18.12.20173 min
EDC - Engineering Design Center

EDC - Engineering Design CenterEDC - Engineering Design Center

Agile bez spiny

Przeczytaj o co chodzi w Agile'u i jak zmienia się atmosfera w firmie, kiedy stres przestaje być główną siłą napędową.

Agile bez spiny

Agile w obszarze IT to krótkie iteracje, doskonała komunikacja i współpraca pomiędzy członkami zespołu developerskiego oraz zarządzanie wewnętrzne bez zbędnej hierarchizacji. Jak te zasady przekładają się na codzienną pracę? O wpływie Agile na środowisko pracy opowiada Małgorzata Kojro-Piotrowska, Agile Transformation Leader w EDC (Engineering Design Center).


Czym dla Ciebie jest Agile?

Wiele osób rozumie Agile jako używanie frameworku (zazwyczaj Scruma) lub jego elementów oraz podążanie za jego zasadami. Oznacza to pracę w iteracjach, regularne przeglądy wytwarzanego produktu i dostarczanej wartości, zbieranie informacji zwrotnej, refleksje nad sposobem działania, usuwanie przeszkód oraz szukanie usprawnień.

Moim zdaniem Agile to jednak coś więcej niż bezrefleksyjne podążanie za wytycznymi. Niezwykle ważne jest zrozumienie skąd wynikają te zasady i jakie wiążą się z nimi wartości agilowe.


A skąd wynikają i jakie to wartości?

W Scrumie wyróżnionych jest pięć wartości: Zaangażowanie, Skupienie, Otwartość, Szacunek i Odwaga. Jeżeli są one wyznawane przez managerów nie tylko w teorii, ale również w praktyce, to pracownicy przykładają do nich coraz większa uwagę i zaczynają je cenić. W ten sposób kształtuje się kultura, która sprawia, że ludzie sami się napędzają do działania bez zewnętrznej presji. Tworzenie przyjaznego środowiska pracy - inspirującego i motywującego, przekłada się w efekcie na lepsze wyniki na poziomie zespołu, a to w konsekwencji pozytywnie wpływa na wyniki całej firmy. Ten zwrot kulturowy to jest nasz cel, do którego dążymy.


Mogłabyś podać przykład w jaki sposób wartości Agile wpływają na codzienne funkcjonowanie zespołu?

Załóżmy, że pracujemy nad rozwojem jakiegoś produktu. Jeśli panuje atmosfera otwartości i wzajemnego szacunku, to ludzie będą chętniej dzielić się spostrzeżeniami, wątpliwościami oraz będą łatwiej przyjmować informacje zwrotne płynące od innych. Dzięki temu można zidentyfikować obszary do usprawnień i zmian. Bez poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku ludzie będą unikali wypowiadania się na wspólnym forum. Przez to będą brnęli w ślepy zaułek, zamiast przyznać, że czas wyciągnąć wnioski i zmienić kierunek.

Wychodząc z założenia, że wszyscy mają jak najlepsze intencje, a potrzebny biznesowe ewoluują w czasie pracy nad projektem, wiemy, że dochodzenie do celu odbywać się będzie metodą prób i błędów, i że nie można od razu liczyć na produkt idealny. Zadaniem organizacji jest stworzenie warunków przyjaznych wymianie poglądów oraz kreatywności.


Jak do tego dojść?

W tym pomagają Scrum Masterzy, a także managerowie i dział HR. W EDC dochodzimy do tego m.in. skupiając się na budowaniu i wzmacnianiu stałych, długo współpracujących ze sobą zespołów. Według nas zespół to coś więcej niż grupa ludzi, a przekształcanie kilku jednostek w zespół to długofalowy proces. Zebranie kompetentnych pracowników, posadzenie ich obok siebie i nadanie im wspólnego celu to dopiero początek. Przy wsparciu Scrum Mastera, pełniącego rolę coacha, ludzie uczą się jak pracować razem, efektywnie i w dobrej atmosferze. Nie ma u nas kierowników projektów. Dążymy do tego, aby zespoły były samodzielne, samoorganizujące się i samowystarczz alne tzn. posiadające wszystkie potrzebne kompetencje.


Jakie jeszcze warunki pracy powinny zostać spełnione, aby organizacja mogła mówić, że działa zgodnie z Agile?

Agile to raczej jest kierunek działania, cel do którego można się zbliżać. Istotne jest budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz rozumienie celu swojej pracy, podzielanie wizji tworzonego produktu. Ważne jest też stałe tempo pracy. Nadgodziny i heroiczne wysiłki występujące często w tradycyjnych kaskadowych projektach to działania krótkoterminowe i krótkowzroczne, prowadzące do wypalenia i zmęczenia. Przy zastosowaniu podejścia zwinnego, stres też może się pojawić, natomiast staramy się, aby nie był on naszym głównym motorem napędowym. Prace nad produktem dzielimy na krótkie, równej długości iteracje (sprinty), co wspiera utrzymanie stałego rytmu, systematyczności oraz tym samym… zmniejsza stres.

Dodając do tego elastyczny czas pracy, przy równoczesnym silnym zaangażowaniu i poczuciu odpowiedzialności wszystkich osób z zespołu, zwiększamy szanse na stworzenie wartościowego produktu, oczekiwanego przez naszych Klientów. Działamy efektywniej i w lepszej atmosferze.


Brzmi jak idylla.

Staramy się [śmiech]. Wielu pracowników zostaje z nami na lata, a pytani dlaczego odpowiadają, że właśnie dzięki kulturze organizacji.

Dziękuję za rozmowę.

<p>Loading...</p>