2.02.20237 min
Maciej Olanicki

Maciej OlanickiRedakcja Bulldogjob

Niezbędne kompetencje techniczne rekrutera IT

Sprawdź, w jaki sposób sprawić, aby elementy ofert o pracę na stanowiska techniczne przestały przyprawiać o zawrót głowy, a stały się efektywnie wykorzystywaną w procesach rekrutacyjnych informacją.

Niezbędne kompetencje techniczne rekrutera IT

Pewnym wyzwaniem dla pracowników działów HR chcących specjalizować się w rekrutacjach IT okazuje się kwestia znajomości zagadnień stricte technicznych. O ile umiejętności weryfikacji przez nich np. kompetencji interpersonalnych kandydata może być przenoszona z branży na branżę, tak specyfika świata IT wymagać będzie dodatkowych przygotowań, a niekiedy żmudnego zapoznawania się ze specyfiką kolejnych języków programowania, frameworków, bibliotek czy zintegrowanych środowisk programistycznych.

HR-owiec w IT – co powinien wiedzieć?

Co zatem powinien wiedzieć specjalista HR w obszarze IT? Chciałoby się odpowiedzieć, że jak najwięcej. Czy świat nie byłby lepszym miejscem, gdybyśmy potrafili nawiązać możliwie jak najwięcej więzi zawodowego porozumienia? Pewnie byłby, ale w trzeciej dekadzie XXI wieku realizacja takiego scenariusza wydaje się mało prawdopodobna. Nie oznacza to jednak, że stwierdzenie, że rekrutujący powinien wiedzieć jak najwięcej, jest nieuzasadnione.

Rekrutacje odbywają się przecież do konkretnych firm, na konkretne stanowiska. A zarówno jedno, jak i drugie oznacza, że wykorzystany jest określony stos technologiczny. Stos można w skrócie definiować jako wszystkie technologie wykorzystywane do budowania aplikacji, którą współtworzyć ma kandydat. W zależności od jej specyfiki w skład wchodzą tu systemy operacyjne, języki programowania, frameworki, biblioteki, narzędzia do konteneryzacji i wiele innych. 

Nauka przez praktykę

Informacje o wykorzystywanym stosie technologicznym specjalista HR otrzymuje od firmy, która poszukuje kandydata – to przecież ona określa wymagania. Jest to świetny punkt wyjścia do tego, by rozpocząć naukę. Oczywiście są różne podejścia, ale nauka przez praktykę w lwiej części przypadków sprawdza się bardzo dobrze lub wręcz najlepiej. Na tapet weźmy ofertę faktycznie dostępną na bulldogjob.pl, tak aby nie bawić się w zbędne teoretyzowanie:


Widzimy tutaj wszystkie kluczowe informacje o stosie technologicznym, jest to więc dobry przykład do tego, by rozpocząć naukę. Niestety nie ma tutaj drogi na skróty i każdy element stosu technologicznego po prostu trzeba „zgooglować”, a najlepiej zajrzeć do licznych słowników pojęć z zakresu IT. Początkowo może zniechęcać to, że liczba kombinacji poszczególnych technologii wykorzystywanych w stosach jest bardzo duża i wciąż pojawią się kolejne. Z czasem jednak, po przeanalizowaniu któregoś z kolei stosu, informacje zaczną się utrwalać i siłą rzeczy wykształcać w specjaliście HR ogólne rozeznanie w IT.


Język programowania

Przejdźmy do konkretów. Na pierwszy ogień niech pójdzie PHP. PHP to język programowania, konkretniej skryptowy język programowania pierwotnie wykorzystywany do budowania stron internetowych, a dziś znajdujący szerokie zastosowanie w backendzie aplikacji. Takie zdanie może początkowo przyprawiać o zawrót głowy – mieliśmy zdefiniować, czym jest PHP, a zamiast tego wprowadziliśmy przynajmniej dwie kolejne niewiadome, i to zakładając, że w 2023 r. znajomość tego, czym jest język programowania, jest oczywista. 

