9.05.20223 min
Jagoda Malanin
Vstorm

Jagoda MalaninVstorm

Pracodawcy zadowoleni z pracy zdalnej. Będzie boom nomadyzmu cyfrowego?

67,7% pracodawców pozytywnie ocenia pracę zdalną. Czy zapowiada to boom nomadyzmu cyfrowego w Polsce? 

Pracodawcy zadowoleni z pracy zdalnej. Będzie boom nomadyzmu cyfrowego?

Zgodnie z raportem „Praca zdalna 2.0 Rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana? Księga rekomendacji oraz ekspertyzy”, przygotowanym przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej przed pandemią zdecydowanie na tak i raczej na tak wobec pracy zdalnej było 39,3% pracodawców.

Obecnie jest to aż 67,7% pracodawców. Analogicznie spadł odsetek pracodawców negatywnie oceniających home office (z 27,6% na 12,7% pracodawców). 

Korzyści pracy zdalnej

Wśród największych zalet pracy zdalnej dla pracodawcy można wskazać oszczędność kosztów związanych z posiadaniem i utrzymaniem infrastruktury biurowej, możliwość zaangażowania wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza spoza obszaru lokalizacji firmy i zwiększenie elastyczności działalności i usług biznesowych. 

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs” w 2020 roku już 84% pracodawców planowało szybką digitalizację procesu pracy, którego istotnym elementem jest upowszechnienie pracy zdalnej.

Wyzwania pracodawców Remote

Pracodawcy szacowali, że 44% osób zatrudnionych przejdzie na stałe na tryb pracy zdalnej. Około jedna trzecia pracodawców przewidywała podjęcie działań nakierowanych na wzmocnienie poczucia wspólnoty, więzi i przynależności wśród pracowników z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Wśród wyzwań związanych z zarządzaniem pracownikami w środowisku pracy zdalnej, można podkreślić konieczność zmiany w podejściu kadry menedżerskiej do organizowania efektywnej pracy, nadzoru nad nią, zarządzania wynikami i egzekwowania rezultatów.

„Firmy, których kultura organizacyjna jest immanentnie nastawiona na pracę zdalną i nomadyzm cyfrowy osiągają większą efektywność pracowniczą. Niezbędny staje się przejrzysty model zarządzania wynikami, który docenia bardziej rezultat niż ocenia czynności i czas spędzony nad danym zadaniem.”

twierdzi Antoni Kozelski, dyrektor zarządzający firmy Vstorm.


Jest to także także wyzwanie dla działów HR, jako że szczególny nacisk trzeba położyć na komunikację wewnętrzną i przepływ informacji w zespole oraz na zarządzanie motywacją i zaangażowaniem pracowników. 

Czym jest cyfrowy nomadyzm?

A jak to wygląda na rynku amerykańskim? Zgodnie z badaniem „Digital Nomad Search Continues” przeprowadzonym przez MBO Partners 2021, 15,5 miliona amerykańskich pracowników określa się obecnie mianem cyfrowych nomadów, co oznacza wzrost o 42% od 2020 roku i 112% od roku sprzed pandemii 2019.

Cyfrowi nomadzi nie podlegają jednej definicji, ale wszyscy wybierają połączenie pracy zdalnej i podróżowania, korzystając z możliwości digitalizacji pracy i zdobyczy czwartej rewolucji przemysłowej.

Niektórzy cyfrowi nomadzi podróżują od lat, regularnie przemieszczając się po krajach i kontynentach. Inni są nomadami na krótsze okresy, etapowo powracając tylko do jednego kraju.

Czy  przyjmie się wśród polskich pracowników?

COVID-19 i globalna pandemia przyspieszyły i wzmocniły istniejące trendy w kierunku pracy zdalnej i elastycznej. Branże takie jak IT są na to gotowe, a zmiana w podejściu pracodawców wobec pracy zdalnej będzie sprzyjać i rozwiązaniom, które wpływają na dobrostan i motywację pracowników. 


O firmie 

Vstorm to społeczność IT, specjalizująca się w aplikacjach webowych i zdalnym rozwoju zespołów. Promujemy nomadyzm cyfrowy, workplace 4.0 i pracę zdalną.

Prowadzimy cały cykl rozwoju projektu IT, a także łączymy firmy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami IT, według zasady zgodnego dopasowania. Tworzymy rozwiązania z zakresu HR Tech — platformę automatyzującą procesy kadrowe i politykę benefitów — Motivo.

Współpracujemy z wiodącymi korporacjami, startupami i średnimi firmami z wielu krajów, z sektorów m.in. takich jak bankowość, telekomunikacja, branża lotnicza oraz motoryzacyjna. 

<p>Loading...</p>