Neuroróżnorodność w miejscu pracy
15.12.20235 min
Piotr Dul

Piotr DulCo-founderNo Input Signal Sp z o.o.

Odkryj świat algorytmów mrówkowych

Poznaj specyfikę modelu algorytmów mrówkowych, który powstał dzięki obserwacji zachowania mrówek w ich naturalnym środowisku.

Odkryj świat algorytmów mrówkowych

Natura, niezmiennie pełna zaskakujących procesów i harmonijnych zdarzeń, stanowi niewyczerpane źródło inspiracji. I to nie tylko dla przyrodników czy biologów, ale także dla programistów poszukujących nowatorskich rozwiązań. Dziś przeniesiemy się w świat algorytmów mrówkowych, fascynującego modelu, który powstał dzięki obserwacji zachowania mrówek w ich naturalnym środowisku.

Czym są algorytmy mrówkowe?

Czy wiedziałeś, że pojedyncza mrówka jest głucha, prawie ślepa i nie grzeszy inteligencją? Dlatego też kluczem do sukcesu w środowisku tych osobników jest komunikacja. Mrówki porozumiewają się, wykorzystując substancje chemiczne – feromony. Zostawiają je na szlakach, którymi się poruszają, dzięki czemu bez problemu potrafią ponownie odnaleźć swoją ścieżkę. Algorytmy mrówkowe, podobnie jak mrówki szukające najkrótszej drogi do jedzenia, znajdują optymalne rozwiązania w zagadnieniach związanych z trasowaniem.

Szlaki feromonowe – w poszukiwaniu optymalnych ścieżek

Wyobraź sobie grupę mrówek szukających najkrótszej trasy od mrowiska do jedzenia. Każdy z tych owadów pozostawia ślad feromonowy, którym inne mrówki się kierują. Im krótsza ścieżka, tym więcej feromonów zostaje pozostawione – zaczyna nią wędrować coraz więcej osobników. W ten sposób mrówki odkrywają najefektywniejsze trasy.

W algorytmie mrówkowym cały proces przebiega bardzo podobnie, z tym że feromony są symulowane przez liczby reprezentujące intensywność ścieżek.

Od problemu do rozwiązania

Algorytmy mrówkowe działają iteracyjnie, gdzie poszczególni agencji odkrywają i ulepszają ścieżki. Operacja polegająca na testowaniu trasy powtarzana jest wielokrotnie, aż do osiągnięcia zakładanego rezultatu.

Każda iteracja przypomina kolejne „pokolenie” rozwiązania. Poszczególni agenci przechodzą przez określone punkty, a każdy z nich aktualizuje ślad feromonowy, pozostawiając informację dla kolejnych sztucznych mrówek. 

Magia feromonów - ewolucja i optymalizacja 

Zastanawiasz się, w jaki sposób na odpowiedniej ścieżce dochodzi do kumulacji feromonów już na samym początku procesu? Początkowo na każdym ze szlaków ślad feromonowy jest bardzo słaby. Mrówki mając do wyboru dwie trasy, obie tak samo pociągające od strony leżących na nich feromonów, wybierałyby zatem pomiędzy nimi losowo. Na obie ścieżki trafia więc taka sama liczba mrówek, lecz biorąc pod uwagę czas niezbędny do pokonania trasy, natężenie ruchu na krótszym szlaku jest większe. Dlatego też to właśnie krótsza droga gromadzi więcej feromonów i staje się trasą preferowaną. 

Substancje chemiczne, jakimi są feromony, ulatniają się wraz z upływem czasu, co dodatkowo zwiększa proporcjonalną różnicę w ich natężeniu pomiędzy obiema trasami. Z tego powodu lepsza ścieżka staje się dużo popularniejsza, podczas gdy dłuższa jest coraz częściej odrzucana, aż ostatecznie przestaje być brana pod uwagę – zostaje porzucona.

Adaptacja – nowe ścieżki w świecie zmieniających się warunków

Co się stanie, jeśli pokarm, do którego mrówki wytyczyły najkrótszą trasę, zostanie przeniesiony? Owady dostosują się do nowych warunków. Są niezawodne! Zaczną znakować feromonami nową drogę, a poprzednia, a więc już nieaktualna, zostanie przez nie z czasem całkowicie zapomniana.

