2.02.20223 min
Michał Jagodziński

Michał JagodzińskiRadca prawnyKPPW Legal & Tax

Praca zdalna a wypadek przy pracy - jakie masz prawa

Dowiedz się, kiedy wypadek na pracy zdalnej będzie uznany za wypadek przy pracy oraz jakie masz prawa w takiej sytuacji.

Praca zdalna a wypadek przy pracy - jakie masz prawa

W dobie pandemii praca zdalna stała się codziennością dla wielu pracowników, zwłaszcza z branży IT. Pomimo wielu zalet home office’u, to właśnie dom jest miejscem, gdzie statystycznie najczęściej ulegamy wypadkom. Czy w takim przypadku możemy mówić o wypadku przy pracy? Jakie mamy prawa i o czym musimy pamiętać, gdy coś nam się stanie podczas pracy w domowym zaciszu?

Na początek warto wskazać, że obecne przepisy nie rozróżniają sytuacji pracownika, który uległ wypadkowi podczas pracy zdalnej i pracy w biurze. W obu przypadkach aby uznać, że określone zdarzenie ma charakter wypadku przy pracy, musi spełniać 4 przesłanki:

  • nagłość,
  • być spowodowane przyczyną zewnętrzną,
  • powodować uraz lub śmierć,
  • być związane z pracą.


Przy ocenie wystąpienia powyższych przesłanek najwięcej problemów praktycznych budzi czwarta z nich. O ile nie trudno stwierdzić, że potknięcie o segregator leżący w biurze i w efekcie złamanie nogi, miało charakter z pracą, to podobne zdarzenie, które będzie miało miejsce w trakcie wykonywania pracy w domu ocenić jest dużo trudniej. W końcu potknięcie mogło być równie dobrze spowodowane zabawką zostawioną przez dziecko, która akurat trzeba było nakarmić.

Choć w polskim prawie brak jest szczegółowych przepisów, które pomagałyby rozwiązać problem wypadku przy pracy zdalnej, to w orzeczeniach sądów pojawiają się pewne wskazówki. Przykładowo za wypadek przy pracy nie został uznany upadek ze schodów podczas wyjścia do sklepu spożywczego w godzinach pracy. Za wypadek przy pracy zostało uznane z kolei porażenie prądem, którego pracownik doznał, podłączając do gniazda elektrycznego laptop służący mu do pracy zdalnej.

W praktyce kluczowe jest, czy dana osoba w chwili wypadku realizowała swoje obowiązki służbowe na zlecenie pracodawcy lub w jego interesie.


Co zrobić, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy?

Przede wszystkim należy jak najszybciej zgłosić wypadek pracodawcy oraz opisać wszystkie związane z nim okoliczności. Dobrze, jeśli będziemy również w stanie w jakiś sposób udowodnić, że zdarzenie było związane z wykonywaną pracą. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracodawca powinien rozpocząć procedurę powypadkową i powołać zespół którego zadaniem będzie ustalenie okoliczności wypadku oraz kwalifikację zdarzenia jako wypadku przy pracy. Po zbadaniu wszystkich okoliczności i sporządzeniu protokołu powypadkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako dysponent środków z ubezpieczenia wypadkowego, podejmie decyzję o wypłacie określonych świadczeń.


Jakie mamy prawa?

Jeśli ulegniemy wypadkowi przy pracy, niezależnie od tego, czy miało to miejsce podczas wykonywania obowiązków w trybie pracy zdalnej, czy w biurze pracodawcy, przysługują nam świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Możemy ubiegać się m.in. o:

  • zasiłek chorobowy,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • jednorazowe odszkodowanie...


...lub inne świadczenia, które zostały szczegółowo opisane wart. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


O autorze

Michał Jagodziński jest radcą prawnym w Kancelarii KPPW Legal & Tax. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie autorskim i prawie IT. Na co dzień pomaga klientom zabezpieczyć się przed ryzykiem prawnym przy zawieraniu umów oraz wspiera przedsiębiorców przy tworzeniu bezpiecznego i efektywnego modelu prowadzenia biznesu.

<p>Loading...</p>