10.12.20212 min

Redakcja Bulldogjob

Weź udział w konkursie PARP "Pracodawca jutra 2021"!

Weź udział w konkursie i zdobądź tytuł "Pracodawcy Jutra 2021!

Weź udział w konkursie PARP "Pracodawca jutra 2021"!

Do 20 grudnia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Pracodawca Jutra 2021. Jest to świetna okazja, aby wyróżnić firmy, które realizują programy podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne.


Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 • Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
 • Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
 • Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.Jak wziąć udział w konkursie?

 • Każdy przedsiębiorca może zgłosić maksymalnie 3 inicjatywy edukacyjne, po jednej w każdej kategorii. Zgłoszenie należy wysłać przez dedykowany Konkursowi formularz. Dokumentację realizacji projektu (np. zdjęcia, nagrania, relacje publikowane w mediach itp.) należy umieścić w formularzu w formie linków.
 • Ponadto dla najlepszych inicjatyw branżowych zostaną przyznane Nagrody Branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji.


Nagrody


Laureaci Konkursu wybrani przez Kapitułę Konkursu otrzymają nagrodę główną, w skład której wejdą:

 • dyplom;
 • statuetka „Pracodawca Jutra 2021”;
 • możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021”;
 • możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra 2021” na materiałach reklamowych i wizerunkowych przez rok od daty przyznania nagrody;
 • możliwość promocji przedsiębiorcy i inicjatyw edukacyjnych w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.
 • Ponadto dla najlepszych inicjatyw branżowych zostaną przyznane Nagrody Branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji.


Zgłoś się tutaj


Więcej informacji na stronie<p>Loading...</p>