30.12.20203 min
Harsha Vardhan

Harsha VardhanSenior Software EngineerSuperOps.ai

Nie używaj ciągle console.log() w JavaScript

Zobacz, jak możesz w pełni wykorzystać potencjał obiektu console w JavaScript, unikając ciągłego korzystania z metody console.log().

Nie używaj ciągle console.log() w JavaScript

Jesteś developerem JavaScript, który używa console.log() do debugowania kodu? Nie ma w tym nic złego, ale możesz nie wiedzieć, że obiekt console ma też inne naprawdę fajne metody. W tym artykule chciałbym Wam pokazać, jak ich efektywnie używać.

Dlaczego używamy obiektu console?

Obiekt console w JavaScript zapewnia dostęp do konsoli przeglądarki, gdzie możesz drukować wartości zmiennych, z których korzystasz w kodzie. Często używa się tego do sprawdzenia, czy w kodzie jest odpowiednia wartość.

Jestem pewny, że większość z nas używała console.log() do wypisywania wartości w konsoli przeglądarki. Log to tylko jedna z metod obiektu console. Jest też kilka innych, ale bardzo przydatnych metod.

1. console.log

Tę metodę wykorzystuje się głównie, aby wypisać wartość przekazaną do niej w konsoli. Przy pomocy tej funkcji można wypisać każdy typ: może to być string, tablica, obiekt, bool itp.

Przykład:

console.log('JavaScript');
console.log(7);
console.log(true);
console.log(null);
console.log(undefined);
console.log([1, 2, 3]);
console.log({a: 1, b: 2, c: 3});2. console.error()

Metoda ta przydaje się podczas testowania kodu. Używamy jej, aby wypisać błąd w konsoli. Domyślnie taka wiadomość zostanie oznaczona kolorem czerwonym.

Przykład:

console.error('Error found');3. console.warn()

Kolejna metoda, która przydaje się przy testowaniu. Można dzięki niej wypisać ostrzeżenia w konsoli. Domyślnie wiadomość ostrzeżenia zostanie oznaczona kolorem żółtym.

Przykład:

console.warn('Warning!');4. console.clear()

Dzięki tej metodzie możemy wyczyścić konsolę. Przyda nam się to w sytuacji, gdy zrobimy w konsoli za duży bałagan. Po wywołaniu tej funkcji w konsoli pojawi się wiadomość “Console was cleared”.

Przykład:

console.clear()5. console.time() i console.timeEnd()

Metody te używane są w połączeniu ze sobą. Zawsze, gdy chcemy zobaczyć, ile czasu trwa wykonanie bloku czy funkcji, możemy wykorzystać time() i timeEnd()

Obydwie funkcje przyjmują ciąg znaków jako parametr. Będzie on nazwą licznika, który uruchomimy. To dlatego musisz użyć tego samego ciągu znaków, by zmierzyć czas między time() i timeEnd().

Przykład:

console.time('timer'); 
const hello = function(){
 console.log('Hello Console!');
}
const bye = function(){
 console.log('Bye Console!');
}
hello(); // calling hello();
bye(); // calling bye();
console.timeEnd('timer');6. console.table()

Metoda ta generuje tabelę w konsoli, co poprawia czytelność. Tabela będzie automatycznie wygenerowana dla każdej tablicy i obiektu.

Przykład:

console.table({a: 1, b: 2, c: 3}); 7. console.count()

Metoda ta wypisuje, ile razy wykonano ją z podanym argumentem. Dodatkowo liczniki dla każdego argumentu można wyzerować przy pomocy metody console.countReset().

Przykład:

for(let i=0; i<3; i++){
   console.count(1);
}
console.count(2);
console.countReset(1);
console.count(1);8. console.group() i console.groupEnd()

Metody group() i groupEnd() pozwalają na grupowanie treści w osobnych blokach, które będą miały też wcięcie. Tak samo jak time() i timeEnd() przyjmują nazwę etykiety. Możesz zwijać i rozwijać wydrukowane w ten sposób grupy.

Przykład:

console.group('group1'); 
 console.warn('warning'); 
 console.error('error'); 
 console.log('I belong to a group'); 
console.groupEnd('group1'); 
console.log('I dont belong to any group');9. console.trace()

Metoda trace pozwala na wypisanie zrzutu stosu. Przydatna, jeżeli chcesz prześledzić listę wywołań, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym się znajdujesz.

Przykład:

function foo() {
 function bar() {
  console.trace();
 }
 bar();
}

foo();Bonus: Logi ze stylami

Możesz również dodać style do logów, które wypisujesz, by poczuć powiew finezji. To bardzo proste. Musisz dodać CSS  jako drugi parametr do funkcji log i rozpocząć pierwszy parametr od %c. Style zastąpią %c w wypisanej wiadomości.

Przykład:

const spacing = '10px'; 
const styles = `padding: ${spacing}; background-color: white; color: red; font-style: italic; border: 1px solid black; font-size: 2em;`; 
console.log('%cI am a styled log', styles);Podsumowanie

Obiekt console przydaje się, jeśli chodzi o debugowanie kodu. Developerzy często opierają się tylko na log, a gdy wykorzystamy cały potencjał obiektu console, to kod stanie się łatwiejszy w debugowaniu. 

Mam nadzieję, że ten artykuł się Wam przyda. Dziękuję za uwagę!


Oryginał tekstu w języku angielskim możesz przeczytać tutaj

<p>Loading...</p>