19.02.20193 min
Vincent Nwonah

Vincent NwonahSoftware EngineerAzure Cloud Expert

Zmienne i typy w C# dla bardzo początkujących

Dowiedz się, czym są zmienne i typy, na samym początku nauki programowania.

Zmienne i typy w C# dla bardzo początkujących

W tym tekście opowiem o zmiennych i typach. Czym tak naprawdę jest zmienna? A typ? Wyjaśnię to, używając mojego ulubionego przykładu.

Wyobraź sobie, że musisz zmagazynować wodę. Być może mieszkasz w miejscu, w którym Twój dostęp do wody nie zawsze jest pewny. Musisz więc przygotować się na czas, kiedy nie będzie bieżącej wody. Są dwie rzeczy, których potrzebujesz, aby być pewnym, że jesteś dobrze zabezpieczony. Pierwszą z nich jest oczywiście samo posiadanie tej wody. A drugą? Pojemnik do jej magazynowania.

Zmienne

Wróćmy do zmiennych. Są kontenerami, które mają konkretne wartości. Możemy ich używać. Ważne jest, aby pamiętać, że mamy tu dwa przedmioty: kontener (zmienna) i coś, co w sobie zawiera (wartość). W aplikacji często będziemy musieli przechowywać określone wartości, np. data urodzenia konkretnej osoby i jej numer telefonu. Wartości te zostaną wykorzystane, chociażby do wysłania im wiadomości z życzeniami z okazji urodzin. Oprogramowanie sprawdza codziennie zapisane elementy - kto ma tego dnia urodziny. Pobiera numer telefonu i wysyła automatyczną wiadomość tekstową. Tak właśnie działa większość systemów real-life.

Podsumowując, co dotąd powiedziałem… czym są zmienne? Są kontenerami używanymi do przechowywania wartości, które będą potrzebne później podczas programowania.

Typy

A czym są typy? Jeszcze raz wrócimy do naszego przykładu z wodą. Już ustaliliśmy, że musimy zgromadzić wodę i potrzebujemy pojemnika. Ale jakiego rodzaju (typu) kontenera? Przecież nie będziemy przechowywać wody w koszu. Potrzebujemy beczki. Nierozsądne byłoby przechowywanie butów w beczce (nawet jeśli możemy). W takim przypadku powinniśmy używać szafy lub stojaka na buty.

W ten sam sposób w programowaniu różne typy wartości są przechowywane w różnych typach pojemników. Rodzaje wartości w programie komputerowym nie będą jednak wodą i butami. Programy komputerowe przechowują następujące typy wartości:

Tekst

Jako przykład weźmy aktualizację statusu w mediach społecznościowych. Wszystkie wpisane słowa są zapisywane jako tekst w oprogramowaniu komputerowym. Są przechowywane w typie zmiennej (kontener) zwanej STRING.

Liczby

Po wpisaniu wieku w komputerze (powiedzmy 15 lat) jest on zapisywany jako numer. Liczby w pamięci komputera są przechowywane w typie zmiennej (kontener) zwanej INT.

Ułamki dziesiętne

Czasami robisz aplikację bankową i liczy się każdy grosz. Nie chcesz powiedzieć klientowi, że ma 2zł, kiedy ma 2,50zł. W sytuacjach, w których musisz zapisać liczby dziesiętne, używaj typu DOUBLE.

Przykłady

Przeczytaliśmy już wystarczająco dużo, wykorzystajmy teraz zatem niektóre z tych zmiennych lub kontenerów, abyś mógł lepiej to zrozumieć. Zanim zaczniemy, dam Ci magiczną linię kodu. Pomaga wyświetlać informacje Twoim użytkownikom:

Console.WriteLine ();

Zignoruj to na razie i idźmy dalej. Stworzymy teraz kilka zmiennych i coś w nich zapiszemy.

Wskazówka: Utwórz nową aplikację konsolową i postępuj zgodnie z przykładem.

Najpierw utwórzmy zmienną, by zapisać moje nazwisko. Musimy stworzyć kontener i umieścić w nim moje imię. Robimy to za pomocą linii kodu:

string personsName = "Vincent Nwonah";

Stwórzmy kolejną zmienną i zapiszmy tam wiek.

int personsAge = 900;

Rzućmy okiem na te dwa przykłady. Pierwsze słowo w każdej linii mówi systemowi, jaki typ zmiennej chcemy utworzyć. Jest to sposób informowania komputera, jakiego rodzaju informacje będziemy przechowywać w zmiennej.

W pierwszym przykładzie mówimy systemowi, że tworzymy zmienną, która będzie zapisywać tekst - imię osoby. W drugi przykładzie mówimy o tym, że zapisujemy liczbę - wiek osoby.

Następne słowo w pierwszym wierszu to personName. To jest nazwa zmiennej. Jest konieczna, aby można było użyć jej później w programie. Wyobraź sobie, że przechowujesz wodę w różnych beczkach i musisz powiedzieć komuś, żeby przyniósł konkretną. Możesz powiedzieć: potrzebuję wody w ZIELONA BECZKA. Nazywasz to wiadro, aby później móc się do niego odwołać. Idąc tym tokiem myślenia, nazwy zmiennych są konieczne, abyśmy mogli później odwoływać się do konkretnych z nich.

Następnie mamy w linijce kodu znak równości i moje imię. Tutaj mówimy: weź tę informację i zapisz ją w tym pojemniku, który stworzyłem.

Na koniec wyświetlimy wartości, które zapisaliśmy w zmiennych wyjściowych. Robimy to za pomocą specjalnego kodu: Console.WriteLine ();. Aby zobaczyć, co jest w naszych zmiennych, wywołamy Console.WriteLine (variableName). Aby zobaczyć, co jest w personsName, mamy Console.WriteLine (personsName).

Twoje ostatnie okno kodu powinno wyglądać tak. Zignoruj na razie Console.ReadLine ();. Uruchom kod i zobacz wyświetlane wartości!


Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie (po angielsku :]) maila na:
vnwonah (at) outlook.com. 

<p>Loading...</p>