24.05.20216 min
Tomasz Molęda
Transition Technologies PSC S.A.

Tomasz Molęda IoT Technical ArchitectTransition Technologies PSC S.A.

Kulisy pracy na stanowisku IoT Technical Architect

Dowiedz się jak na co dzień wygląda praca w świecie Internetu Rzeczy, czyli w skrócie IoT.

Kulisy pracy na stanowisku IoT Technical Architect

Jesteśmy obecnie świadkami kolejnej rewolucji, jaka zachodzi na naszych oczach. Tym razem jest to rewolucja cyfrowa, zwana również czwartą rewolucją przemysłową. Rozwój informatyzacji, nowoczesnych technologii oraz powszechna cyfryzacja, wpływają nie tylko na nasze codzienne życie, ale również na przemysł. To właśnie na tym gruncie rozwija się Internet Rzeczy, czyli IoT - koncepcja urządzeń podłączonych na stałe do Internetu, które komunikują się, gromadzą i udostępniają dane.

Obecnie IoT to już nie tylko gromadzenie i udostępnienia danych dla człowieka (czy to pracowników fabryki, menadżerów, czy użytkowników końcowych urządzeń codziennego użytku), to także przetwarzanie tych danych na potrzeby inteligentnych decyzji. Czy to decyzji podejmowanych przez menedżerów (na podstawie dużej liczby informacji), czy to decyzji, których nie musi już podejmować człowiek, a sztuczna inteligencja. 

To wszystko sprawia, że na rynku IT rośnie również zapotrzebowanie na specjalistów IoT. Jak wygląda praca specjalisty IoT, jakie kompetencje są niezbędne, jakie technologie wykorzystuje się w projektach? O tym napiszę na swoim przykładzie, pracując na stanowisku IoT Technical Architect.

Moja droga na stanowisko IoT Technical Architect 

Mój wyuczony zawód to automatyk, a właściwie mgr inż. automatyki i elektrotechniki, specjalizujący się w automatycznych systemach sterowania, oczywiście urządzeniami. Stąd już dość blisko do IoT.

Jednak do świata IoT dołączyłem dopiero po pewnym czasie od zakończenia studiów, a obecnie minęło już ponad 2 lata, jak pracuję w tym obszarze IT. Wcześniej rozwijałem się w obszarze automatyki, potem programowania, a następnie na stanowiskach menadżerskich w kilku branżach. Z tymi wszystkimi doświadczeniami wróciłem do IT, decydując się na Internet oT, aby móc wykorzystać wszystkie kompetencje, które udało mi się zgromadzić przez ostatnie lata. Najpierw jako IoT Specialist, uczestniczyłem w procesie tworzenia i rozwijania/utrzymywania aplikacji, które wspierają przedsiębiorstwa z różnych branż przemysłu. Była to praca software developera, ale nie taka typowa (jak mi się przynajmniej wydawało na początku). Od ponad roku realizuję się jako IoT Technical Architect, czyli w skrócie dbam o techniczną stronę projektu, dostarczanego przez cały zespół deweloperski.

Jakie kompetencje są potrzebne na stanowiskach w obszarze IoT?

I znów w skrócie - różne, chodzi oczywiście zarówno o kompetencje techniczne, jak i miękkie - to trend, który coraz bardziej odczuwa całą branża IT, a IoT w szczególności. Dlaczego? Specjaliści IoT, IoT Architekci, faktycznie pomagają przedsiębiorstwom w cyfrowej rewolucji. Pomagają menedżerom, pracownikom klienta, przygotować się, wdrożyć, zaadaptować do codziennych procesów oraz rozwijać/utrzymywać aplikacje. Dlatego istotne są nie tylko kompetencje techniczne, ale także umiejętności konsultingowe i oczywiście znajomość j. angielskiego.

Technologie wykorzystywane w aplikacjach IoT

Na pewno nie wymienię ich wszystkich i nawet nie mam takiego zamiaru. Odwołam się natomiast do swojego doświadczenia, zarówno z czasów zajmowania stanowiska IoT Specialist, jak i obecnego doświadczenia jako IoT Technical Architect. Potraktujcie tą część artykułu jako odpowiedź (choć niepełną) na pytanie - czy IoT jest dla mnie lub nawet na pytanie - znajomość jakich technologii jest potrzebna, by zacząć/rozwijać się w IoT?

Mi w rozpoczęciu pracy w obszarze IoT pomogła wiedza i umiejętności techniczne związana z językiem Java, jednakże inny wiodący obiektowy język programowania, będzie również świetnym startem. Skoro w IoT mamy do czynienia z danymi, to oczywiście niezbędna jest znajomość baz danych (im większa, tym lepiej) czy to relacyjnych, czy nierelacyjnych. W codziennej pracy bardzo przydaje się również znajomość JavaScript, HTML, CSS, a to ze względu na fakt, iż aplikacje IoT prawie zawsze zawierają w sobie aspekt prezentowania zebranych danych oraz interakcji. Skoro IoT: to połączone urządzenia i różnego rodzaju integracje z innymi systemami - ale jak to zrobić? Tu oczywiście niezbędna jest znajomość interfejsów, standardów, protokołów komunikacji sieciowej (i mamy takie hasła jak np.: HTTP, REST, SOAP). Nie zapomnijmy też o umiejętności wykorzystywania systemów kontroli wersji czy narzędzi zarządzania projektem. Do tego przydaje się znajomość, czy też faktyczne zainteresowanie: platformami IoT, Cloud czy ML. A znajomość wzorców projektowych oraz Agile i Scrum, będzie idealnym dopełnieniem.

