1.02.20238 min
Krystian Sperka
Infogain

Krystian SperkaCTOInfogain

Rozwój przodem do klienta

O tym, jak w niełatwych czasach budować nowoczesne platformy biznesowe i dokładać swoją cegiełkę do cyfryzacji opowiada Krystian Sperka, Infogain Technologies CTO.

Rozwój przodem do klienta

Infogain działa branży profesjonalnych usług IT oraz konsultingu dla sektorów biznesu takich jak High Tech, Retail, FMCG, Travel, Insurance oraz Logistics. Zarząd firmy znajduje się w Los Gatos (California, US), natomiast centra rozwoju oprogramowania rozlokowane są na kontynentach Ameryki Północnej i Południowej, Europy oraz Azji. Infogain zajmuje się na co dzień rozwojem i dostarczaniem cyfrowych platform biznesowych zorientowanych na człowieka wykorzystując nabyte doświadczenie, rozwiązania chmurowe oraz sztuczną inteligencję. Misja firmy składa się z czterech elementów, które skierowane są na dostarczanie w/w platform: 

 • Spójrz w przyszłość(bądź kreatorem przyszłości poprzez budowanie produktów, które tworzą nowe źródła popytu) 
 • Zadbaj o doświadczenia użytkownika(zapewnij silne zaangażowanie twojego klienta poprzez projektowanie platform cyfrowych zgodnie ze światowymi standardami) 
 • Wykorzystaj potencjał rozwiązań chmurowych(uwolnij moc chmury i zapewnij długofalową niezawodność) 
 • Rozwiąż nierozwiązywalne(Rozwiąż problemy, które ograniczają rozwój twojego biznesu. Twórz inteligentne produkty adoptujące się do potrzeb rynkowych) 

Inżynierowie Infogain urzeczywistniają misję firmy, dostarczając usługi oraz ekspertyzę w ramach ośmiu głównych linii biznesowych: 

 1. Strategia cyfrowaoraz transformacja biznesu (nasze podejście polega na szybkim wdrażaniu idei do życia codziennego, dzięki czemu możemy uzyskać informacje zwrotną i dokonać dalszego postępu) 
 2. Projektowanie doświadczeńużytkownika (wierzymy że zebrane doświadczenia ze strategii stawiania człowieka jako centralnego punktu platformy cyfrowej, mogą rzeczywiście przekształcić markę i odblokować jej pełen potencjał) 
 3. Inteligentna organizacja(pomagamy organizacjom uwolnić potencjał, który drzemie w danych poprzez wykorzystanie inżynierii danych, narzędzi analitycznych oraz sztucznej inteligencji)
 4. Inżynieria oprogramowania(sprawiamy że firmy oraz ich aplikacje i platformy cyfrowe rozwijają się wraz z rynkiem i podążają za zmieniającymi się potrzebami klientów i użytkowników. Adaptacja i ciągła ewolucja możliwa jest dzięki zastosowaniu całej platformy odpowiedniej architektury, która wspiera skalowalność biznesu i uniezależnia od dostawcy chmury lub centrum danych. Sporą uwagę przykładamy również takim aspektom jak wysoka wydajność i szybkość działania, automatyzacja, dobre praktyki oraz narzędzia)
 5. Inżynieria testów(w ciągu ostatnich 20 lat, staliśmy się liderem w dziedzinie łączenia ze sobą Machine Learning, DevSecOps, narzędzi automatyzacji testów oraz narzędzi open-source w celu zapewnienia naszym klientom Continuous Testing (ciągłe testowanie) oraz Continuous Delivery (ciągłe dostarczanie)) 
 6. Hiperautomatyzacja(pomagamy naszym klientom odkryć i automatyzować dane oraz procesy. Technologia Robotic Process Automation jest obecnie wspierana sztuczną inteligencją, która zaprzęga do działania uczące się IQ Bots) 
 7. Internet rzeczy(budujemy produkty, aplikacje oraz systemy sztucznej inteligencji oparte na danych telemetrycznych z IoT, które uczą się na bieżąco i reagują na warunki otoczenia. Tak przygotowana architektura oprogramowania sprawia że organizacje mogą kontrolować, monitorować i wchodzić w interakcje ze swoimi produktami, oraz dostarczać wartość tam gdzie biznes tego oczekuje) 
 8. Infrastruktura chmurowa(dostarczamy infrastrukturę chmurową która jest fundamentem dla budowy bezpiecznych, zwinnych, skalowalnych oraz wydajnych kosztowo platform biznesowych. Łatwa i wysoka skalowalność infrastruktury pozwala budować na niej usługi, produkty, doświadczenia, dane, analizy, automatyzacje oraz wiele innych...) 


