8.03.20216 min
Maciej Mortek
Polcode Sp. z o.o.

Maciej MortekSenior PHP DeveloperPolcode Sp. z o.o.

Top trendy technologiczne w IT w 2021 roku

Sprawdź, które obszary technologiczne IT będą cieszyły się największym zainteresowaniem w dobie pandemii w 2021 roku.

Top trendy technologiczne w IT w 2021 roku

Jako firma programistyczna musimy śledzić najnowsze trendy i być przygotowanym na nowe wyzwania. Rok 2020 pokazał nam, że wybór technologii i strategia rozwoju, jaką przyjęliśmy w ostatnich latach pomogła nam ugruntować pozycję na rynku IT, a także zapewnić klientom dostęp do najnowszych rozwiązań. Dlatego w 2021 roku będziemy konsekwentnie kontynuować ten plan!

Od kilku lat obserwujemy intensywny rozwój w świecie IT. Technologie ciągle się zmieniają, powstają nowe narzędzia, oferujące coraz więcej możliwości. Ale ten rok będzie szczególny. Pandemia COVID-19 wywołała szereg zmian, które nastąpiłyby prawdopodobnie dopiero w następnej dekadzie. Branże, które dotychczas nie wyobrażały sobie pracy w modelu zdalnym, nagle były zmuszone przenieść się do Internetu w ciągu zaledwie kilku tygodni. Ta fala wywołała potrzebę stworzenia nowego oprogramowania, dostosowanego do aktualnych realiów i potrzeb branż, które dotychczas nie były zdigitalizowane. To wszystko zwiększa popyt na usługi w chmurze, zarówno jeśli chodzi o dynamiczne zwiększanie dostępności aplikacji oraz przechowywanie danych. 

W bieżącym roku przewidujemy rozwinięcie automatyzacji w wielu dziedzinach życia, będziemy zbierać jeszcze większe ilości danych, a co za tym idzie – kwestie bezpieczeństwa będą kluczowe dla całej branży IT

Szybki rozwój oprogramowania we współpracy z narzędziami no-code oraz low-code 

Narzędzia typu low-code/no-code to nic innego jak zaawansowane oprogramowanie, przeznaczone do różnych zastosowań, które można w łatwy sposób dostosować do potrzeb biznesowych. 

Wykorzystując takie rozwiązania na wczesnym etapie prac nad projektem, możemy w szybkim czasie przedstawić klientom wstępne przykłady Proof of Concept lub proste koncepcje MVP. W ten sposób nasi klienci, mogą już na samym początku przetestować kilka modeli biznesowych, a następnie wybrać ten, który najbardziej im odpowiada i rozwinąć go w dojrzały produkt. 

W projektach tworzonych dla klientów, już teraz korzystamy z takich narzędzi jak Grafana czy Tableau, dzięki którym możemy szybciej przygotowywać wszelkiego rodzaju raporty i analizy. Klienci są zadowoleni z możliwości jakie oferują te narzędzia, a także ze sposobu wdrożenia ich do aplikacji.

Rozproszenie usług i większa integracja pomiędzy gotowymi rozwiązaniami 

Nie tylko integracje z narzędziami low-code będą w najbliższych latach popularne. Wraz ze wzrostem popularności aplikacji tworzonych w rozproszonej architekturze, zwiększy się integracja z zewnętrznymi dostawcami. Zamiast tworzenia wszystkich funkcjonalności od podstaw, coraz częściej będziemy integrować oprogramowanie z zewnętrznymi usługami

Jako Polcode, już w zeszłym roku podjęliśmy działania mające na celu poszerzenie naszej oferty o zewnętrznych dostawców usług. Dzięki współpracy z Twilio, jako ich oficjalny partner, możemy już teraz oferować pomoc związaną z komunikacją z klientami (np. AI i chatboty), a także przygotowywać wdrożenia związane z call center. 

Nacisk na kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 

W ubiegłym roku byliśmy świadkami kilku spektakularnych wycieków danych. Był to również rok, który spędziliśmy na wielu dyskusjach o naszej prywatności w sieci i ochronie danych osobowych. W roku 2021 te dyskusje przybiorą na sile. Ostatnie lata pokazały, że ochrona danych osobowych w sieci wciąż wymaga poprawy. 

Przesyłanie wrażliwych informacji pomiędzy różnymi podmiotami będzie niosło za sobą różne konsekwencje, dlatego cały proces musi być jak najlepiej zabezpieczony. W ostatnich latach wprowadziliśmy procedury, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji, a także jeszcze lepszą ochronę danych klientów. Przygotowaliśmy specjalne narzędzia do ich anonimizacji, dzięki czemu programiści nie przechowują wrażliwych danych na swoich komputerach. Przeprowadziliśmy również szereg usprawnień związanych z naszą infrastrukturą – co pozwoliło naszym pracownikom w erze pracy zdalnej, pracować spokojnie i bezpieczne, ze swoich domów. 

