22.07.20225 min
Kamila Wosińska

Kamila Wosińska Trenerka, Coach, Mentorka biznesu

Soft skille w IT to już must, nie nice to have

Dowiedź się, jakie są najważniejsze umiejętności miękkie cenione obecnie przez pracodawców u programistów i sprawdź jak je rozwijać.

Soft skille w IT to już must, nie nice to have

Stereotyp programisty pochłoniętego kodowaniem, bez kontaktu z otaczającym światem zewnętrznym, dawno się zdezaktualizował. Praca w obszarze IT często wykracza poza kompetencje techniczne – wymaga kontaktu z klientem, umiejętności prezentowania swoich kompetencji i rozumienia potrzeb biznesowych.

Ze względu na tempo przemian technologicznych, których obecnie doświadczamy, szczególnie cenione są te osoby, które wiedzę i umiejętności twarde potrafią łączyć z kompetencjami miękkimi, ponieważ taki zestaw gwarantuje „zwinność”, ułatwiającą szybkie dostosowywanie się do zmieniających się okoliczności. 

Jest całe spektrum zawodów z obszaru szeroko rozumianego IT, każdy z nich wymaga innej wiedzy i umiejętności technicznych, jednocześnie istnieje zestaw ogólnych umiejętności i kompetencji zawodowych, które zwiększą Twoją wartość dla potencjalnego pracodawcy. 

Jakie są najważniejsze umiejętności miękkie cenione obecnie przez pracodawców?

Publikacja kwartalnika McKinsey Five Fifty, “Soft skills for a hard world” wskazuje trzy najważniejsze obszary brakujących umiejętności miękkich wśród kandydatów:

  • Rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, innowacyjność i kreatywność.
  • Umiejętność radzenia sobie ze złożonością i niejednoznacznością.
  • Komunikacja.

Studia prowadzą do zdobycia twardych umiejętności, konkretnych umiejętności technicznych, które są potrzebne do efektywnego wykonywania pracy. Choć są to umiejętności, które umieścisz w swoim CV, dzisiejsi pracodawcy szukają czegoś więcej. Coraz większą wagę przywiązuje się do umiejętności miękkich — cech osobistych, które pozwalają na dobrą interakcję z innymi ludźmi. 

Przytoczę dla przykładu opisane przez SHRM w publikacji „HR’s Hard Challenge: When Employees Lack Soft Skills” pytanie rekrutacyjne głównego analityka w Lighthouse Research & Advisory

  • Jakie zadał pytanie: "Opowiedz o najtrudniejszym projekcie, nad którym pracowałeś — i o tym, jak poradziłeś sobie z wszystkimi elementami wymaganymi do jego realizacji".
  • Czego chciał się dowiedzieć: O umiejętnościach organizacyjnych kandydatów oraz ich zdolności do wielozadaniowości i zarządzania czasem. Odpowiedzi zapewniają również ogólne poczucie sposobu, w jaki ludzie się komunikują i myślą. 

5 powodów, dla których umiejętności miękkie w świecie IT są ważniejsze niż kiedykolwiek:


1. twarde umiejętności, bez umiejętności miękkich ograniczają perspektywę awansu.

W większości zawodów same umiejętności techniczne nie wystarczą, aby być naprawdę skutecznym. Dziś kluczowe są umiejętności pracy w zespole, kreatywność, komunikacja. Programiści, którzy skupiają się jedynie na poszerzaniu wiedzy technicznej, zamykają sobie perspektywę rozwoju. Nawet najzdolniejsi specjaliści, jeśli nie będą rozwijać innych umiejętności, zatrzymają się najpewniej na poziomie senior developera. Na wyższych stanowiskach niezbędne jest szersze spojrzenie również na perspektywę biznesową. 


2. umiejętności miękkie są trudniejsze do nauczenia

Umiejętności twarde niekoniecznie są trudne do zdobycia. Można je się ich nauczyć, a z czasem opanować i je doskonalić. Umiejętności miękkie są trudniejsze do rozwinięcia, ponieważ są ściśle związane z charakterem, predyspozycjami i osobowością. Te umiejętności również można opanować i doskonalić. Wymaga to jednak uważności i praktyki. Umiejętności twarde mogą wyglądać imponująco w Twoim CV, ale to właśnie umiejętności miękkie wyróżnią Cię spośród wielu kandydatów, którzy posiadają podobne kwalifikacje.


3. dzisiejsze biura są miejscem spotkań i mają charakter interpersonalny

Hybrydowy model pracy łączący pracę w biurze oraz pracę zdalną spowodował wzrost znaczenia biura jako miejsca spotkań. Biuro staje się przestrzenią społeczną, w której ludzie spotykają się, aby przedyskutować pomysły, zobaczyć się z innymi członkami zespołu i załatwić sprawy biurowe. W nowej rzeczywistości biuro stało się przestrzenią kontaktów interpersonalnych.


