Vijini Mallawaarachchi
Vijini MallawaarachchiPracownik naukowy (bioinformatyka) @ University of Moratuwa, Sri Lanka

Wzorce architektoniczne w pigułce

Przegląd dziesięciu często stosowanych wzorców architektonicznych.
7.08.20184 min
Wzorce architektoniczne w pigułce

Zastanawiałeś/aś się kiedyś jak są zaprojektowane systemy w projektach na dużą skalę? Zanim rozpocznie się złożony proces wytwórczy oprogramowania, trzeba dokonać wyboru odpowiedniej architektury - takiej, która przewiduje funkcjonalności, na których nam zależy, o odpowiednich właściwościach. Dlatego też ważna jest znajomość różnych wzorców.

Czym jest wzorzec architektoniczny?

Idąc za Wikipedią:

Wzorzec architektoniczny to uznany i sprawdzony sposób rozwiązania często występujących problemów z zakresu architektury oprogramowania. Koncepcja wzorców architektonicznych jest zbliżona do idei wzorców projektowych, ale jej zakres jest szerszy. 

Skupię się na poniższych dziesięciu często stosowanych wzorcach architektonicznych (patterns)Wyjaśnię, na czym polegają i kiedy się je stosuje.

 1. Layered pattern
 2. Client-server pattern
 3. Master-slave pattern
 4. Pipe-filter pattern
 5. Broken pattern 
 6. Peer-to-peer pattern
 7. Event-bus pattern
 8. Model-view-controller pattern
 9. Blackboard pattern
 10. Interpreter pattern 

1. Layered pattern 

Wzorzec architektury warstwowej stosowany przy organizacji programów, które można podzielić na zespoły podzadań o indywidualnym poziomie abstrakcji. Każda warstwa obsługuje następną, wyższą.

Oto cztery najczęściej spotykane warstwy ogólnych systemów informatycznych:

 • Presentation layer (pl. warstwa prezentacji, nazywana też warstwą UI)
 • Application layer (pl. warstwa aplikacji, inaczej: warstwa serwisowa)
 • Business logic layer (pl. warstwa logiki biznesowej; warstwa domeny)
 • Data access layer(pl. warstwa dostępu do danych, znana też jako persistence layer - warstwa trwałości)


Zastosowanie

 • Aplikacje desktopowe
 • Webowe aplikacje e-commerce 

2. Client-server pattern

Ten wzorzec składa się z serwera i wielu klientów, które korzystają z jego usług. Programy serwera spełniają żądania klientów.

Zastosowanie

 • Aplikacje online takie jak e-mail, aplikacje umożliwiające dzielenie się dokumentami, aplikacje związane z bankowością

3. Master-slave pattern

Ten wzorzec składa się z jednostki nadrzędnej (master) i podrzędnych (slaves). Ta nadrzędna dystrybuuje pracę pośród identycznych jednostek podrzędnych i oblicza końcowy rezultat bazując na wynikach zwróconych przez slaves.

Zastosowanie

 • Przy powielaniu bazy danych. Mamy wtedy bazę danych (mastera) i zsynchronizowane z nią bazy danych (slaves). 
 • Urządzenia peryferyjne (slaves) podłączone do magistrali komputera (master)


4. Pipe-filter pattern

Pipe-filter pattern (pl. architekturę filtrów i potoków) można wykorzystywać do organizacji systemów, które wytwarzają i przetwarzają strumień danych. Każdy etap przetwarzania mieści się w komponencie filter (filtr)Dane do przetworzenia przechodzą przez pipes (potoki) - które mogą służyć do buforowania lub synchronizacji.

Zastosowanie

 • Kompilatory. Kolejne filtry wykonują analizę leksykalną, parsowanie, analizę semantyczną, tworzenie kodu
 • Cykl pracy w bioinformatyce5. Broker pattern

Wzorca używa się, by organizować systemy rozproszone o oddzielonych komponentach, które mogą oddziaływać na siebie na odległość. Komponent broker koordynuje komunikację pomiędzy nimi

Serwery komunikują komponentowi broker swoje usługi i cechy charakterystyczne. Broker otrzymuje też żądania klientów, a następnie przekierowuje klientów do odpowiedniej usługi ze swojego rejestru. 

Zastosowanie6. Peer-to-peer pattern

Każdy odrębny komponent w tym wzorcu to peer, który może działać zarówno jako klient wysyłający żądania do innych peers, jak i serwer, zapewniający usługi innym peers. Może pełnić rolę klienta lub serwera, albo obu jednocześnie, a ta rola może zmieniać się dynamicznie w czasie. 

Zastosowanie

 • Sieci wymiany plików takie jak: Gnutella and G2
 • Protokoły multimedialne takie jak: P2PTVPDTP7. Event-bus pattern

Ten wzorzec wiąże się z events (zdarzeniami). Ma cztery główne komponenty: event source, event listener, channel oraz event bus. Sources publikują wiadomości na dane channels (kanały) komponentu event bus. Listeners subskrybują poszczególne channels (kanały) i dostają notyfikacje o dostępnych w nich wiadomościach.

Zastosowanie

 • Rozwijanie systemu Android 
 • Usługi notyfikacyjne


8. Model-view-controller pattern

Wzorzec znany również jako MVC. Dzieli aplikację na trzy elementy

 1. model- zawiera najważniejsze funkcjonalności i dane 
 2. view- przedstawia informacje użytkownikowi
 3. controller- zajmuje się danymi wprowadzonymi przez użytkownika


Umożliwia to odseparowanie wewnętrznej interpretacji informacji od sposobu, w jaki informacja jest dostarczana i prezentowana użytkownikowi. Rozłącza komponenty i pozwala na efektywne ponowne wykorzystanie kodu. 

Zastosowanie

 • Architektura aplikacji webowych w większości języków programowania
 • Frameworki takie jak Django czy Rails9. Blackboard pattern

Wzorzec jest przydatny, gdy nie istnieją deterministyczne strategie rozwiązania danego problemu. Składa się z trzech głównych komponentów:

 • blackboard-  ustrukturyzowana pamięć ogólna, która zawiera obiekty w przestrzeni rozwiązań (solutions
 • knowledge source-  wyspecjalizowane moduły ze swoją własną reprezentację
 • control component  - selekcjonuje, konfiguruje i uruchamia moduły


Wszystkie komponenty mają dostęp do blackboardu
i mogą generować nowe obiekty danych, które będą do niego dodane. Szukają w blackboardzie konkretnego rodzaju danych. Mogą to zrobić poprzez operację pattern matching (dopasowanie do wzorca) z istniejącym źródłem wiedzy.

Zastosowanie

 • Rozpoznawanie mowy
 • Identyfikacja i śledzenie pojazdów 
 • Rozpoznawanie struktury białek
 • Identyfikacja sygnałów świetlnych10. Interpreter pattern

Wzorzec wykorzystuje się, by zaprojektować kompoment, który zinterpretuje program napisany w wyspecjalizowanym języku. Precyzuje jak czytać linie programu - czyli wyrażenia napisane w danym języku. Podstawowym założeniem przy tym wzorcu jest istnienie klasy dla każdego symbolu języka.

Zastosowanie

 • Języki zapytań baz danych takie jak SQL
 • Języki służące do opisy protokołów komunikacyjnych
Mam nadzieję, że to, co przeczytałeś, okazało się dla Ciebie przydatne! ? Artykuł jest również dostępny w wersji anglojęzycznej. 

<p>Loading...</p>