1.04.20196 min
Lotanna Nwose

Lotanna NwoseWeb Developer

Najlepsze frameworki JavaScript w 2019

Oto 9 frameworków JavaScript, które będą najchętniej używane w 2019 roku.

Najlepsze frameworki JavaScript w 2019

W tym artykule przejrzymy i przeanalizujemy raport State of JavaScript 2018, aby dowiedzieć się, które frameworki są w centrum uwagi w 2019 roku. Zajmiemy się trzema najpopularniejszymi frameworkami dla front-endu, warstwy danych i back-end web developmentu i przejrzymy je na podstawie wizualizacji z raportu.

State of JS jest corocznym przeglądem wszystkiego o JavaScript, gdzie opinie deweloperów biorących udział w ankiecie są rejestrowane i pięknie wizualizowane, aby przedstawić stan świata JavaScript w danym roku.

Dane obejmują frameworki frontendowe do tworzenia stron internetowych, bazy danych, zarządzanie stanem, relacje między frameworkami, odbiór i łatwość użycia, języki kompilowane do JavaScript, frameworki mobilne, narzędzia do budowania i testowania JavaScript i wiele więcej.

Jest to bardzo obszerny raport JavaScript, którego pierwsza edycja ukazała się w 2016 roku, stworzona przez Sacha Greif i kilku innych pomocników. Dzisiejsza edycja składa się z ponad 20 000 odpowiedzi programistów.

Dlaczego StateOfJS?

State of JS jest tak naprawdę pierwszą ankietą programistyczną, opartą wyłącznie na JavaScript, która jest powszechnie respektowana przez społeczność JS. Istnieją inne bardzo popularne materiały, takie jak ankieta programistów StackOverflow z udziałem ponad 100 000 respondentów, a także raport Jetbrain z ponad 6 000 respondentami, jednak skupimy się dziś na State of JS. Ponadto nie zobaczysz takiej animacji na żadnej innej platformie.

Frameworki dla front-endowców


Wraz z rozwojem narzędzi takich jak Bit, które umożliwiają łatwe udostępnianie i ponowne wykorzystywanie komponentów w celu szybszego tworzenia nowych aplikacji, komponowania ich i synchronizowania między projektami, frameworki oparte na komponentach są zdecydowanie przyszłością.

React

React, z ponad 126 000 gwiazdek na GitHubie, jest deklaratywną, wydajną i elastyczną biblioteką JavaScript do budowania interfejsów użytkownika. Tworzenie interaktywnych interfejsów jest naprawdę bezbolesne. Budowanie aplikacji zorientowanych na komponenty jest bardzo ułatwione, a kompatybilność wsteczna jest tutaj traktowana poważnie, dzięki czemu można mieć pewność długotrwałej skuteczności. Na powyższym wykresie można łatwo zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat znacznie więcej osób słyszy o React. Jest to bardzo dobra opcja do rozpoczęcia podróży z front-endem.

Deweloperzy korzystający z Reacta byli w czołówce najlepiej opłacanych programistów JavaScript w 2018 roku.

Możesz utworzyć nową aplikację React za pomocą toolchaina ‘create-react-app’, który jest najbardziej popularny. Aby rozpocząć, uruchom w terminalu folderu projektu:

npm create-react-app my-app
cd my-app
npm start


Vue

Vue js, stworzony przez Evana You i ponad 234 użytkowników z GitHuba, to progresywny framework do tworzenia interfejsów użytkownika. Składa się z dostępnej biblioteki podstawowej, która skupia się tylko na warstwie widoku, oraz ekosystemu bibliotek pomocniczych, które pomagają rozwiązać złożoność dużych Single Page Application.

Na wykresie widać, że Vue całkowicie zamknął lukę marketingową w tym roku i prawie każdy deweloper musiał słyszeć o Vue. Moim zdaniem stało się to możliwe dzięki wielkiej inwestycji Evana i zespołu w organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach od 2017r. Istnieje jednak nadal luka w wiedzy, ale w tym roku vue js wyprodukuje więcej zasobów edukacyjnych dla załatania braków. Aby rozpocząć tworzenie aplikacji vue, zainstaluj vue w następujący sposób:

npm install vue


Angular

Google Angular ma prawie 47 000 gwiazdek na GitHubi. Angular łączy deklaratywne szablony, dependency injection, narzędzia end- to-end oraz przyjął najlepsze praktyki by sprostać wyzwaniom dewelopmentu. Angular umożliwia programistom tworzenie aplikacji webowych na urządzeniach mobilnych i na komputerach. Posiada najbardziej przydatne narzędzie CLI dla początkujących, aby łatwo zacząć. Jest nawet klient GUI, zwany konsolą.

Na podstawie wykresu można zauważyć drastyczną zmianę w porównaniu z pozostałymi dwoma wyżej wymienionymi frameworkami. Wynika to z wykorzystania stronniczych danych w ramach pytań ankietowych dotyczących kadrowania, eliminujące angular js, który jest również rodzajem samodzielnej struktury innej niż angular. Dlatego tutaj nie zagłębiamy się w wizualizację. Aby zainstalować CLI za pomocą npm, otwórz okno terminala/konsoli i wprowadź następujące polecenie:

npm install -g @angular/cli

Frameworki do warstwy danych

Tutaj przyjrzymy się wszystkim technologiom wykorzystywanym do przesyłania i zarządzania danymi.