Nasza praca polega na budowaniu produktów, które używane są przez setki tysięcy bądź miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie czy jest to system rezerwacji biletów lotniczych, system operacyjny popularnego smartfona lub content delivery network dla największych serwisów społecznościowych, mamy świadomość że nasza praca ma wpływ na życie i działanie wielu ludzi, stąd też nasza ogromna troska o dostarczanie efektów najwyższej jakości.

Stos technologiczny

Technologiczne DNA jest silnie zakorzenione w zespołach Infogain. Każda z ośmiu linii biznesowych, bazuje na unikalnej mieszance wiodących komponentów na rynku i własnych praw intelektualnych oraz patentów. Jesteśmy profesjonalnym partnerem światowych liderów takich jak Azure, AWS oraz Google Cloud, więc na bazie ich technologii i komponentów budujemy skalowalne platformy biznesowe, dostosowując architekturę do scenariusza biznesowego konkretnego klienta.

Inżynieria i analityka danych w Infogain opiera się na wykorzystaniu szeregu komponentów i technologii. Do najważniejszych należą: 

 • Databricks(Databricks to amerykańska firma zajmująca się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw założona przez twórców Apache Spark. Databricks to także nazwa platformy do procesowania dla Big Data. Firma Databricks została założona aby dostarczyć na rynek alternatywę do rozwiązania MapReduce i umożliwia procesowanie Big Data w chmurze w trybie just-in-time) 
 • Apache Spark(Apache Spark – otwarte oprogramowanie będące platformą programistyczną dla obliczeń rozproszonych. Początkowo rozwijany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, następnie przekazany Apache Software Foundation – organizacji, która rozwija go do dnia dzisiejszego)1
 • Snowflake(Snowflake to w pełni zarządzalne rozwiązanie typu Software as a Service, które dostarcza jedną platformę do wielu zastosowań takich jak: hurtownie danych, jeziora danych, inżynieria danych, data science, rozwój aplikacji analitycznych, bezpieczna konsumpcja i udostępnianych danych w czasie rzeczywistym. Snowflake posiada gotowe rozwiązania (out of the box) takie jak separacja, składowanie i przetwarzanie danych, skalowanie w locie (on the fly), udostępnianie danych, klonowanie danych i wsparcie dla narzędzi firm trzecich w celu zaspokojenia rosnących potrzeb przedsiębiorstw) 
 • Delta Lake, Azure Synapse Analitics, Power BI, Python, Kubernetes, Azure SQL, Azure Machine Learning, Automated Data Pipelines, Teradata, Adobe Target, Adobre Analitics, Tamr, Palantir i wiele innych uznanych rozwiazań klasy enterprise.


Metodyka Infogain w zakresie budowy nowoczesnych platform danych została szczegółowo opisana w artykule opublikowanym przez naszego eksperta w dziedzinie Data & AI. 

Inżynieria oprogramowania to nasza największa linia biznesowa, która powstała wraz początkiem firmy w latach 90tych. Podobnie jak w przypadku inżynierii danych, bazujemy na platformie chmurowej, jednakże prowadzimy również pokaźne projekty z wykorzystaniem prywatnej infrastruktury naszych klientów, którzy zdecydowali się wstrzymać z migracją swoich platform cyfrowych do chmury.

