13.09.20216 min
Karol Kozieł

Karol KoziełRadca prawnyKancelaria Prawa IP

Nowy Polski Ład a zasady opodatkowania

Dowiedz się, czym jest Nowy Polski Ład, jak może wpłynąć na branżę IT oraz wysokość podatków.

Nowy Polski Ład a zasady opodatkowania

Polski Ład z perspektywy zarówno pracowników jak i osób zatrudnionych na umowach B2B  to przede wszystkim istotna zmiana zasad opodatkowania dochodów w związku z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących obliczania kwoty wolnej od podatku oraz odliczania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. 

Przede wszystkim należy podkreślić, jednak  że na razie brak jest samej ustawy, która może nam pomóc odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością, ile dokładnie będę zarabiał po przyjęciu założeń Polskiego Ładu, ponieważ założenia ewoluują w sposób ciągły i zmieniają się z konferencji na konferencję. 


Dostępnych jest już jednak coraz więcej kalkulatorów podatkowych, które mogą nam pomóc określić na podstawie obecnych dochodów – ile mogę stracić lub zyskać przy przyjęciu określonej formy opodatkowania.

Kiedy powinniśmy przygotować się do zmian?

Według zapowiedzi rządzących Polski Ład ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., zasady te muszą więc zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw do 30 listopada 2021 r.

Co ważne z perspektywy osób wykonujących już działalność gospodarczą lub planującą jej założenie  zmiany formy opodatkowania w działalności gospodarczej należy  dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym (czyli najczęściej do 20 lutego 2022 r.), a decyzję tą należy zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym. 

Patrząc na to z perspektywy podjęcia ostatecznej decyzji opartej na ustalonych już kryteriach – nie ma dużo czasu, bo około 2,5 miesiąca. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zarówno koniec jak i początek roku to gorący okres dla biur księgowych więc warto zastanowić się nad możliwymi opcjami już wcześniej, żeby zebrać potrzebne informacje i podjąć wstępną decyzję bez gorączkowego wertowania dokumentów. 

Podatek liniowy – podstawowe zmiany

Z uwagi na galopujące wynagrodzenia w sektorze IT jedną z popularniejszych form rozliczeń w przypadku umów B2B jest wybór podatku liniowego w wysokości 19% zamiast standardowych progów podatkowych 17% i 32% z uwagi na stosunkowo niski poziom wejścia w tzw. drugi próg podatkowy (32% podatku od zarobków powyżej 85 528 zł rocznie – czyli dochód około 7100 złotych miesięcznie). 

W zapowiedziach dotyczących zmian podatkowych rząd wskazał m.in. że:

  • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym ma być inna niż przy skali podatkowej i ma wynieść 4,9% (wg wcześniejszych zapowiedzi miało to być nawet 9%), przy czym brak jest prawa do odliczenia od podatku jakiejkolwiek części składki zdrowotnej
  • Zwiększona zostanie kwota wolna od podatku do wysokości 30 tysięcy złotych, nie obejmie osób rozliczających się podatkiem liniowym.


Analizując dostępne dane związane przede wszystkim ze zmianami dot. rozliczeń składki zdrowotnej wg obecnych założeń osoba na własnej działalności rozliczającą się liniowo przy dochodzie brutto 5.000 złotych miesięcznie – straci około 212 złotych miesięcznie, a przy miesięcznym dochodzie brutto na poziomie – 15.000 złotych będzie to już 622 złote miesięcznie!

Kwoty te w pierwszej kolejności już skłaniają do refleksji, że przy niżej opłacanych stanowiskach z uwagi podwyższenie kwoty wolnej do podatku do 30.000 złotych dla osób innych niż rozliczające się podatkiem liniowym, wybór podatku liniowego może wiązać się z poważnym zwiększeniem obciążeń niż w stosunku do wyboru np. rozliczenia wg skali podatkowej. 

Polski Ład a skala podatkowa?

Jak wskazał resort finansów na jednej z ostatnich konferencji prasowych, wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie i będzie  to 9% od dochodu bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Co ważne jednak będzie tu możliwe objęcie kwotą wolną od podatku i nastąpi  zwiększenie progu dochodu do 120.000 złotych rocznie, powyżej którego stosowana będzie  32% stawka podatku wg skali podatkowej

Analizując ponownie zarobki brutto na poziomie 5.000 złotych brutto miesięcznie i 15.000 tysięcy złotych brutto miesięcznie, okazuje się, że pierwszy przedsiębiorca zyska 98 złotych miesięcznie, a ten drugi straci, ale 336 złotych miesięcznie, czyli prawie 300 złotych mniej niż kolega rozliczający się na podatku liniowym wskazanym w pierwszym przykładzie. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, bo pomimo mniejszej straty, liniowiec zarabiający 15.000 złotych brutto  zyska więcej już podczas samego wyboru podatku liniowego.

