14.04.20224 min
Michał Jagodziński

Michał JagodzińskiRadca prawnyPrawoMichała.pl

Polski Ład 2.0: Co zmieni się w podatkach dla branży IT

Sprawdź, jak nowe przepisy podatkowe w związku z Polskim Ładem 2.0. wpłyną na Twoją sytuację finansową.

Polski Ład 2.0: Co zmieni się w podatkach dla branży IT

Jednym z podstawowych celów Polskiego Ładu było stworzenie „przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego”. Jak już zdążyliśmy się przekonać po ostatnich kilku miesiącach chaosu podatkowego, tego celu nie udało się zrealizować.

Co ważniejsze, jak pokazują ostatnie zapowiedzi, problem w Polskim Ładzie dostrzegli w końcu również rządzący, a Ministerstwo Finansów przygotowało pokaźny pakiet zmian. 

Polski Ład 2.0

Poniżej omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych wraz z informacją jak przełożą się na faktyczną wysokość Waszych podatków.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (bo tak fachowo nazywa się projekt zmian w Polskim Ładzie) przewiduje m.in.:

 • obniżenie z 17% do 12% podstawowej stawki podatku PIT dla osób na skali podatkowej;
 • możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną:
  • przy podatku liniowym– do kwoty 8 700 rocznie zł,
  • przy ryczałcie– do 50% zapłaconych składek,
  • przy karcie podatkowej– 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku);
 • możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców;
 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców z 3.089 zł do 16.061,28 zł;
 • likwidację ulg:
  • dla klasy średniej,
  • dla samotnych rodziców,
  • na zabytki.

Kto na tym skorzysta

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, na proponowanych zmianach podatkowych zyska blisko 13 mln podatników, a koszt dla budżetu państwa wyniesie 15 mld zł rocznie. Sprawdźmy, jak w praktyce zapowiadane zmiany przełożą się na Wasze dochody.

Na zmianach skorzysta zdecydowana większość osób rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli m.in. osoby na umowach o pracę, zlecenie i przedsiębiorcy na skali podatkowej. Obniżenie wysokości stawki podatku z 17% na 12% dla pierwszego progu podatkowego (od 30 tys. zł do 120 tys. zł rocznie), to roczna korzyść na poziomie do 4,5 tys. zł.

Najwięcej zyskają osoby zarabiające w okolicach 120 tys. zł lub więcej. Wyliczenie to nie obejmuje jednak hipotetycznej ulgi dla klasy średniej, więc realna korzyść w porównaniu do „Polskiego Ładu 1.0” będzie niższa.

Osoby na skali podatkowej skorzystają również na przywróceniu możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, co jest rozwiązaniem korzystniejszym niż przewidziana w Polskim Ładzie ulga dla samotnych rodziców.

W rezultacie samotni rodzice będą mogli dwukrotnie skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Na plus należy też zapisać  zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w inny sposób niż skalą podatkową wprowadzono ograniczoną możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną:

 • przy podatku liniowym– do kwoty 8 700 rocznie zł,
 • przy ryczałcie– do 50% zapłaconych składek,
 • przy karcie podatkowej – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Ważne

"Ci przedsiębiorcy, którzy dzisiaj nie chcą wstecz zmieniać tego, w jaki sposób prowadzić księgi, w jaki sposób obliczyć podatek i składki, tylko chcą to zrobić od 1 lipca i w zaliczkach już rozliczać się w inny sposób, przejść z ryczałtu na skalę.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zmiany do 22 sierpnia i będą oni mogli prowadzić księgi pół roku w taki sposób, w jaki wybrali na początku roku; drugie pół roku będą mogli prowadzić je w oparciu o tą zmianę, której dokonali, czyli przeszli z ryczałtu na skalę".

Wiceminister finansów Artur Soboń. 

Realna korzyść

(w porównaniu do Polskiego Ładu 1.0) dla poszczególnych przedsiębiorców wyniesie:

 • 1 653 zł rocznie dla osób na podatku liniowym
 • ok. 725 zł rocznie dla osób na ryczałcie 12% i przychodach powyżej 300 tys. zł
 • ok. 403 zł rocznie dla osób na ryczałcie 12% i przychodach poniżej 300 tys. zł
 • ok. 308 zł (za 6 mies.) dla osób na karcie podatkowej 


Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów osoby, które potencjalnie mogłyby stracić na rozliczeniu, według nowych przepisów będą mogły rozliczyć się wg „starych zasad.”

W przypadku osób na skali realną korzyść zmniejsza utrata prawa do ulgi dla klasy średniej oraz dalszy brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (lub chociaż od podstawy opodatkowania). W przypadku pozostałych podatników ich korzyść limitowana jest ograniczeniem możliwości stosowanych odliczeń. 

Warto też zwrócić uwagę, że zapowiadane zmiany nie przewidują  powrotu do możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co funkcjonowało przed 1 stycznia 2022 r. i było zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem.

Różnicę między możliwością „pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną” od możliwości „odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku” najlepiej widać na przykładzie: 

Podatnik rozliczający się podatkiem liniowym zaoszczędzi dzięki pomniejszeniu podstawy opodatkowania o 8 700 zł kwotę 1653 zł. Gdyby miał możliwość odliczyć tę kwotę od swojego podatku, zaoszczędziłby całe 8 700 zł.

Podsumowanie

Ogólnie zapowiadane zmiany należy ocenić pozytywnie, choć jak widać z powyższych wyliczeń, w portfelach podatników nie zostanie wcale dużo więcej pieniędzy.

Na niekorzyść należy zaliczyć przede wszystkim pogłębienie chaosu podatkowego oraz dezaktualizację większości tegorocznych wyliczeń podatkowych, a zarazem konieczność ponownej oceny opłacalności swojej formy zatrudnienia przez wielu specjalistów z branży IT.


O autorze

Michał Jagodziński jest radcą prawnym w Kancelarii KPPW Legal & Tax. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie autorskim i prawie IT. Na co dzień pomaga klientom zabezpieczyć się przed ryzykiem prawnym przy zawieraniu umów oraz wspiera przedsiębiorców przy tworzeniu bezpiecznego i efektywnego modelu prowadzenia biznesu.

<p>Loading...</p>