14.06.20222 min
Abrar Ahmad

Abrar AhmadLaravel Engineer

Wzorzec pipeline w Laravelu

Poznaj wzorzec pipeline w Laravelu i sprawdź, jak implementować potoki na przykładzie 2 filtrów.

Wzorzec pipeline w Laravelu

Dzisiaj poznamy wzorzec pipeline i dowiemy się, jak go używać w Laravelu. PP (Pipeline Pattern) może być zaimplementowany na różne sposoby w każdym języku, ale my zajmiemy się PHP w Laravelu, ponieważ Laravel używa już tego wzorca w swoim rdzeniu.

Czym jest wzorzec pipeline?

Pipeline to wzorzec projektowy zoptymalizowany specjalnie do obsługi skokowych zmian obiektu. Pomyśl o linii montażowej, gdzie każdy krok to rura, a na końcu linii znajduje się przekształcony obiekt.

Istnieje wiele implementacji PP, ale aby lepiej to zobrazować, zaimplementujmy funkcję filtrowania przy użyciu wzorca pipeline i Laravela.

Przykład

Załóżmy, że budujemy system filtrowania w Laravelu. Możemy wyfiltrować Post przy użyciu różnych parametrów, takich jak aktywność lub brak aktywności, sortowanie według ASC lub DESC.

Przed implementacją PP

PostController.php

W metodzie index stosujemy filtry.

public function index(Request $request)
  {
    $query = Post::query();

    if ($request->has('active')) {
      $query->where('active', $request->input('active'));
    }

    if ($request->has('sort')) {
      $query->orderBy('title', $request->input('sort'));
    }

    /* get filtered data */
    $posts = $query->get();

    return view('demo', compact('posts'));
  }

Wprowadźmy potok filtrów

PostController.php

Aby zaimplementować wzorzec pipeline, musimy dokonać małej refaktoryzacji. Metoda index będzie wyglądała jak poniżej

public function index(Request $request)
  {
   $posts = app(Pipeline::class)
      ->send(Post::query())
      ->through([
        \App\Filters\Active::class,
        \App\Filters\Sort::class
      ])
      ->thenReturn()
      ->get();

   return view('demo', compact('posts'));
  }
 • metoda send() przekaże zapytanie do metody handle.
 • metoda through() pobiera parametry jako klasy, aby przez nie przejść. Mówiąc prościej, jest to lista klas filtrów.
 • thenReturn()zwróci ostateczny output.

Wszystko to jest dostarczane przez Laravela, z wyjątkiem tego, że musimy utworzyć klasy Filter, które są przekazywane w metodzie through(). 

Klasa Active

Utwórz klasę Active w przestrzeni nazw app/Filters.

namespace App\Filters;

use Closure;

class Active
{
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    if (! request()->has('active')) {
      return $next($request);
    }

    return $next($request)->where('active', request()->input('active'));
  }
}

Klasa sortująca

Utwórz klasę Active w przestrzeni nazw app/Filters.

namespace App\Filters;

use Closure;

class Sort
{
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    if (! request()->has('sort')) {
      return $next($request);
    }

    return $next($request)->orderBy('title', $request->input('sort'));
  }
}

To wszystko.

Teraz, jeśli chcę dodać inny filtr, muszę utworzyć nową klasę, powiedzmy Published, i tę klasę w metodzie through(), a logikę filtru zaimplementować w metodzie klasy handle.

Wnioski

Implementacja potoków tylko dla dwóch filtrów może wydawać się trochę przytłaczająca, ale w przypadku dużej liczby filtrów lub innej złożonej implementacji będzie to znacznie korzystniejsze rozwiązanie.

Sortowanie klas filter

PS: Możemy sortować klasy filter, wyodrębniając wspólny kod w klasie bazowej. Do następnego,


Oryginał tekstu w języku angielskim przeczytasz tutaj.

<p>Loading...</p>