30.09.20216 min
David Pereira

David PereiraHead of Product Management

Product Ownerze! Zwróć na to uwagę przed przyjęciem pracy

Sprawdź, na jakie kwestie zwracać uwagę, wybierając firmę produktową, w której zamierzasz zostać Product Ownerem.

Product Ownerze! Zwróć na to uwagę przed przyjęciem pracy

Ostatnio bardzo często słyszałem pytanie: Jak znaleźć odpowiednie miejsce do pracy jako Product Owner? Chociaż rynek ocieka miejscami pracy, błędne przekonania na temat roli Product Ownera są powszechne. Osoby poszukujące pracy powinny uważać, gdzie się udają, ponieważ w przeciwnym razie skończą w pułapce, w której kilka razy wylądowałem ja sam.

W ciągu ostatnich 10 lat pełniłem funkcję Product Ownera w 7 różnych firmach. Każde miejsce miało inne oczekiwania co do tego, co powinienem robić. Główne różnice dotyczyły:

 • Decyzji: poziom autonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości produktu był bardzo zróżnicowany. W niektórych firmach miałem wpływ na plan działania, podczas gdy w innych ledwo mogłem określić kolejny cel Sprintu.
 • Oczekiwań: chociaż każde miejsce oczekiwało ode mnie zadowolenia interesariuszy, tylko kilka oczekiwało, że znajdę problemy warte rozwiązania. Każda firma inaczej interpretowała rolę Product Ownera.
 • Działań: moje działania były inne w każdej firmie. Od pisania obszernych specyfikacji po koncentrowanie się na Product Discovery, aby uniknąć dostarczania bezsensownych rozwiązań.
 • Sukcesu: definicja sukcesu była kolejnym krytycznym aspektem. W wielu miejscach terminowość dostarczania była główną miarą sukcesu, a w kilku miejscach sukces oznaczał osiągnięcie kluczowych celów.W tym artykule chcę podzielić się z Wami tym, jak rozpoznać PRAWDZIWE firmy produktowe. Pod koniec tego artykułu będziesz już wiedział, na jakie kwestie zwracać szczególną uwagę.

Chociaż piszę z perspektywy Product Ownera, każda osoba o zwinnym sposobie myślenia skorzysta z tej treści.

Miarą sukcesu jest...

Zrozumienie, czym jest sukces, jest kluczowe dla zidentyfikowania porządnych firm produktowych. Proste pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej może wystarczyć; mógłbyś zapytać menedżera zatrudniającego, „Jak opisałbyś skutecznego Product Ownera?” Zrozummy, na co należy zwrócić szczególną uwagę w odpowiedziach.

Złe firmy produktowe

Jeśli firma nie ma pojęcia o roli Product Ownera, możesz otrzymać odpowiedzi podobne do:

 • Maksymalizuje funkcje dostarczane przez zespół:W skrócie, jest to anty-wzorzec fabryka ficzerów. Firma chce przyspieszyć produkcję nowych funkcji; im więcej, tym lepiej. Nikogo nie obchodzi, czy kolejna funkcja w ogóle dostarcza wartość.
 • Chce usatysfakcjonować interesariuszy: jeśli zapewnisz zadowolenie interesariuszy, osiągniesz sukces. Takie firmy oczekują, że będziesz zadowalać interesariuszy, zamiast współpracować z nimi w celu dostarczenia większej wartości.
 • Trzyma się terminów: wyższe szczeble firmy określają arbitralne terminy; dopasowanie się do nich zapewni Ci sukces. W tym scenariuszu wywiera się presję na dotrzymywanie terminów, zamiast robić to, co powinno być tak naprawdę zrobione.Dobre firmy produktowe

W przeciwieństwie do złych firm produktowych, te dobre udzielą Ci odpowiedzi w stylu:

 • Rozwiązuje warte zachodu problemy: Twoim obowiązkiem jest znalezienie problemu istotnego dla użytkownika końcowego, wartościowego dla biznesu i wykonalnego dla zespołu technicznego. Kiedy już rozpoznasz taką sytuację, masz możliwość zbadania różnych rozwiązań.
 • Współpraca z interesariuszami: kluczowe jest określenie współpracy z interesariuszami. Wiedzą oni, do jakiego celu dążysz, dlaczego jest on ważny i w jaki sposób mogą współpracować, aby go osiągnąć.
 • Definiowanie i osiąganie kluczowych celów: jako Product Owner to Ty określasz kluczowe cele. Zamiast skupiać się na dotrzymaniu arbitralnego terminu, określasz efekty działań, jakie chcesz zapewnić. Skupiamy się na rezultacie, a nie na wynikach.

"Kontrola prowadzi do podporządkowania, autonomia do zaangażowania." - Daniel H. Pink

Wcześniej zdefiniowany plan działania

Innym ważnym aspektem jest sposób, w jaki firma podchodzi do planu działania. Powinieneś wiedzieć, jak wygląda proces określenia dalszych działań. Można zadać proste pytanie: „W jaki sposób określa się plan działania?” Poznajmy kilka możliwych odpowiedzi.