Pod względem kompetencji, w Infogain wyróżniamy 11 obszarów, które symbolizują popularne technologie używane przez nas podczas budowy platform cyfrowych. Nasi inżynierowie posiadają kompetencje, które z reguły reprezentują kilka obszarów połączonych np. Java Microservices, Kubernetes i Api Development. Kompletna lista obszarów wygląda następująco, a nasze programy szkoleniowe są skrojone pod rozwój w tychże kierunkach: 

 1. Mikroserwisy – Java oraz Springboot 
 2. Mikroserwisy - .NET oraz .NET Core 
 3. React JS oraz Micro Frontend 
 4. Angular oraz Micro Frontend 
 5. ReactNative 
 6. Kubernetes 
 7. NodeJS 
 8. JavaScripts/TypeScripts 
 9. Natywne aplikacje chmurowe – Google, Azure and AWS Developer Certifications
 10. DevOps (wraz z Obserwowalnością) – GitHub, GitOps, Grafana, ELK 
 11. Rozwój oraz zarządzanie API


Usługi inżynierii oprogramowania Infogain, dzielą się na cztery główne gildie, których przedstawiona poniżej kolejność, odzwierciedla również często spotykany przebieg procesów projektowania, rozwoju i utrzymania cyfrowych platform biznesowych. 

Filozofia podejścia do tworzenia platform biznesowych została zawarta we Frameworku o nazwie VDF (infogain-value-delivery-framework). Pełna treść tej metodyki została opisana na naszej witrynie infogain.com. 

Value Delivery Framework to trzy warstwy powiązanych ze sobą usług, które sprawiają, że biznes naszego klienta jest wystarczająco elastyczny, aby ewoluować w dowolnym kierunku.

 • Warstwa 1– Innowacja cyfrowa, kierowana rynkiem. (Jest to warstwa usług i aktywności, które mają na celu stworzenie strategii dotarcia do nowych rynków i adaptacji produktów. Zwinne zespoły innowacyjne (tzw PODs) pracują z klientem w pięciodniowych sprintach, w celu tworzenia i walidacji prototypów) 
 • Warstwa 2– Innowacja platformy, kierowana doświadczeniem. (Jest to warstwa inżynierii oprogramowania i automatyzacji. To w tej warstwie powstaje faktyczny kod źródłowy, a kolejne wersje są dostarczane do klienta w rytmie sprintów o uzgodnionej długości) 
 • Warstwa 3– Fundacja platformy, kierowana chmurą. (Ta warstwa to fundament platformy która budujemy i reprezentowana jest przez usługi i aktywności związane budową i utrzymaniem infrastruktury chmurowej) 

Co jest dla Ciebie ważne w oprogramowaniu, które tworzysz?

Podczas tworzenia cyfrowych platform biznesowych bierzemy pod uwagę dziesiątki a czasami setki aspektów i wszystkie są dla nas równie ważne, a zatem trudno wskazać kilka najważniejszych. Każdy użytkownik bądź ich grupa, zwracają uwagę na inne charakterystyki rozwijanej platformy. Jest natomiast kilka właściwości, wspólnych dla wszystkich, są to: 

 • Wysoka skalowalność 
 • Dostępność (tzw. 24/7/365) 
 • Bezpieczeństwo 
 • Użyteczność 


Dobrzy inżynierowie, wiedzą doskonale co w/w terminy oznaczają w praktyce. Najlepsze światowe platformy, z których korzystamy w życiu codziennym, charakteryzują się właśnie takimi cechami. W Internecie, powstały również specjalne fora i grupy dyskusyjne, które analizują dogłębnie architektury platform światowych liderów i starają się wyjaśnić kombinacje algorytmów i komponentów użytych do rozwiązania konkretnych problemów. Przykładem jest choćby highscalability.com, który zamieścił sporo analiz architektury platform światowych liderów takich jak Uber, Tinder, Instagram, WhatsApp czy też Netlix.

Jak zostało to wspomniane wcześniej, budujemy platformy, które rozwijają się wraz z klientem i rynkiem. Prócz aspektu biznesowego, interesuje nas również koszt całkowity rozpatrywany w czasie (tzw. total cost of ownership), który zawiera takie składniki jak koszt utrzymania oraz aktualizacji poszczególnych komponentów infrastruktury, włączając w to również koszty szkoleń dla zespołu utrzymaniowego. Dobra architektura podąża za biznesem, ale też pozwala się aktualizować, aby nadążyć za zmieniającą się technologią, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i użyteczności.

