Biuro Teleinformatyki CBA

 • https://bulldogjob.pl/companies/profiles/1221-biuro-teleinformatyki-cba
 • HR: Tak
 • Kapitał: polski
 • Aleje Ujazdowskie 9, Warszawa

O nas

Biuro Teleinformatyki jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Biuro Teleinformatyki tworzy, organizuje, rozwija i utrzymuje systemy teleinformatyczne CBA. W Biurze pełnią służbę: kierownicy projektów, programiści, testerzy, administratorzy: systemów, sieci, baz danych, inżynierowie devops, specjaliści: wsparcia technicznego, zamówień publicznych w IT, cyberbezpieczeństwa, administracji.

Służbę w CBA może pełnić osoba:
posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
korzystająca z pełni praw publicznych;
wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Co możesz z nami tworzyć?

Systemy informatyczne służby specjalnej

Dlaczego warto u nas pracować

 • udział w realizacji unikalnych projektów informatycznych
 • wyjątkowa praca, nieporównywalna z ofertą rynku komercyjnego
 • życiowa przygoda i rozwój zawodowy w służbie specjalnej

Osoby, które będą prowadzić interview

IT

Bonusy

 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
 • Premie
 • Akcje
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Owoce
 • Przekąski
 • Lunche
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Książki
 • Parking dla samochodów
 • Parking dla rowerów
 • Prysznic
 • Pokój relaksu
 • Pokój zabaw dla dzieci
 • Imprezy integracyjne

Rekrutujemy

Brak ofert
Zobacz też inne firmy