Neuroróżnorodność w miejscu pracy
15.01.20184 min
Natalia Porębska

Natalia PorębskaTAX&MORE

Masz działalność? Sprawdź, jak się rozliczać w 2018 roku.

Trochę więcej roboty po Twojej stronie, ale jeśli coś pójdzie nie tak, masz dużo mniej kłopotów.

Masz działalność? Sprawdź, jak się rozliczać w 2018 roku.

Wiele osób w IT decyduje się na samozatrudnienie. Kiedy jesteś własnym szefem, musisz trzymać rękę na pulsie i śledzić zmiany w prawie. Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (jednoosobowa działalność gospodarcza też się liczy!) jest objęty nowymi zasadami kontroli skarbowej. Co miesiąc musi przekazywać Jednolity Plik Kontrolny. Za brak przesłania JPK grożą kary, dlatego lepiej być przygotowanym!

Jednolity Plik Kontrolny – co to jest?

Ministerstwo Finansów wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (JPK) żeby usprawnić kontrole i uszczelnić system podatkowy. Dzięki ujednoliceniu i automatycznej weryfikacji danych będzie można szybciej znaleźć “puste faktury” i wykryć niezgodności między rejestrami VAT a deklaracjami VAT-7.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to korzyść dla obu stron - podatników i organu podatkowego:

 • koniec z papierowymi wydrukami,
 • kontrole będą przeprowadzane tylko wtedy, kiedy w przesłanych plikach zostaną wykryte nieprawidłowości,
 • kontrole będą krótsze,
 • można będzie zrobić wewnętrzny audyt w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach.

Definicja JPK ze strony mf.gov.pl:

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

A w prostych słowach: Jednolity Plik Kontrolny to sposób komunikacji z administracją skarbową, który umożliwia administracji łatwy wgląd do naszej księgowości. To zbiór danych finansowych, które należy przesyłać do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej, przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego. Trzeba je pobrać bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa w określonym przez ministra układzie i formacie.

“Wszystko w porządku” - kampania Ministerstwa Finansów na temat JPK_VAT.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i dla części firm obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku. Zmiany są stopniowe: zaczęło się od największych firm, a kończy na najmniejszych.

Od 2018 r. dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani do VAT i prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych (w tym arkuszy kalkulacyjnych, np. Word lub Excel), w tym również mikroprzedsiębiorstw, czyli firm, które:

 • zatrudniają mniej niż 10 osób,
 • generują obroty nieprzekraczające 2 mln euro.

JPK_VAT – powstanie obowiązku

Terminy

JPK_VAT trzeba przesyłać co miesiąc (do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca). Nawet jeśli rozliczasz się kwartalnie, musisz dostarczać JPK_VAT co miesiąc. JPK_VAT ma obrazować wszelkie dane wykazane w rejestrach VAT, a więc i w składanych deklaracjach VAT.

Jeśli poprawnie wyślesz JPK możesz pobrać UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Gdyby trzeba było udowodnić wysłanie JPK, wystarczy pokazać UPO.

Kiedy nie wyślesz JKP albo zrobisz błąd

Obowiązują kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego i ordynacji podatkowej. Podstawową sankcją za niewysłanie JPK może być kara porządkowa, a jej maksymalna wysokość wynosiła 2.800 zł w 2017 r. Można też zastosować inną sankcję, zgodnie z którą kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (maksymalnie 2.959.680 zł). Naruszenia „mniejszej wagi” mogą zostać uznane za wykroczenie skarbowe - tutaj czeka nas najwyżej mandat.

Jeśli w JPK pojawi się błąd, można go poprawić bez żadnych konsekwencji. Jeśli nie podejmiesz się naprawienia błędu, urząd może nałożyć karę.


Wysokość kary zależy od kwalifikacji czynu:

 • wykroczenie skarbowe - grzywna do wysokości 20-krotności płacy minimalnej, czyli w 2017 roku do ok. 40.000 zł)
 • przestępstwo skarbowe - kara od 10-720 stawek dziennych, gdzie stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności. Czyli maksymalna wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe w 2017 roku może wynieść nawet 19,2 mln zł.

To nie koniec zmian

Sam obowiązek wysyłania co miesiąc JPK to nie wszystko. Od 1 lipca 2018 r. oprócz ewidencji VAT, na żądanie organów podatkowych przedsiębiorcy będą musieli dostarczyć także pozostałe struktury JPK:

 • wyciąg bankowy– JPK_WB - dane dotyczące transakcji na koncie firmowym: data operacji, opis, kwota, nazwa podmiotu będącego stroną operacji, prawdopodobnie też jego numer rachunku; w przypadku osób wykorzystujących w firmie prywatne rachunki bankowe ta kwestia nie została doprecyzowana. Może się okazać, że trzeba będzie wyfiltrować i przekazać informacje tylko o transakcjach firmowych
 • faktura VAT– JPK_FA - faktury sprzedaży
 • magazyn– JPK_MAG - dotyczy podmiotów, które prowadzą gospodarkę magazynową przy użyciu programów komputerowych, obejmuje dokumenty magazynowe związane z ruchem towarów, materiałów itp.
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów(KPiR) – JPK_PKPIR - dla podmiotów, które prowadzą PKPiR przy użyciu programów komputerowych
 • ewidencja przychodów (ryczałt)– JPK_EWP - dla podmiotów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • księgi rachunkowe– JPK_KR – zawiera wszystkie istotne dane wynikające z ksiąg rachunkowych m.in.: zestawienia obrotów i sald, dziennika - księgi głównej, zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Nie trzeba będzie wysyłać ich co miesiąc jak JPK_VAT, ale podatnik powinien je systematycznie generować i przechowywać, bo po wezwaniu urzędu będzie miał na ich przesłanie kilka dni (w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony). Co ważne, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych struktur, np. JPK dla paragonów fiskalnych.

TL; DR

Już od stycznia 2018 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą miały nowe obowiązki. Jeśli prowadzisz firmę i jesteś czynnym podatnikiem VAT,  powinieneś już teraz zadbać o odpowiedni program do prowadzenia księgowości, który umożliwi Ci poprawne sporządzanie i przesyłanie JPK.

Możesz też skorzystać z obsługi rzetelnego biura rachunkowego, które się tym zajmie. Zaoszczędzisz czas, unikniesz kar finansowych, a przy okazji skorzystasz z ich doświadczenia w innych sprawach.


Masz dodatkowe pytania? Zapytaj eksperta: BiuroRachunkowe.IT

<p>Loading...</p>