2.03.20223 min
Justyna Szatan

Justyna SzatanRedakcja Bulldogjob

Czy TSS będzie dobrym narzędziem do określania wynagrodzeń dla IT?

Poznaj metodę Team-Set Salaries na podział premii pomiędzy zespół.

Czy TSS będzie dobrym narzędziem do określania wynagrodzeń dla IT?

Przez ostatni rok ciężko pracowałeś, podnosiłeś kompetencje, robiłeś wszystkie taski, ale zdarzyło Ci się jedno większe potknięcie. Co teraz — co wyjdzie na ocenie rocznej? Czy dostaniesz premię? Czy możesz liczyć na konkretną podwyżkę?

W tym artykule przedstawię 3 modele oceny pracownika, które mają wpływ na decyzje finansowe. Klasyczny, 360 oraz TSS. Który z nich sprzyja budowania teamu zespołu, przejrzystości wynagrodzeń i uczciwości?


Modele oceny pracownika

Klasyczna metoda 

To chyba najpopularniejsza w korporacjach polega na ocenie 1:1, która dotyczy każdego pracownika i przełożonego. W ramach wewnętrznych szablonów pracownik ocenia swoje osiągnięcia oraz zaangażowanie w działania firmy, a następnie weryfikuje te założenia przełożony i podejmuje decyzje o premii/podwyżce.

Model 360 stopni

Obejmuje zarówno pracownika, przełożonego, jak i resztę zespołu, a nawet klientów.  Każdy otrzymuje anonimową ankietę oceniającą kompetencje danego pracownika i jego predyspozycje.

Na tej podstawie przygotowuje się raport o pracowniku, ścieżkę rozwoju dla niego, plan rzeczy do poprawy oraz ew. plan działania w sytuacjach kryzysu. Niestety zajmuje to sporo czasu, a pracownicy w obawie przed odwetem od innych często pomijają obszary do poprawy.

Mimo to,  model 360 dostarcza pracodawcy dużo informacji o pracowniku, dlatego często jest stosowany przy rekrutacjach wewnętrznych, by sprawdzić kompetencje kandydata.

Team-Set Salaries (TSS)

Wynagrodzenie zespołowe wykorzystywane między innymi w modelu Zarządzania 3.0. Dla zobrazowania mechanizmu działania — wyobraź sobie tort. Okrąglutkie ciacho z pysznym kremem.

Tort reprezentuje budżet do rozdysponowania na cały zespół, więc to współpracownicy sami wspólnie określają jaki kawałek ciacha powinni otrzymać koledzy zgodnie z zasługami. Na to zadanie mają 15 minut.

Algorytm zadziała, jeśli wszyscy członkowie zespołu wiedzą czym zajmują się współpracownicy, znają ich sposób pracy, osiągnięcia i ogólną wiedzą. Ważne — jeśli zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów oraz stażystów/juniorów, to powinno się przeprowadzić badania w 2 grupach, by te zestawienia były do siebie adekwatne.

Cały zespół jest zaangażowany, podział obiektywny i sprawiedliwy, buduje atmosferę współpracy i daje możliwość przełożenia wyniku na konkretne kwoty.

Podwyżki na rynku IT w ostatnich latach

W naszym Badaniu społeczności IT 2022 ankietowani wykazali, że jawność wynagrodzeń jest istotnym dla nich czynnikiem. Według ankietowanych już 35% firm ma ustalony program podwyżek, więc pracownik doskonale wie czego się spodziewać.  

Wysokość wynagrodzenia stale rośnie. W 2021 r. 79% ankietowanych otrzymało podwyżki, natomiast 76% uczestników badania spodziewa się w 2022 roku kolejnego wzrostu wynagrodzenia.

Dotychczas w naszych zestawieniach pierwsze miejsce jako najważniejszy dla pracowników zajmował rozwój. W 2022 r. zaskoczyliśmy się poniższym wynikiem, natomiast świadczy to o zmianie priorytetów w związku z inflacją, zmianami podatkowymi i rosnącym zapotrzebowaniem na usługi informatyczne.

Czy TSS będzie dobrym narzędziem dla IT?

TSS to w praktyce algorytm rozwiązywania problemu ustalania wynagrodzenia pomiędzy członkami zespołu, który stworzył w 2002 r. Klaus Wuestefeld.

Nie ma ryzyka przekroczenia budżetu, ponieważ operujemy na określonym budżecie, który możemy łatwo przełożyć na finanse.

To dobry sposób na wyłanianie naturalnych talentów w zespole i również weryfikowanie spadków produktywności, jeśli takie się pojawią. 

Członkowie zespołu, w tym samym czasie podejmują decyzję i określają, którzy współpracownicy zasługują na większe, a którzy na mniejsze “kawałki tortu”. To eliminuje wewnętrzne animozje i potencjalne próby oszustwa, ponieważ każdy łatwo je przejrzy. 

System ten wzbudza zaufanie, buduje relacje zespołów i poczucie uczciwości. Każdy wie, jak jest postrzegany przez innych i łatwiej potem podjąć dyskusję o dalszych krokach słabszych pracowników, by poprawili swoje noty.

Autor rozwiązania wykorzystuje TSS na co dzień w swojej firmie Percival. Na przestrzeni lat, ten model przyjmowały kolejne spółki, a wśród nich Webgoal, którzy  po 2 latach zadeklarowali redukcję rotacji swoich pracowników o 66%. 

W wywiadzie dla portalu Infoq.com Klaus Wuestefeld powiedział, że: “Przeglądanie wyników i ustawianie kompensacji były dość stresujące. Kiedyś ludzie pukali do moich drzwi, żądając podwyżek co drugi tydzień. Nawet starając się być w 100% uczciwym i organizując spotkania kalibracyjne z szanowanymi starszymi pracownikami, ludzie postrzegaliby proces jako taki, jaki był: nieprzejrzysty i arbitralny.

Korzystając z TSS, ocena wyników przy ustalaniu wynagrodzeń stała się nieistotną kwestią w moich zespołach; coś, co dzieje się naturalnie, w ciągu 15 minut co kwartał. Postrzeganie sprawiedliwości i przejrzystości wynosi 100%.”

Czy według Ciebie ten model sprawdzi się w Polskim IT? Czekam na Twoje komentarze.

<p>Loading...</p>