Złe firmy produktowe

Niektóre firmy nie zapewniają Product Ownerowi wystarczającej autonomii. Mogą być zblokowani przez mentalność wydawania poleceń i kontrolowania. W takich miejscach możesz spotkać się z takimi odpowiedziami:

 • Roczny plan działania: w firmie odbywa się coroczne spotkanie, na którym ustalane są perspektywy na kolejny rok. Intencją jest stworzenie planu zgodnego z celami firmy, ale głównym problemem jest to, że takie plany działania rzadko kiedy są weryfikowane. Jest to roczne zobowiązanie bez możliwości zmian.
 • Kierownictwo firmy: zespół produktowy nie bierze udziału w określeniu planu działania. To wyższy szczebel firmy określa, co znajduje się w planie i ustala termin „wyryty w kamieniu”.
 • Skup się na rozwiązaniu: plan działania zawiera rozwiązania, które należy dostarczyć, np. zbudować aplikację dla naszych sprzedawców do obsługi wszystkich sprzedaży z ich smartfonów. Rozwiązanie jest określone, zespół musi je wdrożyć, nawet jeśli nie rozwiązuje to problemu użytkowników końcowych. W tym przypadku zespół nie ma przestrzeni do nauki, ponieważ musi trzymać się arbitralnych terminów.Dobre firmy produktowe

Usamodzielnienie jest niezbędne do tworzenia wspaniałych produktów. W przeciwnym razie zespół skupi się na przestrzeganiu zasad, zamiast rozwiązywaniu problemów. Te dobre firmy produktowe definiują plan działania w taki sposób:

 • Cele kwartalne: co kwartał ustalany jest nowy plan działania. Kwartalny plan działania to lepsza perspektywa między celami zbyt krótkoterminowymi a zbyt długoterminowymi. Celem jest upewnienie się, że każdy zespół może skupić się na mniejszym zestawie problemów, nie tracąc przy tym szerszej perspektywy.
 • Zespół produktowy: kierownictwo firmy definiuje cele, do których należy dążyć, natomiast zespół produktowy określa inicjatywy służące ich osiągnięciu, np. firma chce obniżyć koszty obsługi klienta, a następnie zespół produktowy identyfikuje, które rozwiązania mogą doprowadzić do pożądanego rezultatu.
 • Skupienie się na problemie: plan działania zawiera tylko cele, do których należy dążyć. Zespół produktowy jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego rozwiązania i jest również odpowiedzialny za rezultat wybranego rozwiązania.

"Najlepsze rozwiązania pochodzą ze współpracy między ludźmi, którzy mają problemy do rozwiązania, a ludźmi, którzy mogą je rozwiązać"Jeff Patton, User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product

Jak zorganizowany jest zespół produktowy

Topologia odgrywa znaczącą rolę w sukcesie zespołu. Każda firma ma inną strukturę zespołów i należy zrozumieć jej wariacje. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ważnym pytaniem jest: "Jak wygląda struktura zespołów produktowych?" Zrozummy niuanse niektórych możliwych odpowiedzi.

Złe firmy produktowe

Niestety, wiele firm tworzy silosy zamiast zespołów. Każdy zespół żyje w swojej bańce a współpraca między zespołami jest uciążliwa, ponieważ każdy ma swoje własne cele.

 • Brak zespołu produktowego: firma nie posiada organizacji produktowej. Product Owner może być częścią zespołu biznesowego, a nawet częścią zespołu technicznego. Firma nie posiada C hief P roduct O fficer do nadzorowania produktu i instruowania Product Ownera. Rezultat jest fatalny; Product Owner może prowadzić Zespół Scrum w sprzecznych kierunkach, a ostatecznym celem jest zadowolenie biznesu.
 • Component Team: każdy zespół jest odpowiedzialny za mikroelementy produktu. Zespoły skupione na poszczególnych komponentach, które są tylko fragmentem całości, utrudniają  bycie prawdziwym Product Ownerem w Scrumie z powodu braku odpowiedzialności end-to-end. Zależności znacznie spowalniają pracę zespołów.Dobre firmy produktowe

Autonomia jest kluczowym aspektem wybitnego Zespołu Scrumowego. Bez autonomii zespół nie będzie podejmował decyzji niezbędnych do tworzenia produktów, które zmieniają życie ludzi na lepsze.

 • Zespół produktowy: każdy Product Owner jest częścią tego samego zespołu. CPO lub Head of Products nadzoruje strategię produktową i poświęca czas, aby wprowadzić każdego Product Ownera na wyższy poziom. Celem jest zapewnienie, że każdy Zespół Scrumowy maksymalizuje wartość produktu. Osoby na stanowisku Product Owner współpracują w celu osiągnięcia celów biznesowych.
 • Odpowiedzialność end-to-end: Zespoły scrumowe mają odpowiedzialność end-to-end, która pozwala im eksperymentować z różnymi rozwiązaniami aż do momentu, gdy znajdą dopasowanie. Bez zależności między zespołami są szybcy, ponieważ są odpowiedzialni wyłącznie za rozwiązywanie problemów, nad którymi pracują.

"Zespół nie jest grupą ludzi, która pracuje razem. Zespół jest grupą ludzi, która ufa sobie nawzajem.” – Simon Sinek

Przemyślenia końcowe

Myślę, że trudno o znalezienie tej jednej idealnej firmy produktowej. Każda stawia przed nami inne wyzwania. To, jak radzisz sobie z przeszkodami, decyduje o tym, jak dobrze możesz prosperować.

Jeśli szukasz pracy na stanowisku Product Ownera, rozważ miejsce, w którym:

 • Będziesz upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości produktu.
 • Będziesz w stanie skupić się na efektach, które chcesz zapewnić, a nie na funkcjach, których oczekują interesariusze.
 • Będziesz częścią zespołu, który bierze odpowiedzialność end-to-end.


"Klienci nigdy nie pokochają Twojej firmy, jeśli najpierw nie zrobią tego Twoi pracownicy" - Simon Sinek

<p>Loading...</p>