Analizując poszczególne progi opłacalności w oparciu o zakomunikowane zmiany w systemie podatkowym można dojść do wniosków, że Polski Ład poważnie zmieni progi opłacalności wyboru podatku liniowego, podnosząc go od osób zarabiających dotychczas od około 6 tysięcy złotych netto (około 9 tysięcy złotych brutto) do ponad 9 tysięcy złotych netto miesięcznie (około 13 tysięcy złotych brutto). Na pewno szczególnie osoby zarabiające w tych widełkach powinny ze szczególnym zainteresowaniem śledzić postęp prac legislacyjnych, by w odpowiednim momencie na początku nowego roku wybrać optymalną formę rozliczenia. 

Smutna konkluzja jest jednak taka, że niezależnie od wyboru podatku liniowego czy skali podatkowej przedsiębiorca zarabiający kwotę powyżej 6.000 złotych brutto raczej straci. Oczywiście same kalkulacje powinny być wykonane indywidualnie i z uwzględnieniem również innych zmiennych np. korzystania z ulgi na dzieci, czy wspólnego rozliczenia małżonków.

Inne rozwiązania – rozliczenie ryczałtowe i IP BOX

Polski Ład zmienia również zasady rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 r. ma obowiązywać stawka 12 proc. od świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, pakietów oprogramowania systemowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu oraz usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania oraz związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi. 

Warto na pewno przejrzeć zarówno swoje kody PKWiU i sprawdzić jak dużo kosztów generujemy, ponieważ w przypadku wyboru tej formy opodatkowania, podatek płaci się od przychodów. Brak jest również możliwości skorzystania np. z ulgi IP BOX. 

Dla niektórych pracowników B2B z branży IT ciekawą metodą optymalizacji może okazać się skorzystanie z ulgi podatkowej IP BOX (Intellectual Property Box). Rozliczanie się preferencyjnym 5% podatkiem obwarowane jest jednak kilkoma warunkami, m.in.:

  • tworzeniem kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz 
  • prowadzeniem określonej ewidencji związanej z dochodami z praw IP – przy czym istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób rzeczywisty, a nie stanowiła pewnego rodzaju powtarzalny comiesięczny rekord w zestawieniu. 


Warto zauważyć, że jeżeli przedsiębiorca rzeczywiście wykonuje prace badawczo – rozwojowe, w wyniku których dojdzie do wytworzenia innych praw lub rozwinięcia, lub ulepszenia nabytego prawa (np. tworzenie, ulepszenie,  rozszerzenie programów) to skorzystanie z tej ulgi w stosunku do części wykonywanej pracy może być dobrym sposobem na zmniejszenie części podstawy opodatkowania przy wyborze podatku liniowego lub skali podatkowej. 

Podsumowanie – jak przygotować się na Polski Ład?

Na pewno nie do końca warto śledzić ciągle się zmieniające doniesienia medialne. Z jednej strony możemy usłyszeć odrobinę propagandy a z drugiej czarne wizje, warto jednak trzymać rękę na pulsie. 

Musimy w pierwszej kolejności:

  • Zweryfikować, w jakiej wysokości są nasze średnie miesięczne dochody i czy możliwe, że w 2022 ulegną one drastycznemu zwiększeniu/zmniejszeniu, 
  • Sprawdzić, czy miesięcznie generujemy dużo kosztów prowadzenia działalności, które zmniejszają nasz podatek (np. koszty paliwa, wynajem lokalu, rata kredytu etc.)  = duże koszty oznacza mniejsze prawdopodobieństwo, chociażby ryczałtowej formy rozliczeń, 
  • Porównać w jednym z dostępnych kalkulatorów podatkowych na podstawie zebranych danych jak będzie wyglądał nasz dochód przy wyborze podatku liniowego/skali podatkowej, 
  • Sprawdzić, czy wykonywane przez nas działania (np. programowanie) zajmują dużą część rozliczanych przez nas godzin – co może przemawiać za skorzystaniem z ulgi IP BOX i podjęciem działań w tym kierunku (np. złożeniem wniosku o uzyskanie interpretacji podatkowej), 
  • Skonsultować się na podstawie zebranych informacji ze swoim księgowym po ustaleniu ostatecznego kształtu Polskiego Ładu, 
  • Złożyć do Urzędu Skarbowego deklaracji o wyborze określonej formy opodatkowania. 


Na pewno nie warto czekać z podejmowaniem działań do ostatniej chwili, może się okazać, że będziemy bowiem musieli np. zmienić naszą umowę B2B żeby uwzględnić w niej wykonywane przez nas czynności kwalifikujące się pod ulgę IP-BOX, a dotąd tylko lakonicznie opisane, czy ograniczyć zbędne koszty, żeby skorzystać z lepszej formy opodatkowania pozwalającej nam zachować większy procent dochodu w kieszeni.

<p>Loading...</p>