11.09.20202 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Windows 10 pozwolił na montowanie ext4 Linuksa w WSL 2

Microsoft przedstawił nową funkcję, która umożliwia montowanie systemów plików kernela w WSL 2.

Windows 10 pozwolił na montowanie ext4 Linuksa w WSL 2

Windows 10 pozwala teraz na montowanie dysków sformatowanych za pomocą systemu plików Linux ext4 w WSL 2. ext4 nie może zostać jednak użyty w Windows 10 bez uprzedniego zainstalowania odpowiednich sterowników. Wraz z Windows 10 preview build 20211, WSL 2 będzie teraz miało komendę wsl --mount, która pozwala na zamontowanie wcześniej wspomnianego systemu plików oraz innych, bezpośrednio w zainstalowanych dystrybucjach. 

Funkcja ta może okazać się szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy korzystają z dual boot Windowsa i Linuksa, i chcieliby uzyskać dostęp do sterowników tego drugiego podczas używania systemu operacyjnego Microsoftu.

Montowanie krok po kroku

Po zainstalowaniu Windows 10 preview build 20211 będzie można zacząć używać komendy wsl --mount. W celu zamontowania dysku najpierw należy otworzyć wiersz poleceń PowerShell z uprawnieniami administratorskimi i wykonać następującą komendę:

wmic diskdrive list brief 


Komenda ta wyświetli listę dostępnych dysków. Jeśli dany dysk ma tylko jedną partycję, to można go zamontować przy użyciu:

wsl --mount [DiskPath]
wsl --mount \\.\PHYSICALDRIVE0


Aby zamontować konkretną partycję, możemy użyć następującej komendy:

wsl --mount [DiskPath] --partition [PartitionNumber]
wsl --mount \\.\PHYSICALDRIVE0 --partition 1


Aby odmontować dany dysk, należy użyć następujących komend:

wsl --unmount [Diskpath]
wsl --unmount \\.\PHYSICALDRIVE0


wsl --mount
będzie chciało domyślnie zamontować partycję przy użyciu ext4. Możesz też wybrać inny system plików przy pomocy: 

wsl --mount [Diskpath] -p [PartitionNumber] -t [filesystem_type]
wsl --mount \\.\PHYSICALDRIVE0 -p 1 -t vfat


Po zamontowaniu dysk będzie dostępny w danej dystrybucji Linuksa pod /wsl/[mountpoint].

A oto, jak te komendy wyglądają, według Microsoftu:

Montowanie dysku w WSL 2


Gdy już zamontujemy nasz dysk, będziemy go mogli również zobaczyć w eksploratorze plików dzięki \wsl$ i przejściu do folderu montowania:

Ograniczenia

Funkcja ta dotyczy jedynie montowania fizycznych dysków w WSL 2. Według Microsoftu nie da się niestety zamontować pojedynczej partycji — możliwe jest jedynie montowanie całych dysków. Co więcej, nowa funkcja nie obsługuje pendrive’ów USB. Zwykłe dyski USB wchodzą już jednak w grę.

<p>Loading...</p>