Redux

Redux z prawie 48,000 gwiazdkami na GitHubie to przewidywalny kontener stanu dla aplikacji JavaScript. Pomaga pisać aplikacje, które zachowują się w sposób spójny, działają w środowisku klienta, serwera i natywnym, a także są łatwe do testowania. Możesz korzystać z Redux razem z Reactem lub z dowolną inną biblioteką do tworzenia widoków.

Widzimy podobny trend świadomości marki, jak w Vue - prawie każdy programista JavaScript słyszał o Reduxie. Z powodu skarg na złożoność, potrzeba więcej zasobów, aby uprościć koncepcje, a tym samym zachęcić do korzystania większą ilość programistów. Instalacja odbywa się za pomocą takiego polecenia:

npm install — save redux


GraphQL

GraphQL z ponad 10 000 gwiazdek na GitHubie to język zapytań dla interfejsów API i runtime do realizowania tych zapytań z istniejącymi danymi. Zapewnia pełny i zrozumiały opis danych w API, dzięki czemu klienci mogą pytać o dokładnie to, czego potrzebują, ułatwiając ewolucję API w czasie i udostępniając rozbudowane narzędzia programistyczne.

Oczywiście istnieje duża okazja na tworzenie zasobów GraphQL, aby zaspokoić potrzeby wielu osób, które są zainteresowane nauką w 2019 r. Ponadto, zgodnie z wykresem, widzimy dużą lukę w świadomości marki, załataną niemal całkowicie w 2018 roku. Aby zainstalować GraphQL w swoim projekcie JS, użyj npm:

npm install graphql


Apollo

Platforma Apollo GraphQL to implementacja GraphQL, która pomaga zarządzać danymi z chmury do Twojego interfejsu użytkownika. Jest stopniowo dostosowywalny i może być nakładany na istniejące usługi, w tym API REST i bazy danych. Apollo zawiera dwie biblioteki open-source dla klienta i serwera, a także narzędzia programistyczne, które zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby bez obaw uruchomić API grafowe.

Widzimy ogromną poprawę świadomości marki na powyższym wykresie i jeszcze większe pole do popisu na przyszłość. Prawie każdy, kto używał Apollo, naprawdę chętnie zrobi to ponownie. Samouczki i więcej zasobów integracji Apollo i GraphQL naprawdę pomogłyby osiągnąć większy sukces w 2019 roku. Aby zainstalować, użyj npm:

// installing the preset package
npm install apollo-boost graphql-tag graphql --save
// installing each piece independently
npm install apollo-client apollo-cache-inmemory apollo-link-http graphql-tag graphql --save

Frameworki dla back-endowców

Niewiele się wydarzyło w tej przestrzeni, ale Express nadal króluje, a żaden inny framework backendu nie był w stanie zapewnić satysfakcji programistów, tak jak Express.

Express

Z ponad 43 000 gwiazdkami na GitHubie, Express jest szybkim, minimalistycznym frameworkiem webowym dla Node.

Ten framework JS zadziwiająco dobrze spisał się w 2018 roku., Utrzymując swój status króla, z dużym prowadzeniem przed swoimi odpowiednikami. Express to pierwszy wybór, którego można używać w JavaScript na back-endzie Twojej aplikacji. Aby zainstalować, użyj npm:

npm install express — save


Next js

Chociaż brakowało wystarczających danych do wizualizacji wzrostu na przestrzeni lat, Next miał dobry rok adaptacji i jest najbardziej pożądanym frameworkiem backendu po Expressie.

Z ponad 36 000 gwiazdek na GitHubie, Next to framework JavaScript, który działa na backendzie. Daje programistom łatwy sposób na rozpoczęcie pracy i wykorzystanie Reacta do tworzenia szablonów. Jest to również prosty sposób dla programistów z doświadczeniem React, aby szybko osiągnąć produktywność. Aby zainstalować, użyj npm:

npm install --save next react react-dom


Koa

W ciągu ostatniego roku popularność Koa rosła, chociaż poziom zadowolenia wydaje się być w stagnacji. To Ekspress nadal zbiera więcej poklasku, ale biorąc pod uwagę poziom zadowolenia pozostałych frameworków back-endu, takich jak Meteor, możemy powiedzieć, że Koa radzi sobie naprawdę dobrze. Jest tam też jeszcze dużo miejsca na poprawę.

Koa z ponad 25 000 gwiazdek na GitHub to nowy framework webowy zaprojektowany przez ten sam zespół, co Express. Zbudowany, aby być mniejszą, bardziej ekspresyjną i solidniejszą podstawą dla aplikacji internetowych i API. Wykorzystując funkcje asynchroniczne, Koa pozwala na usuwanie callbacków i znacznie zwiększa obsługę błędów.

Koa nie opakowuje swojego rdzenia żadnymi middleware'ami i zapewnia elegancki zestaw metod, dzięki którym pisanie serwerów jest szybkie i przyjemne. Aby zainstalować, użyj npm:

npm install koa

Wnioski

Widzieliśmy najbardziej pożądane frameworki JavaScript, które prawdopodobnie zdominują przestrzeń deweloperską w tym roku. Ważne jest, aby nauczyć się najistotniejszych rzeczy, jeśli jesteś początkującym, aby pobrudzić swoje ręce przy pracy. Jeszcze ważniejsze jest, aby twórcy treści zobaczyli, gdzie jest zapotrzebowanie na jeszcze więcej zasobów służących do nauki i zapełniali luki. Szczęśliwego kodowania!

<p>Loading...</p>