4. klienci wymagają umiejętności miękkich

Aby odpowiedzieć na potrzeby technologiczne klienta, musisz najpierw zrozumieć, z czym mierzy się klient. Jaki jest ogólny cel biznesowy, który chce osiągnąć dzięki Twojej pracy. Umiejętności takie jak słuchanie, współpraca z innymi, prezentowanie pomysłów i komunikowanie się z członkami zespołu są bardzo cenione w nowoczesnym miejscu pracy. Zdolność do efektywnej i skutecznej komunikacji z klientami jest istotnym czynnikiem sukcesu całej organizacji.


5. przyszłe zawody będą opierać się na umiejętnościach miękkich

Automatyzacja i sztuczna inteligencja spowodują, że coraz większa część stanowisk pracy będzie opierać się na umiejętnościach miękkich. Dzięki najnowocześniejszym technologiom, zadania wymagające jedynie twardych umiejętności będą coraz rzadsze. 

5 podpowiedzi, jak zdobywać i rozwijać kompetencje miękkie?

Na rynku dostępnych jest wiele możliwości rozwoju kompetencji miękkich: od specjalistycznych warsztatów, przez webinary czy artykuły branżowe. Obecnie większość firm oferuje swoich pracownikom budżety szkoleniowe, które można wykorzystać nie tylko w celu zdobywania nowych kompetencji i wiedzy technicznej, ale również na szkolenia z obszaru kompetencji miękkich. 


Świadomość „braków”

Zacząć należy od uświadomienia sobie, w czym jestem naprawdę dobry, w czym słabszy. Pytać i słuchać, co mówią o Tobie w danych dziedzinach koledzy i koleżanki, z którymi współpracujesz na co dzień lub znajomi, z którymi miałeś okazję działać przy wspólnym projekcie. Kolejnym krokiem jest tak zwane wyjście poza swoją strefę komfortu i skupienie na obszarach, które chcesz rozwinąć. Bezpośredni przełożony, osoby z działu HR czy szkoleń w Twojej firmie powinny być w stanie udzielić wskazówek i podpowiedzieć jak danej umiejętności możesz się w firmie nauczyć.


„Internety” i kursy

Internet jest dobrym i dostępnym dla każdego źródłem wiedzy. Warto poświęcić swój czas, najlepiej przeznaczyć na to konkretne godziny w konkretne dni w tygodniu, aby czytać artykuły, wyszukiwać ciekawe prezentacje i kursy na temat kompetencji miękkich, które chcesz rozwijać. Obecnie dostępnych jest bardzo wiele wartościowych źródeł informacji. Zarówno płatnych jak i bezpłatnych, po polsku i po angielsku. Możesz zainwestować w subskrypcję platformy e-learningowej na jednym z popularnych social mediów biznesowych. 


Praktyka

Niestety (lub stety), nie ma lepszego sposobu na szlifowanie kompetencji miękkich niż praktyka. Im więcej zdobędziesz doświadczenia z pracy przy projektach, niekoniecznie komercyjnych, znaczenie mają również projekty studenckie, działalność w kołach naukowych czy wolontariaty, tym więcej będziesz miał okazji, aby opanować umiejętności miękkie. 

Dobrze jest również uczęszczać w różnego rodzaju spotkaniach dotyczących tematyki rozwoju kompetencji miękkich, by nie tylko słuchać wykładów, ale także brać aktywny udział w warsztatach, gdzie można się sprawdzić w konkretnych sytuacjach i otrzymać informację zwrotną jak sobie poradziliśmy i co możemy poprawić.


Cierpliwość

Proces rozwijania umiejętności miękkich jest dla większości tak zwanych umysłów ścisłych bardzo trudny. Jak każdy proces nauki wymaga czasu i poświęcenia energii, zwłaszcza jeśli zachowania nie współgrają naturalnie z osobowością. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość i mieć w sobie sporo pokory. 


Obiektywny obserwator

Nic tak nie przyśpieszy Twojego rozwoju jak weryfikacja postępów. Obiektywna ocena obserwatora Twoich zachowań może okazać się bezcennym źródłem wiedzy o samym sobie i wsparciem w dalszym rozwoju. Warto poprosić zaufanego lidera, kolegę z równoległego zespołu lub osobę z działu HR, aby obserwowała z boku Twoje postępy i dawała feedback. Ważne są również rozmowy z przełożonym i możliwość otrzymywania konstruktywnej informacji zwrotnej, by móc rozwijać swoje umiejętności (twarde i miękkie) w odpowiednim kierunku.

<p>Loading...</p>