4.08.20222 min
Suneet Bansal

Suneet BansalUser Interface ArchitectBarco

Ważne funkcje w standardzie ES2021 (ES12) dla JavaScript

Sprawdź, jakie nowości przyniesie nowa wersja standardu ECMAScript.

Ważne funkcje w standardzie ES2021 (ES12) dla JavaScript

Jako programiści możemy umieścić w projekcie najlepiej działający kod tylko wtedy, gdy wiemy, jakie nowe API zostały ostatnio wprowadzone w technologii, która jest używana w projekcie.

JavaScript jest obecnie szeroko stosowanym językiem w wielu projektach branży oprogramowania, dlatego tak ważne jest, abyśmy wiedzieli, jakie ważne interfejsy API zostały wprowadzone w każdej wersji JS.

Sprawdźmy najważniejsze funkcje ES2021, które powinniśmy poznać i zacząć używać w projekcie.

Metoda ciągu znaków replaceAll()

Przed ES2021 nie było bezpośredniego sposobu na zastąpienie wszystkich wystąpień ciągu znaków. ES2021 wprowadził replaceAll, więc osiągnięcie tego jest bardzo proste.


Przykład:

Promise.any

Jest to bardzo ładna implementacja dodana przez ES2021. Można ją wykorzystać do równoległego uruchomienia wielu promisów. Zostaje rozwiązana, gdy którakolwiek z promisów zostanie spełniony lub rzuca „AggregateError”, gdy wszystkie promisy zostaną odrzucone.


Przykład 1:


Przykład 2:

Promise.race

Można to wykorzystać także do równoległego wykonywania wielu promisów, ale zostają one spełnione w momencie, gdy któryś z nich zostanie zrealizowany, bez względu na to, czy zostanie spełniony, czy też nie.


Przykład 1:


Przykład 2:

Operator przypisania logicznego

Operator przypisania logicznego łączy operatory logiczne i wyrażenia przypisania, pozwalając na napisanie krótszej składni dla sprawdzania wartości zmiennych.

Na przykład następujący kod sprawdza, czy wartość x jest wartością false i przypisuje nową wartość tylko wtedy, gdy jest:


Korzystając z logicznego operatora przypisania, możesz zastąpić powyższy kod następującym:


Przypisanie logiczne działa również z operatorem nullowej koalescencji (??).

Separator numeryczny

Ta funkcja dosłownie poprawia UX, umożliwiając programistom uczynienie swoich literałów numerycznych bardziej czytelnymi poprzez stworzenie wizualnej separacji między grupami cyfr. Jest to podobne do tego kiedy używamy przecinków do oddzielania liczb w piśmie.


Przykład:

const val = 6_23_900_1


Używając podkreślenia, rozszyfrowanie powyższego numeru staje się bezproblemowe, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy nie użyto podkreślenia, co widać na poniższym przykładzie.

const val = 6239001 


Uwaga!
Możemy teraz zacząć wykorzystywać te funkcje w aplikacjach opartych na frameworku Angular/React/Vue itp., musimy tylko zaktualizować wersję kompilatora i wersję TS wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie.

<p>Loading...</p>