17.05.20194 min
Michael Litwin

Michael LitwinIT Content Writer

TypeScript w wersji 3.5 RC już dostępny

Stabilna wersja 3.5 TypeScriptu ma być dostępna pod koniec miesiąca.

TypeScript w wersji 3.5 RC już dostępny

Microsoft właśnie ogłosił release candidate wersji 3.5 TypeScript, czyli ich autorskiej open source’owej odmiany JavaScript wzbogaconej o typy, która docelowo ma zwiększyć kompatybilność i łatwość utrzymania aplikacji JavaScript.

Wersję RC można na ten moment pobrać za pomocą NuGet lub użyć npm i wpisać następującą komendę: npm install -g typecript @ rc.Jest też dostępny jako pluginy do edytorów Visual Studio 2019/2017, Visual Studio Code i Sublime Text.

Wersja 3.5 ma dla nas kilka nowości, na które warto zwrócić uwagę, ale nie obejdzie się też bez problemów.

Poprawa wydajności

TypeScript 3.5 wprowadza kilka optymalizacji wokół kontroli typów i buildów przyrostowych w tym...

Szybsze sprawdzanie typów

W ramach poprawki błędów w TypeScript 3.4, Microsoft przypadkowo wprowadził regresję, która może doprowadzić do eksplozji w ilości pracy, jaką ma do wykonania kontroler typów, a co za tym idzie, czasu ich sprawdzania. Najbardziej dotkniętym tym problemem była grupa użytkowników korzystających z biblioteki Styled-Components. Ta regresja była poważna nie tylko dlatego, że doprowadziła dłuższego procesu budowania kodu w TypeScriptcie, ale dlatego, że operacje edytora dla użytkowników TypeScript i JavaScript stały się nieznośnie powolne.

W wersji 3.5 Microsoft skupił się na optymalizacji niektórych ścieżek w kodzie i usunięciu pewnych funkcji do tego stopnia, że ​​TypeScript 3.5 jest faktycznie szybszy niż TypeScript 3.3 w wielu przypadkach. Czas kompilacji rzekomo nie tylko spadł w porównaniu do 3.4, ale uzupełnienie kodu i wszelkie inne operacje edytora również mają być znacznie szybsze.

Ulepszenia funkcji --incremental

TypeScript 3.4 wprowadził nową opcję kompilatora --incremental. Ta opcja zapisuje kilka informacji w pliku .tsbuildinfo, który może być użyty do przyspieszenia kolejnych zapytań do tsc.

TypeScript 3.5 zawiera kilka optymalizacji cachowania obliczeń stanu całego środowiska - ustawienia kompilatora, informacje, dlaczego pliki zostały znalezione, gdzie zostały znalezione itp. Czas rebuildingu został zmniejszony o aż 68% względem wersji 3.4.

Omit: Helper od typów

W sytuacji, w której celem jest utworzenie obiektu, który omija pewne właściwości, można było wcześniej wyrażać takie typy za pomocą wbudowanych w TypeScript helperów Pick i Exclude. Nowy helper Omit i pozwala na wyłączenie wybranych pół i zwrócenie reszty jako nowego typu.
Omit jest równoważne z wywołaniem Pick i Exclude:

type Omit<T, K extends keyof any> = Pick<T, Exclude<keyof T, K>>;

Poprawne sprawdzanie nadmiarowych właściwości w uniach

TypeScript ma funkcję nazywaną sprawdzaniem nadmiarowych właściwości w literałach obiektów. Ta funkcja służy do wykrywania literówek, gdy typ nie oczekuje określonej właściwości. W przypadku, w którym zostaje wykryta niespodziewana nazwa w literale, to zostaje zwrócony błąd.

W TypeScript 3.4 i wcześniejszych niektóre nadmiarowe właściwości były dozwolone w sytuacjach, w których tak naprawdę nie powinny były być dozwolone. Np w przypadku tworzenia unii, nie był sprawdzany typ przypisany do właściwości, sprawdzana była tylko nazwa.

type Point = {
  x: number;
  y: number;
};
 
type Label = {
  name: string;
};
 
const thing: Point | Label = {
  x: 0,
  y: 0,
  name: true // uh-oh!
};

W TypeScript 3.5 type-checker przynajmniej upewnia się, że wszystkie dostarczone właściwości należą do jakiegoś elementu unii i mają odpowiedni typ, lub zwraca błąd.

Inteligentniejsze sprawdzanie typu union

Podczas sprawdzania typów przy tworzeniu unii, TypeScript porównuje każdy typ składowy w izolacji.

type S = { done: boolean, value: number }
type T =
  | { done: false, value: number }
  | { done: true, value: number };
 
declare let source: S;
declare let target: T;
 
target = source;


W TS 3.4 powyższy przykład zwróci błąd. W TypeScript 3.5, podczas przypisywania typów takich jak T, język pójdzie dalej i przedstawi typy takie jak S jako unię każdego możliwego typu jego właściwości. W tym przypadku, ponieważ boolean jest unią true i false, S będzie postrzegane jako unia {done:false, value:number} i {done:true, value:number}.

Generyczne konstruktory i typy wyższego rzędu

W TypeScript 3.4 poprawiono interfejs do tworzenia generycznych funkcji, które zwracają funkcje:

function compose<T, U, V>(
  f: (x: T) => U, g: (y: U) => V): (x: T) => V {
  
  return x => g(f(x))
}

W 3.5 pojawiła się możliwość wykorzystania tego podejścia w konstruktorach:

class Box<T> {
  kind: "box";
  value: T;
  constructor(value: T) {
    this.value = value;
  }
}

class Bag<U> {
  kind: "bag";
  value: U;
  constructor(value: U) {
    this.value = value;
  }
}


function composeCtor<T, U, V>(
  F: new (x: T) => U, G: new (y: U) => V): (x: T) => V {
  
  return x => new G(new F(x))
}

let f = composeCtor(Box, Bag); // has type '<T>(x: T) => Bag<Box<T>>'
let a = f(1024); // has type 'Bag<Box<number>>'

Sami sobie odpowiedzcie czy ta składnia jest czytelna :)

Niekompatybilności

Nie obeszło się oczywiście bez zmian, które nie są kompatybilne z innymi wersjami. Na szczęście Microsoft udostępnia nawet po kilka sposobów na obejście takich ograniczeń. Ostateczna i stabilna wersja TypeScript 3.5 ma pojawić się pod koniec miesiąca.

<p>Loading...</p>