Zależy nam również, aby nasze produkty, spoglądały w przyszłość – były kreatorem nowych źródeł popytu. Dostarczanie takich produktów sprawia, że klienci do nas wracają i traktują Infogain jak silnik do generowania nowych idei. Produkt, który został zaadaptowany przez rynek, jest zaproszeniem dla naszego klienta do wykonania kolejnego kroku naprzód, w celu pozostania w czołówce liderów rynku. 

Na co zwracasz uwagę u członków zespołu? 

Przede wszystkim dokładamy wszelkich starań aby zatrudniać wspaniałych ludzi. Jesteśmy dumni z naszych pracowników w równej mierze jak z produktów, które wspólnie dostarczamy. Podczas budowania zespołu zwracamy uwagę na różnorodność jego członków w zakresie umiejętności, talentów, cech osobowości, stażu oraz poprzedniego doświadczenia. To właśnie wspomniana różnorodność pozwala nam spojrzeć na problem czy zadanie z różnych perspektyw, ocenić prawdopodobne scenariusze działania, wprowadzić innowacje aby nie podążać utartymi szlakami, omówić najlepsze pomysły i wybrać optymalną strategię dalszego działania.

Jako firma, pielęgnujemy nasze technologiczne DNA. Szukamy inżynierów, którzy podzielają nasze wartości i wizję świata. Stawiamy na rzetelne umiejętności techniczne oraz osobowość która będzie współgrać z resztą zespołu.

Wszystkie aplikacje kandydatów, które do nas spływają, przeglądane są przez dedykowany zespół technicznych rekruterów, którzy szukają wspólnych części pomiędzy deklarowanym doświadczeniem a otwartymi rolami w Infogain. Nie istnieje idealny wzorzec kandydata, zatem zawsze szukamy osób, które mogą wnieść nowe perspektywy oraz doświadczenie pozwalające nam budować silne zespoły, produkty, usługi dla końcowych użytkowników. Zależy nam, aby proces rekrutacji był sprawiedliwy i efektywny, dlatego też nasi specjaliści skupiają się każdym kandydacie z osobna, zamiast wyłącznie na aplikacjach pod dane stanowisko. Nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie aplikacje natychmiastowo, natomiast pozostajemy w kontakcie z kandydatem w ramach dopasowania pod przyszłe role, które się u nas pojawiają. Etap rozmowy kwalifikacyjnej może zawierać zadanie programistyczne do rozwiązania w przypadku ról inżynierskich, lub zawierać pytanie poruszające umiejętności i doświadczenia specyficzne dla roli, pod którą dana aplikacja jest procesowana. Pytania, które zadajemy, mają na celu lepsze poznanie kandydatów w następujących obszarach: 

 • Ogólna zdolność poznawcza– czyli zdolność adaptacji do nowych sytuacji, umiejętność nauki i rozwiązywania rzeczywistych problemów 
 • Wiedza związana ze stanowiskiem– sprawdzamy czy kandydat ma odpowiednie doświadczenie, staż oraz umiejętności, które zagwarantują sukces na nowym stanowisku w Infogain. • Zdolność przewodzenia tzw „leadership” – niezależnie od roli czy stanowiska, oczekujemy że nasi pracownicy są w stanie przewodzić innym w osiągnięciu danego celu lub przedsięwzięcia, oceniamy także umiejętności pracy w grupie takie jak promowanie pomysłu lub adaptacja do przyjętych reguł zespołu. Wszystko to w celu dostarczenia wartości dla użytkownika końcowego rozwijanego produktu.
 • Dopasowanie do kultury organizacji– chcemy się upewnić że kandydat będzie czuł się dobrze wraz z nami i wartościami, które nam towarzyszą, a także będzie poruszał się komfortowo w naszym środowisku pracy 
<p>Loading...</p>