Dostosowywanie narzędzi do pracy zdalnej i automatyzacja procesów w firmach 

Pandemia znacząco wpłynęła na to, w jaki sposób obecnie funkcjonują firmy. Podczas, gdy jeszcze z początkiem 2020 roku, wydawało nam się, że jesteśmy dopiero na starcie transformacji naszego modelu pracy, nagle w ciągu kilku tygodni wiele branż było zmuszone przenieść się do Internetu. Ta transformacja wciąż trwa. Jeszcze nie wszystkie narzędzia i procesy są do tego dostosowane, a presja czasu na wprowadzanie zmian rośnie, ponieważ jak pokazują badania, wiele osób niechętnie wróci do standardowego modelu pracy w biurze. 

W Polcode od zawsze część naszego zespołu pracowała zdalnie, dzięki czemu nie mieliśmy żadnego problemu, aby w marcu 2020 roku, natychmiast przenieść się do Internetu i pozostać tu na kolejne miesiące. Teraz nasze doświadczenie wykorzystujemy we współpracy z klientami. Tworzymy narzędzia, dzięki którym mogą efektywnie wykonywać swoją pracę, niezależnie od miejsca czy strefy czasowej, w jakiej się znajdują.

Wzrasta również potrzeba automatyzacji jak największej ilości procesów w firmie, co wpływa bezpośrednio na dochody. Korporacje które nie wdrożą narzędzi związanych z ideą Hyperautomation, zostaną o kilka długości w tyle za konkurencją. 

Dalszy rozwój technologii związanych z AI oraz analizą danych (Data Science)

W roku 2021 wciąż będziemy mieli do czynienia z intensywnym rozwojem technologii związanych z Artificial Intelligence czy Machine Learningiem. Możemy się spodziewać większej ilości narzędzi, które powoli będą przejmować zadania, dotychczas przeznaczone tylko dla ludzi. W 2020 mieliśmy już próbkę tego co potrafi AI, na przykładzie GPT-3 od OpenAPI. Za pomocą tego API programiści potrafili stworzyć narzędzia, które skutecznie potrafiły generować proste artykuły na wybrany przez użytkownika temat. 

AI również będzie wspierała programistów w ich codziennej pracy. Już teraz istnieją programy, które w oparciu o właśnie wcześniej wspomniany GPT-3, na podstawie opisu użytkownika, potrafią generować proste interfejsy aplikacji/stron internetowych w HTML i CSS. 

Jednak AI to nie tylko tworzenie treści, czy automatyczne programowanie. To też szereg innych możliwości. W Polcode już od kilku lat tworzymy algorytmy, które wspomagają analizę danych i podejmowanie decyzji. 

Technologie związane z Data Science cały czas idą do przodu i możemy być pewni, że w ciągu kilku lat, ilość przechowywanych danych wzrośnie. Dlatego też już od 2020 roku, aktywnie rozwijamy nasz zespół developerów związany z Pythonem, który często wykorzystywany jest w rozwiązaniach związanych z Data Science oraz Machine Learning. 

Intensywny rozwój technologii związanych z Cloud Computing 

Przygotowanie infrastruktury do przechowywania dużych ilości danych, zabezpieczenie jej i bieżąca administracja – to czasochłonne zadania, na które nie zawsze mamy czas. Dzięki chmurom publicznym, większość internetowych narzędzi i aplikacji które pomagają w pracy zdalnej, mogła bez problemu wytrzymać wzmożony ruch jaki nastąpił na początku zeszłego roku. 

Jednak chmura to nie tylko przechowywanie danych i serwowanie ich użytkownikom. Amazon Web Services, Google Cloud, Azure i inni oferują również zestaw przydatnych narzędzi dla programistów, które możemy zaimplementować w ciągu kilku godzin w naszych projektach, dzięki czemu nie musimy wymyślać ich od zera. Analiza obrazów, Internet of Things, rozpoznawanie oraz sterowanie głosem, technologia blockchain – to wszystko jest dostępne dzięki chmurze publicznej. 

W nawiązaniu do raportu Gartnera, rynek związany z chmurą publiczną, tylko w 2021 roku urośnie o ponad 306 miliardów USD. Ma to też swoje negatywne skutki. Zwiększone zapotrzebowanie na serwery i moc obliczeniową zacznie wpływać na nasze środowisko. Szacuje się, że w latach 2007 – 2020 zapotrzebowanie na energię elektryczną przez usługi w chmurze wzrosło dwukrotnie. W związku z tym, większość gigantów IT coraz częściej rozgląda się za ekologicznymi rozwiązaniami.  W Polcode na bieżąco obserwujemy rozwój chmury publicznej i dostosowujemy nasze wybory, nie tylko pod kątem oferowanych narzędzi, ale również mając na uwadze wpływ na środowisko.

Podsumowanie

Rok 2020 zapisze się na kartach historii jako czas walki z pandemią. Jednak dla technologii był to okres szybkiej transformacji, która nie zwolni w obecnym roku i będzie koncentrować się wokół automatyzacji, bezpieczeństwa danych oraz  dalszego rozwoju sztucznej inteligencji.

<p>Loading...</p>