To niezwykle ważne w kontekście programowania. Algorytmy mrówkowe są adaptacyjne – potrafią dostosowywać się do zmieniających się warunków w trakcie trwania rozwiązywania problemu. Agenci znajdą zatem najlepsze możliwe rozwiązanie, bez względu na zmiany w środowisku. Dzięki temu są niezwykle skuteczni!

Optymalne rozwiązanie w błyskawicznym tempie

W grupie siła! Poszczególni agencji, podobnie jak mrówki, współpracują, by odnaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie. Algorytmy mrówkowe mogą być używane przez wiele jednostek działających równocześnie, co wiąże się z kolejnym wyróżnikiem tego modelu.

Czas to pieniądz. Wszyscy to wiemy! Szybkość działania to następna zaleta algorytmów mrówkowych. Poprzez iteracje i dynamiczne dostosowywanie ścieżek, algorytmy zazwyczaj zbiegają się do optymalnego lub suboptymalnego rozwiązania w bardzo krótkim czasie.

Nie tylko świat owadów - praktyczne zastosowanie algorytmów mrówkowych

Teoria teorią, pora zastanowić się jednak, gdzie opisany model może być wykorzystywany. Algorytmy mrówkowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak optymalizacja tras transportowych, planowanie sieci komunikacyjnych czy też problemy logistyczne. Przykładowo algorytm mrówkowy można zastosować w znalezieniu rozwiązania problemu komiwojażera. Przykładowa implementacja w Python poniżej.

import random

# Parametry algorytmu
n_miast = 5
n_mrowek = 5
n_iteracji = 10

# Tworzenie przykładowej macierzy odległości między miastami
distances = [[0 if i == j else random.randint(1, 10) for j in range(n_miast)] for i in range(n_miast)]

# Funkcja wybierająca następne miasto dla mrówki
def wybierz_miasto(pheromone_levels, current_city, visited):
  probs = []
  for i in range(n_miast):
    if i not in visited:
      # Prawdopodobieństwo jest proporcjonalne do poziomu feromonów
      prob = pheromone_levels[current_city][i]
      probs.append((i, prob))
  return max(probs, key=lambda x: x[1])[0] if probs else -1

# Symulacja algorytmu mrówkowego
def ant_algorithm():
  # Inicjalizacja poziomów feromonów
  pheromone_levels = [[1 for _ in range(n_miast)] for _ in range(n_miast)]

  for _ in range(n_iteracji):
    all_paths = []
    for _ in range(n_mrowek):
      current_city = random.randint(0, n_miast - 1)
      visited = [current_city]
      path = [current_city]

      while len(visited) < n_miast:
        next_city = wybierz_miasto(pheromone_levels, current_city, visited)
        if next_city == -1:
          break
        visited.append(next_city)
        path.append(next_city)
        current_city = next_city

      all_paths.append(path)

    # Aktualizacja poziomu feromonów
    for path in all_paths:
      for i in range(len(path) - 1):
        pheromone_levels[path[i]][path[i+1]] += 1 / distances[path[i]][path[i+1]]

  return all_paths

# Uruchomienie algorytmu
paths = ant_algorithm()
print("Znalezione ścieżki: ", paths)

Od zagadkowego tematu do twórczego startu w świecie kodowania!

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że algorytmy mrówkowe to skomplikowane zagadnienie. Są one jednak doskonałe do rozpoczęcia nauki programowania – ich zrozumienie i zaimplementowanie nie wymaga głębokiej wiedzy matematycznej ani doświadczenia w kodowaniu.

Inspiruje Cię świat algorytmów? Chcesz dowiedzieć się więcej?  Świetnie! Właśnie dla takich osób, przygotowałem mój kurs online. Dzięki niemu opanujesz podstawy programowania, rozwiniesz umiejętność rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych i stworzysz swoje pierwsze projekty!  

Co więcej, w kursie znajdują się też inne algorytmy i problemy do rozwiązania używając kodu - w tym wspomniany problem komiwojażera.

Kurs stanie się początkiem Twojej fascynującej podróży przez krainę kodowania. Zaczynając od prostych koncepcji, odkryjesz niesamowite możliwości, jakie świat programowania ma do zaoferowania. Mam nadzieję, że już niedługo będziesz cieszyć się każdym krokiem w kierunku rozwijania swoich umiejętności programistycznych!

<p>Loading...</p>