Neuroróżnorodność w miejscu pracy
12.01.20176 min
Marta Andrzejewska

Marta AndrzejewskaCoach ICF,ACCFUTURE COACHING INSTITUTE Sp. z o.o.

Samorozwój. Nie tylko technicznie.

Samorozwój. Nie tylko technicznie.

Czy stawiasz sobie pytania o to:

Kim Jesteś?

Co realizujesz w swoim życiu, do czego zmierzasz?

Jakie pełnisz role w swoim życiu, jak Ci to wychodzi, jak się z tym czujesz?

Do czego jesteś powołany?

Oczywiście tych pytań jest znacznie więcej, a kluczem są odpowiedzi na nie. Każdego kto chce się realizować w wybranych przez siebie obszarach, kto chce zwiększać swój potencjał bądź rozpoznawać swoje talenty oraz umiejętnie wykorzystywać je dla swojego dobra, jak i swojego otoczenia czeka wspaniała przygoda zwana rozwojem osobistym.

Czym jest rozwój osobisty?

Rozwój osobisty to połączenie dwóch nieodłącznych od siebie obszarów: obszaru dotyczącego naszej osobowości (np.: o czym mówią określenia: ekstrawertyk, introwertyk, optymista, pesymista itp.) oraz obszaru naszych kompetencji, zdolności czy też umiejętności (np.: analitycznie patrzenie na rzeczywistość). Tym samym, czy podejmujesz działania dotyczące rozwoju poszczególnych umiejętności, np.: zarządzanie czasem, zarządzania projektami czy też działania zmierzające do poszukania prawdziwego ja, do bycia autentycznym, inwestujesz w rozwój osobisty.

Czy możemy się nie rozwijać?

Rozwój osobisty to ścieżka, którą idziemy całe życie, tym samym ów rozwój odbywa się naturalnie, czy tego chcemy czy nie. Towarzyszy nam przez całe nasze życie, począwszy od małego dziecka, kiedy to nabywamy sukcesywnie nowe umiejętności: motoryczne, społeczne, emocjonalne, językowe itp., poprzez wkraczanie w okres dojrzewania i stawania się dorosłym, kiedy to korzystamy z już nabytej wiedzy, praktykujemy ją, rozszerzamy obserwując co i jak działa, jak świat zewnętrzny na to reaguje, jak wygląda nasza codzienność, jakie to przynosi dla nas korzyści, aż po okres schyłku naszego życia, wkraczania w starczość.

Bierzemy udział w różnych zdarzeniach, wydarzeniach życiowych, a one prowokują nas do podejmowania różnych decyzji, zajmowania stanowiska i do reagowania na różne sytuacje. To wywołuje zmiany, wówczas patrzymy na te wydarzenia z innej perspektywy niż tej dotychczasowej, a to prowadzi do naszego rozwoju. Ów rozwój, niedostrzeżony, niezaplanowany, z którego nie korzystamy świadomie, bez wytyczonych celów jest rozwojem nieintencjonalnym, a mimo to ma miejsce, toczy się w sposób niezauważalny. Natomiast kiedy zreflektujemy się, zauważymy i nadamy mu kierunek, dodatkowo wyznaczając cel lub cele, wówczas wybieramy ścieżkę rozwoju intencjonalnego, zamierzonego.

Na co stawiać w rozwoju osobistym?

Przyglądając się sobie uważniej, pewnie zauważysz, że Twój rozwój osobisty możesz oprzeć na dwóch skrajnych obszarach: na rozwijaniu swojego potencjału lub na pracy nad swoimi tak zwanymi „słabościami”. Konsekwentne angażowanie się w prace nad tymi sferami prowadzi do podnoszenia poziomu rozwoju osobistego.

Przyjrzyjmy się temu. Wybierając rozwój potencjału skupiasz się na uświadomieniu swojego potencjału, na odkryciu Twoich mocnych stron i wyciąganiu ich na powierzchnię, a następnie na umiejętności zarządzania Twoim potencjałem, tak abyś mógł go wykorzystać w wielu dziedzinach Twojego życia i czerpać z tego satysfakcje. W takim przypadku poszukujesz takich elementów w sobie, swojej aktywności, które wywołuje Twoje pełne, ale naturalne zaangażowanie.

Wybierając pracę nad swoimi słabościami, podejmujesz się świadomego wyboru nad rozwijaniem słabości do takiego poziomu, w którym staną się one takimi nowymi zachowaniami, których konsekwencje będą niosły możliwie jak najmniej dla Ciebie negatywne skutki. Mówiąc inaczej: chodzi o to, aby dotychczasowe „słabsze strony”, po ich zmodyfikowaniu, służyły Tobie i przynosiły Ci wymierne korzyści.

Klucze skutecznego rozwoju

Jest kilka fundamentalnych elementów, które występując symultanicznie w trakcie zamierzonego procesu rozwoju niosą ze sobą rzeczywiste efekty pracy. Otóż, jestem zdania, że jakiegokolwiek elementu dotyczącego Twojego rozwoju osobistego nie rozpoczniesz, powinien on być w pełni wynikający z Twojej wewnętrznej i naturalnej potrzeby, jak i z Twojej samoakceptacji, z Twojego nastawienia do siebie, że jesteś w porządku, że lubisz siebie takiego jakim jesteś, ze słabymi i mocnymi stronami, i wiesz, że możesz więcej. Wybierając drogę rozwoju przyjrzyj się Sobie, czy nie czujesz, że wkładasz zbyt wielki wysiłek, czy Twoja droga nie jest zbyt męcząca dla Ciebie? Skuteczny, wartościowy rozwój osobisty ma miejsce wtedy, kiedy jest przyjemnym i pozytywnie ekscytującym procesem, a nie dużym kosztem.

