Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Warszawa
1000+

Firma

Służbę w CBA może pełnić osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
  • która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
  • która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Poszukujemy kandydatów zainteresowanych rozwojem w IT, do służby lub pracy na pełen etat w Warszawie. Oferujemy szereg udogodnień dla naszych funkcjonariuszy i pracowników, którzy łączą obowiązki służbowe ze studiowaniem; dostęp do najnowszych technologii, wsparcie ze strony starszych specjalistów i ekspertów, specjalistyczne szkolenia, zdobycie doświadczenia przy realizacji nieszablonowych projektów informatycznych.

Stos technologiczny

AgileWindowsLinuxVoIPC#JavaPRINCE2ABAPSAPScrumOracleMySQLMSSQLHyper-VVMWare.NETAndroidiOSHTMLReactWCFWPF

Opinie o Centralne Biuro Antykorupcyjne (0)

Centralne Biuro Antykorupcyjne / Blog Readme