Neuroróżnorodność w miejscu pracy
10.07.20202 min
Shilpi Gupta

Shilpi GuptaSDEAmazon

Współbieżność i współdziałanie Lambdy i SQS

Zobacz, jak sprawić, aby AWS Lambda i Amazon SQS współdziałały ze sobą w poprawny sposób.

Współbieżność i współdziałanie Lambdy i SQS

AWS zapewnia możliwość uruchomienia funkcji lambda przy pomocy zdarzeń w kolejce SQS. Lambda sprawdza, czy są wiadomości w kolejce i wywołuje funkcję synchronicznie. Pobiera wiadomości w paczkach i przekazuje je jako dane wejściowe do funkcji. Kiedy funkcja skończy przetwarzanie paczki wiadomości, to usuwa zdarzenia z kolejki. Jeśli podczas przetwarzania pojawi się błąd, to wiadomości pojawią się w kolejce po raz kolejny po visibility timeout i może finalnie wylądować w kolejce dead-letter, jeśli błąd będzie dalej występował. 

To w czym problem?

Kiedy ustawiony zostanie wyzwalacz SQS, Lambda zacznie long polling z pomocą 5 równoległych połączeń. Każde połączenie pobiera paczkę wiadomości z kolejki SQS i przekazuje je do funkcji Lambda. Jeśli w kolejce nadal znajdują się wiadomości, Lambda stworzy nowe procesy do przeprowadzania pollingu, nawet 60 instancji w każdej minucie. 

Maksymalnie możemy mieć 1000 instancji. 


Zdjęcie zrobione przy pomocy http://draw.io/


Problemem jest tutaj to, że skalowanie instancji przeprowadzających polling nie jest bezpośrednio połączone ze współbieżnością funkcji lambda. Jeśli Twoja funkcja osiągnie limit współbieżności, podnosząc liczbę instancję przeprowadzających polling, i nie może obsłużyć nowych żądań, to zdławi konsumpcję wiadomości. 

Odrzucone w ten sposób wiadomości powrócą do kolejki po wystąpieniu visibility timeout i mogą się finalnie znaleźć w kolejce dead-letter. Problem ten może wystąpić, kiedy współbieżność Lambdy zostaje ustawiona na niską wartość (np. od 1 do 30).

Reprodukcja problemu

Dla lepszego zrozumienia stworzyłam POC, w którym zbudowałam funkcję lambda ze współbieżnością ustawioną na 5. Zadaniem mojej funkcji lambda było wzięcie danych wejściowych i przejście w stan spoczynku na 5 sekund. Oto kod dla funkcji lambda.

import json
import time

def lambda_handler(event, context):
  print("Sleeping")
  time.sleep(5)
  return {
    'statusCode': 200,
    'body': json.dumps('Hello from Lambda!')
  }


Zezwoliłam na mapowanie źródła zdarzenia w Lambdzie dzięki SQS, ustawiając rozmiar przetwarzanej paczki na jeden i re-drive limit na 3. Jeśli wiadomości zostanie odrzucona więcej niż 3 razy, to ląduje ona w DLQ. Obserwowałam działanie przy zwiększaniu ruchu do około 2000 wiadomości w SQS. W kolejce dead-letter było około 52 wiadomości.


Zdjęcie z konsoli AWS

Co należy zrobić?

Niestety nie istnieje dla tego bezpośrednia konfiguracja. Następujące rekomendacje AWS mogą jednak pomóc, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego scenariusza.  

 1. Ustaw visibility timeout SQS na przynajmniej 6 razy wyższy niż czas wykonania Twojej funkcji lambda. Pozostały czas pozwala Lambdzie na ponowne uruchomienie wykonania funkcji, jeśli została ona odrzucona podczas przetwarzania poprzedniej grupy wiadomości.
 2. Ustaw maxReceiveCount w polityce re-drive w kolejce na przynajmniej 5. Da to wiadomościom większą szansę na przetworzenie ich przed wysłaniem do kolejki dead-letter. 
 3. Skonfiguruj kolejkę dead-letter, aby nie kasowała wiadomości, tak, żeby móc je powtórzyć ponownie później. 


Oryginał tekstu w języku angielskim przeczytasz tutaj

<p>Loading...</p>