Kolejne komponenty, które powodują, że gdy nimi efektywnie zarządzasz to osiągasz wymierne korzyści z samorozwoju to motywacja i samodyscyplina. Motywacja jest mocno rozpowszechnionym hasłem, które budzi zarówno niechęć, jak i pozytywne skojarzenia. Wynika to z tego, że często myślimy, że wystarczy mieć silną, dobrze uświadomioną motywacje do tego, aby produktywnie działać. A kiedy to nie przynosi efektów, najczęściej obwiniamy się i szukamy winy w sobie (hasła: „coś ze mną jest nie tak”, „mam słomiany zapał”, „nie jestem konsekwentny”). Niepotrzebnie, bo jeśli nie wprowadzisz samodyscypliny do zestawu potrzebnych Ci narzędzi, to nie osiągniesz oczekiwanego rezultatu. Jak mawiał Budda: „w konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoja siłę, ale przez wytrwałość”. Pojęcie samodyscypliny zawiera nie tylko umiejętność fizycznego opanowania swojej czasoprzestrzeni, ale przede wszystkim umiejętności szukania i wykorzystywania Twoich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów. Wpisuje się w to m. in. zdolność podnoszenia się po kryzysach, poczucie samoskuteczności. Co jest źródłem Twojej samodyscypliny? Są to Twoje doświadczenia. Odtwarzając to czego doznałeś, wracasz do przeżytych przez Ciebie sytuacji, które potwierdzają to, że już osiągnąłeś swój cel w danej dziedzinie.

Następnym generatorem determinującym efektywny proces rozwoju jest umiejętność postawienia sobie celu, następnie planowania właściwych kroków, dobierania wspierających działań.

To cudowne, kiedy potrafimy sami dobrze ustawić cel, zaprogramować i realizować działania, korzystając ze swojej motywacji, wspierając się samodyscypliną i udzielając sobie realnego, pozytywnego wsparcia. Bywa jednak tak, że potrzebujemy tego wsparcia z zewnątrz.

I tu z pomocą przychodzą nam szkolenia, konsultacje, kursy, seminaria, warsztaty, konferencje. Mamy duży dostęp do prasy, blogów, ostatnio coraz bardziej popularnych webinariów oraz video blogów. Możesz pracować zespołowo lub dokonać indywidualnej pracy nad sobą wybierając terapeutów, trenerów, czy też decydując się na proces coachingowy skupiony na Tobie.

Rozwój osobisty oznacza zmiany, zmiany które odczuwasz Ty sam, a często są też widoczne na zewnątrz, bo kiedy Ty podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe czy umiejętności dotyczące osobowości to szerzysz pozytywny wpływ na Twoje otoczenie, tym samym wpływasz na swoje kompetencje społeczne.

Masz wybór, czy wolisz podążać ścieżką, bez przystanków, bez zadawania sobie pytań, bez świadomego szukania Siebie, swoich mocnych stron, tego co czyni Cię lepszym Tobą. Nazywam tę ścieżkę: „jak Cię los prowadzi”. Czy chcesz iść ścieżką, która pobudza Twoja świadomość do pracy nad Sobą, do umiejętnego zarządzania Sobą, przynoszącego satysfakcję i Tobie i Twojemu otoczeniu?

Jeśli odpowiedziałeś sobie Tak na drugie pytanie, to znaczy, że jesteś na drodze do Twojego rozwoju osobistego, czego Ci serdecznie gratuluje.

Droga zamierzonego rozwoju osobistego

Świadomy rozwój osobisty to proces, który opiera się na zarządzaniu samym sobą po to abyś odczuwał satysfakcję, tak osobistą, jak i zawodową. To mądre wspieranie siebie samego, to droga do samorealizacji, samo aktualizacji, jak mówią znani psycholodzy Maslow czy Rogers. Jak dostrzegać, doceniać i rozwijać własne możliwości, jak też nie przeceniać siebie i innych, jak utrzymać w codziennym życiu motywację i samodyscyplinę, wolę trwania na drodze do wyznaczonych sobie celów.

W poszukiwaniu swojej ścieżki rozwoju mogą towarzyszyć Ci różne pytania. Być może pytasz siebie o to, co lubisz robić? W czym się spełniasz i jak to robisz? A być może pytasz o to co Ci sprawia trudność? Co zyskasz dzięki usprawnieniu tej słabej strony? Oto do czego tak naprawdę dążysz swoją pracą zawodową? Jaki jest Twój cel życiowy? Twoje wartości? Jakie narzędzia wybrać, aby osiągnąć cel?

Każdy z nas jest pełen potencjału. Działanie w oparciu o nasz potencjał daje poczucie satysfakcji, sukcesu. Niesie ze sobą pozytywne emocje, daje też poczucie, że wnosimy coś wartościowego do otoczenia, w którym żyjemy.

A czym dla Ciebie jest rozwój osobisty?

Marta Andrzejewska

Life&Business coach ACC, pracujący międzynarodowo, Członek ICF Luxemburg, specjalizuje się w zarządzaniu procesem zmiany oraz uwalnianiu wewnętrznych blokad.

<p>Loading...</p>