31.10.20235 min
Alexander Kozkin
SOFTSWISS

Alexander KozkinSenior Information Security Compliance AnalystSOFTSWISS

Niszowe stanowiska security w branży IT

Information Security Compliance Analyst, Application Security Engineer, Infrastructure Security Engineer – poznaj niszowe specjalizacje w obszarze bezpieczeństwa IT.

Niszowe stanowiska security w branży IT

Rynek pracy IT nie ogranicza się tylko do miejsc pracy dla programistów, testerów czy kierowników projektów. W tej branży istnieją również niszowe specjalizacje, których przedstawiciele są szczególnie cenieni ze względu na swoją wiedzę w zakresie analityki i cyberbezpieczeństwa. Prędzej czy później każda duża firma z branży IT staje przed koniecznością zatrudnienia tego typu ekspertów, a znalezienie w zespole osób z odpowiednimi umiejętnościami, to wielkie szczęście.

Czym zajmują się ci wyjątkowi pracownicy? Dowiedzmy się tego od Alexandra Kozkina pracującego jako Senior Information Security Compliance Analyst w branży iGaming.

Information Security Compliance Analyst – analiza odpowiedzialności i procesów w sferze IT

Firmy IT, które dążą do stałego rozwoju swoich produktów, powinny zawsze dbać o zgodność poszczególnych systemów i procesów. Szczególnie w obszarze bezpieczeństwa informacji. Z pomocą przychodzi pracownik na stanowisku Information Security Compliance Analyst, którego zadaniem jest utrzymanie harmonii pomiędzy działaniami firmy, przepisami prawa i regulacjami w danym zakresie.

Pracownik na tej posadzie monitoruje działania firmy w zakresie bezpieczeństwa informacji i zgodności z prawem. Weźmy na przykład dziedzinę iGamingu, gdzie zadania te mogą dotyczyć zgodności z wymogami licencyjnymi dotyczącymi gier hazardowych czy też przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Do obowiązków Information Security Compliance Analyst należą następujące zadania:

 • Rozwój procesów i polityki bezpieczeństwa informacji w firmie.
 • Wdrażanie nowych środków w celu zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa informacji i najlepszymi praktykami.
 • Raportowanie przeprowadzonych audytów i podjętych kroków.
 • Analizowanie zmian w przepisach obowiązujących w jurysdykcjach, gdzie działa firma.


Potencjalny kandydat na stanowisko Information Security Compliance Analyst powinien posiadać doświadczenie w zakresie zgodności, audytu i zarządzania ryzykiem, a także wiedzę techniczną i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa informacji. Obejmuje to umiejętności i wiedzę w zakresie gromadzenia, analizowania i zarządzania danymi firmy.

To stanowisko, które jest coraz bardziej doceniane przez pracodawców z branży IT. Dlaczego? Ponieważ zatrudnienie takiego eksperta pozwala uniknąć potencjalnie wysokich kosztów i ryzyka związanego z działaniami, jakie mogą być sprzeczne z prawem. Firmy z branży iGaming muszą mierzyć się z tego typu wyzwaniami każdego dnia. Jest to jeden z powodów rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych analityków IT.

Zdjęcie SOFTSWISS

Application Security Engineer – tester bezpieczeństwa aplikacji

Kolejnym wysoko płatnym i niszowym stanowiskiem w branży IT jest Application Security Engineer. Zapotrzebowanie na inżynierów bezpieczeństwa aplikacji stale rośnie, co jest bezpośrednim wynikiem rozwoju właśnie tej dziedziny. Warto zaznaczyć, że sam sklep Google Play oferuje już prawie trzy miliony aplikacji.

Popularność aplikacji (zarówno mobilnych jak i internetowych) doprowadziła do wzrostu liczby naruszeń bezpieczeństwa w tych produktach. Zadaniem inżyniera ds. bezpieczeństwa aplikacji jest wykorzystanie narzędzi oraz technik do wykrywania i eliminowania błędów, które umożliwiają hakerom potencjalnie niebezpieczne działania. Kwestia ta jest niezwykle ważna w świecie, gdzie cyberprzestępczość wzrosła o 600%, a roczne straty z tego powodu wynoszą globalnie około 6 bilionów dolarów.

