25.09.20193 min
EY (dawniej Ernst & Young)

EY (dawniej Ernst & Young)

Zmiany przepisów PIT i ZUS, a wynagrodzenie programisty

Sprawdź, jaki wpływ będą mieć zmiany przepisów ZUS i PIT na wynagrodzenie programisty w kontekście zarówno umów o pracę, jak i B2B.

Zmiany przepisów PIT i ZUS, a wynagrodzenie programisty

Zgodnie z uchwalonymi zmianami w przepisach, a także w związku z informacjami prasowymi w zakresie potencjalnych planów rządu, zarówno pracownicy, jak i świadczeniodawcy powinni przygotować się na zmiany, które bezpośrednio mogą wpłynąć na ich wynagrodzenie netto. Poniżej przedstawiamy przykłady wpływu nowych regulacji na rzeczywiste pensje. Dla rozważań przyjęliśmy kwotę 200 000 PLN brutto rocznego wynagrodzenia.

Niższa stawka PIT, wyższe koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z nowymi przepisami, płatnik (pracodawca) od 1 października 2019 r. będzie stosować wyższe koszty uzyskania przychodu (miesięcznie) oraz niższą stawkę PIT (17% w miejsce 18%). Odnosząc to do naszej przykładowej pensji, przy zastosowaniu wyższych kosztów uzyskania przychodów oraz stawki 17% różnica w wysokości podatku do zapłaty wyniesie ok. 1 200 PLN na korzyść podatnika.

Jednak niezależnie od powyższego, zarówno nad pracodawcami, jak i pracownikami ciąży nadal możliwość zniesienia limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, co wyraźniej może przełożyć się na wysokość obciążeń. W naszym przykładzie, potencjalne zniesienie limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe może skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia netto o ok. 4 000 PLN w skali roku w stosunku do obecnej sytuacji. A co więcej, koszty pracodawcy będą wyższe o około 9 000 PLN rocznie. 

Powyższe będzie stanowić duże wyzwanie zwłaszcza z perspektywy pracodawców/świadczeniodawców, którzy będą musieli szybko odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, a także odpowiednio zaplanować budżety płacowe.

Składki przedsiębiorcy zależne od dochodów

Najnowsze plany rządu skupiają także uwagę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Właśnie te osoby fizyczne miałyby kalkulować składki ubezpieczeniowe od dochodu. Według obecnych deklaracji zmiana ma dotyczyć jedynie przedsiębiorców o przychodach poniżej 10 000 PLN miesięcznie. Poniżej podajemy przykład konsekwencji dla zarobków, w przypadku zastosowania nowej zasady dla wszystkich przedsiębiorców. 

Zakładając koszty w wysokości 20 000 PLN (10% przychodu) w skali roku, to obciążenia ubezpieczeniowe mogą wynieść ok. 65 000 PLN rocznie (w miejsce ok. 16 000 PLN rocznie zakładając opłacanie składek wg dolnej granicy). Wobec powyższego, wynagrodzenie netto przedsiębiorcy (w skali roku) zmniejszy się z ok. 156 000 PLN do ok. 116 000 PLN.

Zatem jeżeli zmiana zostałaby wprowadzona bez limitu dochodów, od których poziomu przestałaby mieć zastosowanie będzie stanowić istotne obciążenie dla przedsiębiorców.

Poniżej prezentujemy porównanie różnych wariantów wysokości wynagrodzenia, w zależności od tego, jak mogłyby wyglądać w przyszłości przepisy. Jak wynika z tabeli, w praktyce może się okazać, że z perspektywy PIT i ZUS umowa o pracę może być porównywalnie atrakcyjna do działalności gospodarczej, w szczególności, jeżeli nasz biznes nie generuje zbyt dużych kosztów.

Umowa o pracę (obecnie)

Umowa o pracę (zniesienie limitu ZUS)

ok. 132 tys. PLN

Ok. 128 tys. PLN

JDG (obecnie)

JDG (składki od dochodu)

Ok. 155 tys. PLN

Ok. 115 tys. PLN


Podsumowanie

Już wdrożone, jak i planowane zmiany mogą wpływać na przyszłą sytuację majątkową programistów, niezależnie od wybranej przez nich formy prowadzenia aktywności zawodowej. Zapowiadane zmiany mogą być argumentem, który w istotny sposób wpłynie na wybór modelu świadczenia usług informatycznych. Przed decyzją dotyczącą właściwej dla nas ścieżki, warto jednak przede wszystkim skupić się na tym, jaki model współpracy najbardziej nam odpowiada z perspektywy rodzaju świadczonych usług. Jak widać bowiem ostateczna kwota obciążeń PIT i ZUS zarówno w modelu B2B, jak i umowy o pracę, może w przyszłości znacząco różnić się w zależności od wariantu zmian, jakie zostaną wprowadzone w przepisach dotyczących PIT i ZUS.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na konsultację podatkową z jednym z naszych ekspertów.

<p>Loading...</p>