Biuro Teleinformatyki CBA

Biuro Teleinformatyki CBA

Warszawa

Firma

Biuro Teleinformatyki jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Biuro Teleinformatyki tworzy, organizuje, rozwija i utrzymuje systemy teleinformatyczne CBA.

W Biurze pełnią służbę:

 • programiści,
 • kierownicy projektów,
 • administratorzy: systemów, sieci, baz danych,
 • inżynierowie devops,
 • specjaliści: wsparcia technicznego, cyberbezpieczeństwa, zamówień publicznych, administracji, telefonii komórkowej, SAP

Służbę w CBA może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
 • która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 • która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Poszukujemy kandydatów zainteresowanych rozwojem w IT, do służby lub pracy na pełen etat w Warszawie. Oferujemy szereg udogodnień dla naszych funkcjonariuszy i pracowników, którzy łączą obowiązki służbowe ze studiowaniem; dostęp do najnowszych technologii, wsparcie ze strony starszych specjalistów i ekspertów, specjalistyczne szkolenia, zdobycie doświadczenia przy realizacji nieszablonowych projektów informatycznych.

Opinie o Biuro Teleinformatyki CBA (0)

Dodaj opinię

Stos technologiczny

AgileWindowsLinuxVoIPC#JavaPHPJavascriptPRINCE2ABAPSAPScrumOracleMySQLMSSQLHyper-VVMWare.NETAndroidiOSHTMLReactWCFWPF