Nie tylko kompetencje techniczne, czyli o kompetencjach miękkich 

Obecnie w pracy software developera, a także architekta w świecie IT, niezbędne są kompetencje miękkie. Doświadczam tego w mojej codziennej pracy w obszarze IoT.

Umiejętność komunikacji w języku angielskim, zarówno w zespole developerskim, jak i bezpośrednio z klientem, to umiejętność niezbędna. Ciągły kontakt z j. angielskim, zarówno w formie pisanej, jak i rozmów, to jeden z elementów, który najbardziej cenię w swojej pracy. Nie tylko znajomość j. angielskiego się liczy w komunikacji. Umiejętności doradcze, umiejętność zbierania i omawiania wymagań klienta, a także podpowiadania rozwiązań, są bardzo istotne.

Dostarczając rozwiązania dla klientów, zazwyczaj tworzy się je będąc członkiem „jakiegoś” zespołu. Implementacja rozwiązania IoT zazwyczaj wymaga nie tylko zaangażowania architekta, developerów, project managera, itd., ale wymaga także codziennej współpracy z zespołem po stronie klienta (product owner, menedżerowie, czy też osoby na różnych stanowiskach posiadające wiedzę specyficzną, w obszarze budowanej aplikacji). Stąd trzeba być faktycznym członkiem zespołu, osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą i stale budującą relacje.

Konkrety - typowy dzień pracy osoby na stanowisku IoT Technical Architect

IoT wykorzystywane jest praktycznie wszędzie. Dzięki temu do tej pory miałem możliwość pracy na projektach z klientami z takich obszarów jak: opieka zdrowotna i farmacja, przemysł wydobywczy i rolniczy, branża motoryzacyjna, lotnictwo i obrona, dobra konsumpcyjne czy sektor użyteczności publicznej. 

Różnorodność klientów oraz skala ich działalności, wpływa bezpośrednio na realizowane rozwiązania IoT. To właśnie projekt, którego częścią zespołu się stajemy, w dużej mierze wpływa na to jak wygląda mój dzień. Zawsze jednak swój dzień rozpoczynam z myślą, że to ja bezpośrednio odpowiadam za techniczną stronę projektu oraz za realizację zadań całego zespołu deweloperskiego.

Największą część mojego dnia pracy zajmują mi: tworzenie, stałe aktualizowanie architektury oraz samo wdrażanie rozwiązań, wspólnie z developerami - to nie tylko samo pisanie kodu, ale także poszukiwanie możliwych rozwiązań. A jeżeli miałbym podsumować z jakimi technologiami najwięcej pracuję, to: platforma ThingWorx oraz Java, JavaScript i SQL.

Oprócz opracowywania pomysłów, planów i samego pisania kodu, stałym elementem mojej pracy jest również tworzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej.

W zależności od etapu projektu lub jego złożoności w moim planie dnia pojawiają się również takie punkty jak: code review, planowanie testów sprawdzających napisany kod, współpraca z analitykami czy też estymowanie założonych prac.

Cały mój dzień przeplatany jest komunikacją i spotkaniami (głównie zdalnymi) - z różnymi osobami (zarówno koleżankami i kolegami z firmy czy też z osobami „od klienta”) i różnego rodzaju (Daily, Sprint planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, spotkania techniczne, warsztaty celem zebrania wymagań klienta, itd.).

W codzienności, czyli faktycznym dostarczaniu rozwiązań, staram się nie zapominać o rozwoju - zarówno swoim, jak i członków zespołu/ów, z którymi współpracuję na projektach. Stale wyszukuję i samemu korzystam z kursów dostępnych na wiodących platformach czy też bezpośrednio od dostawców rozwiązań i oprogramowania. Uczestniczę również w kursach opracowywanych i dostarczanych przez osoby z mojej firmy. Na co dzień dzielimy się też wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami z naszymi projektów, wewnątrz firmy, korzystając z różnych platform.

Podsumowanie

Wierzę, że IoT to przyszłość wielu branż i cieszę się, że wsiadłem do tego pociągu, w momencie, gdy nabiera on już znacznej prędkości. Jeżeli szukasz nowych wyzwań, nowych obszarów do rozwoju, albo po prostu znudziły Cię już „typowe” rozwiązania jakie dostarczasz, Tobie również sugeruję zastanowić się czy to właśnie IoT może być nowym kierunkiem Twojego rozwoju. Niezależnie od Twojego doświadczenia w IT, zajmowanych stanowisk czy technologii jakie znasz, IoT może okazać się właśnie dla Ciebie.

Autor artykułu

Tomasz Molęda, IoT Technical Architect, Transition Technologies PSC sp. z o.o.

<p>Loading...</p>