Biuro Teleinformatyki CBA

Warszawa

Firma

Biuro Teleinformatyki jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Biuro Teleinformatyki tworzy, organizuje, rozwija i utrzymuje systemy teleinformatyczne CBA.

W Biurze pełnią służbę:

 • kierownicy projektów,
 • programiści,
 • testerzy,
 • administratorzy: systemów, sieci, baz danych,
 • inżynierowie devops,
 • specjaliści: wsparcia technicznego, cyberbezpieczeństwa, zamówień publicznych, administracji.

Służbę w CBA może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 • która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Stos technologiczny

C++AgileWindowsLinuxVoIPC#JavaPHPJavascriptPRINCE2ABAPSAPScrumOracleMySQLMSSQLHyper-VVMWare.NETAndroidiOSHTML

Benefity

Pakiety i dofinansowania

 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Książki
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Imprezy integracyjne