Pojawia się jednak określenie skryptowy język oprogramowania, a to oznacza, że jest to język najczęściej mający na celu automatyzację określonych zadań i do jego interpretacji konieczne jest odpowiednie środowisko, które przekształci polecenia na konkretne efekty. Tak też działa PHP – do działania skryptów PHP, czyli poleceń automatyzujących, konieczne jest zainstalowanie na backendzie odpowiedniego oprogramowania. W ten sposób płynnie przechodzimy do zagadnienia backendu, który zdefiniować można jako silnik aplikacji. W odróżnieniu od frontendu (który stanowi fasadę, wygląd aplikacji, to, z czym w interakcje wchodzą użytkownicy), backend to najczęściej serwer, na którym działa konkretne oprogramowanie, także bazy danych. Dzięki backendowi aplikacja działa, a nie tylko wygląda.

O specyfice PHP, jak i języków programowania w ogóle, można napisać wielotomowe dzieło. Moglibyśmy na przykład rozwinąć, że oprócz skryptowych języków programowania są jeszcze inne rodzaje, bądź też omówić paradygmaty programowania. Nie to jednak dzisiaj naszym celem, lecz wyjaśnienie, co powinien wiedzieć specjalista HR i w jaki sposób warto wyrabiać sobie zwyczaje, dzięki którym z czasem kolejne elementy stosu technologicznego przestaną być czarną magią, a staną się aktywnym zasoby wiedzy.


Framework

Kolejny na naszej liście jest Laravel. Laravel to framework, a framework to w zasadzie nieodłączny element stosu technologicznego, będzie się pojawiał w ogromnej większości ofert pracy. Jest to nic innego niż struktura, szkielet aplikacji. Gdy pracodawca informuje o wykorzystaniu np. Laravela, oznacza to, że w projekcie wykorzystywane są określone komponenty i zależności między nimi, co ułatwia pracę programistom i ustala pewien porządek. Framework wybiera się pod kątem konkretnego przedsięwzięcia, tak aby jego możliwości i najlepiej odpowiadały danym potrzebom. Po stronie specjalisty HR pozostaje w zasadzie jedynie upewnienie się, że kandydat ma odpowiednie doświadczenie pracy z danym frameworkiem.

Przejdźmy do samego Laravela, choć trzeba przyznać, że jego omówienie stanowi dodatek – nie sposób oczekiwać od pracownika HR-u, aby ten znał choćby w zarysie każdy framework każdego języka. Warto jednak kojarzyć – co także po prostu przychodzi z czasem – że np. najpopularniejszy framework języka Java to Spring, a w przypadku Pythona – Django. 

Nasz Laravel od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych narzędzi deweloperskich programisty PHP.  Wśród najważniejszych cech należy wymienić różnorakiego sposobu obsługi relacyjnych baz danych (o których więcej za moment). Zaletą jest także ścisła integracja frameworka z modułem pozwalającym na wygodne przeprowadzanie testów aplikacji. Jest to tzw. wolne oprogramowanie – całość stojącego za nim kodu jest ogólnodostępna, każdy – w ramach stanowionych przez licencję – może go dowolnie modyfikować i wykorzystywać do własnych celów nieodpłatnie. 


Baza danych

Dysponowanie informacjami o specyfice baz danych to zazwyczaj również kwestia wykraczająca poza kompetencje wymagane od specjalisty HR. Warto jedynie wiedzieć, że coś takiego jak bazy danych i oprogramowanie bazodanowe istnieje, ewentualnie mieć świadomość funkcjonowania relacyjnych i nierelacyjnych baz danych. 

Baza danych to struktura przechowująca informacje. Jeśli na przykład mamy na stronie internetowej formularz rejestracji nowego konta, gdzie należy podać login, hasło, adres mailowy, numer telefonu i adres do wysyłki, to po zatwierdzeniu formularza, gdzieś te dane muszą być zapisywane. Trafiają właśnie do baz danych, gdzie mogą być przechowywane i wykorzystywane ponownie. Może on mieć strukturę przypominającą tabelę, gdzie w jednej kolumnie będziemy mieli login, a w drugiej jego wartość,np. „wojtek”. W kolejnych wersach znajdzie się analogicznie w pierwszej kolumnie hasło i „mojehaslo123” itd. W takich przypadkach mowa o relacyjnych bazach danych. Oprogramowaniem pozwalającym uruchomić na backendzie relacyjną bazę danych jest właśnie wyszczególniony w naszej przykładowej ofercie PostgreSQL.

