Neuroróżnorodność w miejscu pracy
6.09.20222 min
Eve Weinberg

Eve WeinbergSenior Product DesignerHackerOne

Co robię jako UX Lead... w 3 rysunkach

Rozważasz pracę w UX albo chcesz się w niej rozwijać? Sprawdź, jak wygląda praca UX Leada.

Co robię jako UX Lead... w 3 rysunkach

W styczniu 2021 roku zaczęłam nową pracę. Poznałam swój zespół, partnerów, a następnie wizualnie udokumentowałam wszystkie niezbędne procesy. Bez pokazywania dokładnych artefaktów, przepływy użytkowników wyglądały mniej więcej tak:


Możecie zobaczyć, że w styczniu znaliśmy już punkt startowy naszej najważniejszej podróży. Nie określiliśmy jednak idealnego punktu końcowego, naszej happy path, metryk do pomiaru, i nie było też motywacji do standaryzacji tego procesu. Więcej było niewiadomych niż wiadomych. Na szczęście niejednoznaczność to moje happy place. Do bojuuuuu!


I przyszedł październik... łaaał! Określiliśmy nasz punkt końcowy. Mieliśmy naszą happy path, uzgodnione KPI i udokumentowany idealny proces. Śledziliśmy przepływy użytkowników i procesy związane z interwencją UX, aby zrozumieć, „dlaczego” klienci i użytkownicy wewnętrzni odbiegają od przyjętych założeń. Mieliśmy skróty, takie jak persony i spójne wewnętrzne słownictwo.


I już w marcu (czy ten rok naprawdę tak szybko przeleciał?!) podróż wyglądała tak. 80% klientów na happy path. Wyznaczyliśmy miejsca, w których występują problemy. Regularnie rozmawiamy z użytkownikami, aby odkrywać punkty bólu i optymalizować proces. Mamy wielofunkcyjne OKRy/KPI, więc na bieżąco wiemy, jak wygląda sytuacja. Wisienką na torcie jest fakt, że ta praca pomogła nam zbudować fundament, dzięki któremu możemy teraz wspólnie definiować przyszłość i wprowadzać prawdziwe innowacje.

Oczywiście istnieją miliony artefaktów, którymi mogłabym się podzielić tutaj z wami, a które doprowadziły nas od obrazu pierwszego do trzeciego, ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że te 3 najlepiej obrazują, co UX Lead może zrobić dla organizacji.

<p>Loading...</p>