Do kluczowych zadań inżyniera ds. bezpieczeństwa aplikacji należą:

 • Identyfikowanie luk w systemach bezpieczeństwa aplikacji mobilnych i internetowych.
 • Przeprowadzanie statycznych testów AppSec (SAST) i dynamicznych testów AppSec (DAST).
 • Zapobieganie potencjalnym atakom poprzez wdrażanie środków bezpieczeństwa.
 • Doradzanie i dzielenie się wiedzą z zespołami programistów QA na wszystkich etapach cyklu życia aplikacji.
 • Ochrona wrażliwych danych – zarówno twórców aplikacji, jak również jej użytkowników.


Wymienione powyżej obowiązki dotyczą również branży iGaming, w której aplikacje muszą opierać się na solidnych systemach bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że aplikacje iGaming zazwyczaj przetwarzają dane osobowe i wrażliwe, a także informacje o płatnościach. Jest to jeden z wielu powodów, dla których firmy decydują się na zatrudnienie pracownika na stanowisko Application Security Engineer.

Perfekcyjny kandydat powinien posiadać wiedzę techniczną z zakresu bezpieczeństwa sieci oraz systemów operacyjnych, wiedzę na temat bezpieczeństwa aplikacji internetowych i typowych luk w zabezpieczeniach oraz sposobów ich wykrywania i naprawiania, mieć doświadczenie z metodologią DevSecOps, a posiadanie odpowiednich certyfikatów (tj. OSWE, GWEB itp.) będzie dodatkowym atutem.

Infrastructure Security Engineer

Zakres obowiązków i wymagań firm wobec specjalisty na stanowisku Infrastructure Security Engineer jest nieco szerszy. Osoba taka odpowiedzialna jest za zarządzanie bezpieczeństwem na wszystkich poziomach ochrony w firmie informatycznej. W zakresie obowiązków znajduje się uwierzytelnianie, autoryzacja, szyfrowanie i audyt.

Tego typu stanowisko bardzo często wymaga współpracy specjalisty z całym środowiskiem IT w danej firmie. Inżynier ds. bezpieczeństwa infrastruktury monitoruje i analizuje stan zabezpieczeń nie tylko w miejscu pracy, ale również w chmurze. Co więcej, osoba ta może być również menadżerem, który instruuje innych pracowników firmy w temacie prawidłowego wdrażania ochrony danych i zasobów.

Spośród długiej listy obowiązków specjalisty warto wybrać następujące:

 • Reprezentowanie firmy w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa.
 • Planowanie i koordynowanie aktualizacji oprogramowania, migracji baz danych i budowania nowej infrastruktury.
 • Ścisła współpraca z innymi osobami w firmie, nauczanie ich w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury.
 • Zarządzanie i komunikacja z członkami poszczególnych projektów firmy.


Stanowisko Infrastructure Security Engineer zarezerwowane jest dla najbardziej doświadczonych przedstawicieli sektora IT, którzy chcą zarządzać cyberbezpieczeństwem. Zatrudnianie osób na takiej pozycji staje się już normą w firmach iGamingowych.

Aby zwiększyć swoje szanse na pracę, kandydat powinien posiadać praktyczne doświadczenie w administracji, konfiguracji i analizie zdarzeń SIEM & IRP/SOAR, wdrażaniu kontroli bezpieczeństwa w technologiach chmurowych. Powinien też posiadać znajomość takich technologii i rozwiązań jak IAM, SSO, VPN, OpenID, SAML, Kubernetes, CI/CD, PAM itp. oraz znajomość architektury usług i systemów. Należy też rozumieć architekturę usług i systemów oraz związane z nimi najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa.

Zdjęcia SOFTSWISS

Podsumowanie

Information Security Compliance Analyst, Application Security Engineer i Infrastructure Security Engineer to jedne z najbardziej pożądanych niszowych zawodów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współczesnym biznesie IT. Eksperci na tych stanowiskach pomagają firmom chronić siebie i dane użytkowników przed cyberatakami i zagrożeniami, które mogą zakłócać stabilną pracę. Osoby posiadające niezbędne umiejętności i doświadczenie, mogą być pewni, że zdobędą odpowiednie zatrudnienie w tym zawodzie.

SOFTSWISS to globalny producent oprogramowania iGaming i zatrudnia kandydatów na opisane stanowiska, dlatego Alexander Kozkin, pracujący tam, naprawdę wie, co mówi :)

<p>Loading...</p>