Nierelacyjne bazy danych (nazywane też NoSQL) to z kolei bazy danych, które porzucają wspomnianą strukturę tabeli i wykorzystują inny układ elementów, np. grafy.


Konteneryzacja

Ostatni element naszej oferty to Docker i Kubernetes. Są to technologie wykorzystywane do konteneryzacji, która już od wielu lat zyskuje na popularności i jest wykorzystywana w coraz większej liczbie projektów, warto więc przyjrzeć się zagadnieniu bliżej. Lecz znów – o ile znajomość specyfiki Dockera (środowisko, gdzie uruchamiane są kontenery) i Kubernetes (oprogramowanie, tzw. orkiestrator, który pozwala zarządzać kontenerami) nie jest konieczna, tak warto wiedzieć, czym w ogóle jest konteneryzacja. 

Konteneryzacja pozwala na uruchamianie aplikacji w środowisku (kontenerze właśnie) odizolowanym od środowiska, w którym pracuje programista, np. systemu operacyjnego. To takie pudełko odizolowane od świata zewnętrznego, do którego można wrzucić aplikację i niezbędne do jej działania biblioteki i dzięki temu łatwo i bezpiecznie zarządzać aplikacją i ją rozwijać. Rozwiązuje to też problemy z kompatybilnością – dzięki dostępności wewnątrz kontenera wszystkich niezbędnych elementów potrzebnych do jej uruchomienia i poprawnego działania, „pudełka” można dowolnie przenosić pomiędzy instancjami środowiska uruchomieniowego, czyli najczęściej właśnie Dockera.

Skąd czerpać informacje?

Znasz już ogólny schemat tego, jak informacje z oferty pozwalają na identyfikację poszczególnych elementów stosu technologicznego i jak je wykorzystywać do podwyższania swoich kompetencji technicznych. Ich rozpoznanie to dopiero początek i nie obędzie się bez pracy poświęconej odnajdywaniu informacji na temat konkretnych technologii czy języków programowania. Ich definicje, choćby wikipedyjne, będą z kolei odsyłać do kolejnych mniej lub bardziej zrozumiałych terminów, a te do kolejnych, jak w matrioszce. 

Bez wątpienia warto wyrabiać sobie nawyk kojarzenia np. języka programowania z frameworkiem. Jeśli mamy do czynienia z koniecznością pozyskania programisty backendu w języku Python, to z dużym prawdopodobieństwem od kandydata wymagana będzie znajomość wspomnianego już frameworka Django. Bardzo przydatne w poznawaniu tych zależności może się okazać Raport z Badania Społeczności IT przeprowadzanych co roku przez Bulldogjob. Dla specjalisty HR może ono stanowić prawdziwe kompendium aktualnych informacji o tym, jakie języki programowania „lubią się” z jakimi frameworkami, bądź też jakie języki programowania wykorzystywane są na frontendzie, a jakie na backendzie, a nawet pozwoli obserwować zmieniające się trendy i dzięki temu być na bieżąco. Warto dodać do zakładek.

Ponadto opracowaliśmy serię artykułów „Pytania rekrutacyjne + odpowiedzi” mających na celu zaprezentowanie ogólnego przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej na różne role w IT, co okazuje się przydatne nie tylko dla kandydatów, ale także dla rekruterów. Już teraz można dzięki niemu uzyskać wartościowe informacje o pracy m.in. programistów C++, JavaScript, Java, .NET, backendowców, frontendowców i innych, a cykl jest nieustannie rozbudowywany. Są to przydatne dane, które z pewnością ułatwią wdrożenie się w techniczne aspekty rekrutacji w IT. Do zakładek.

Nie od razu Rzym zbudowano

Z czasem sytuacji, kiedy konieczne będzie googlowanie co drugiego słowa, będzie coraz mniej. Dzieje się tak, gdyż mimo bardzo wielu kombinacji stosu technologicznego, najczęściej w praktyce powtarza się skończona liczba bardzo schematycznych wariantów. Dzięki nauce na praktycznych przykładach, żmudnym, aczkolwiek efektywnym, identyfikowaniu kolejnych technologii i zależności między nimi zaczniesz nie tylko spełniać wymagania, ale z czasem także wyróżniać się na tle wielu innych osób prowadzących procesy rekrutacyjne.


Sprawdź możliwości Bulldogjob!

<p>Loading...</p>