4.03.20202 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Nowa wersja Laravela opublikowana

Poznaj najważniejsze ulepszenia w nowej wersji popularnego frameworku PHP, Laravel.

Nowa wersja Laravela opublikowana

Laravel 7 został właśnie wydany i zawiera wiele usprawnień, do których należą m.in. Laravel Airlock, czy nowy klient HTTP. Warto jeszcze dodać, że nowa wersja będzie wspierana przez następne pół roku, a fixy security będą do niej trafiały do marca 2021. Poniżej znajdziecie opis kilku najważniejszych ulepszeń znajdujących się w nowej wersji tego popularnego frameworku PHP.

Laravel Airlock

Ten ficzer zapewnia lekki system uwierzytelniania dla single page applications (SPAs), aplikacji mobilnych oraz prostych i opartych na tokenie API. Airlock (czyli “śluza powietrzna”) pozwala użytkownikom na generowanie wielu tokenów API na ich kontach, na podstawie których można przyznawać lub blokować dostęp do akcji.

Niestandardowe rzutowanie typów w Eloquent

Laravel posiada wiele wbudowanych i pomocnych rzutowań powiązanych z Eloquent. Czasem jednak trzeba zdefiniować niestandardowe rzutowanie typów i można to zrobić poprzez zdefiniowanie klasy, która implementuje interfejs CastsAttributes. Klasy, które taki interfejs implementują, muszą zdefiniować metody get i set. Metoda get jest odpowiedzialna za przemianę wartości z bazy danych na tą spodziewaną po stronie aplikacji, a metoda set odpowiada za tę samą akcję, tyle że na odwrót.

Nowy klient HTTP

Laravel doczekał się prostego interfejsu, który opakowuje klient HTTP o nazwie Guzzle. Pozwoli to na szybkie żądania HTTP w celu komunikacji z innymi aplikacjami webowymi. Wrapper Guzzle’a, czyli Zttp, skupia się na uproszczeniu najpowszechniejszych przykładach użycia i zapewnianiu przyjemnego doświadczenia programistycznego. 

Szybszy route caching

Nowy Laravel zawiera metodę dopasowywania skompilowanych ścieżek, które zostały zcache'owane przy pomocy komendy route:cache. W przypadku większych aplikacji (np. rzędu około tysiąca i więcej ścieżek), funkcja ta może zwiększyć liczbę żądań na sekundę nawet dwukrotnie. Nie wymaga to żadnych zmian w aplikacji. 

Inne ulepszenia

Nowa wersja to również wiele innych elementów. Komponenty w systemie do tworzenia szablonów Blade zostały dość mocno zmienione. Nowa klasa Illuminate\Support\Stringable umożliwia wywoływanie łańcuchowe na ciągach znaków. By stworzyć tego typu obiekt, można wywołać metodę Str::of. Poprawiony został też model bindowania ścieżek aplikacji oraz została dodana obsługa wielu usług do wysyłki maili w pojedynczej aplikacji. Użytkownicy Laravela mogą teraz również korzystać ze wsparcia CORS (Cross-Origin Resource Sharing) po stronie frameworka, nowego designu templatki emaili w Markdown czy możliwości zdefiniowania ustawienia maxExceptions w zadaniach działających w tle.

Podsumowanie

Kompletną listę usprawnień można zobaczyć na oficjalnej stronie Laravela. Przy aktualizacji, użytkownicy mogą również skorzystać z Laravel Shift, które jest narzędziem wspomagającym automatyczną migrację do najnowszej wersji. Teraz wystarczy poczekać 6 miesięcy i zobaczyć, co autorzy Laravela zaproponują w przyszłym wydaniu major. 

<p>Loading...</p>