27.07.20223 min
T-Mobile Polska S.A.

Jakub LeśBig Data ArchitectT-Mobile Polska S.A.

Kubernetes – cienie i blaski „infrastruktury” do przetwarzania danych

Sprawdź jak zbudować dużą infrastrukturę przetwarzania danych, na oddzielnych i niezależnych serwisach za pomocą Kubernetesa - na przykładzie T-Mobile.

Kubernetes – cienie i blaski „infrastruktury” do przetwarzania danych

W dzisiejszym świecie mamy dostęp do wielu różnych technologii wspomagających przetwarzanie wielkich wolumenów danych.  Wielu słyszało takie nazwy, jak BigQuery, Athena, Spark, Flink, Beam, DataFlow, Kinesis i tak można bardzo długo wymieniać… Większość chmur oferuje powyższe technologie w przeróżnych swoich produktach tak zwanych „managed services”. Użytkownik klika i używa „Pay for use”. Więc o czym ten wpis? 

Gdzie jest miejsce dla kubernetesa w świecie „silników” służących do przetwarzania wielkich wolumenów danych?

Jednym z trendów na świecie od kilku dobrych lat jest „ucieczka do chmury”. Oznacza to, że wszystko, co obecnie robimy on prem - jest traktowane jako legacy. Dostawcy chmur prześcigają się w oferowaniu produktów, które ułatwiają nam zadanie. Storage, Security, Compute, DataVirtualization itd.

W trakcie takiej migracji musimy odpowiedzieć sobie na różne pytania. Jednym z pytań jest koszt operacyjny, jaki poniesiemy po migracji oraz jaki będzie ewentualny koszt wycofania się z chmury (lub zastąpienia inną). I dochodzimy do punktu vendor lock. Jednym z pryncypiów nowoczesnej architektury powinna być modularność oraz zastępowalność komponentów. 

Kubernetes umożliwia spełniania powyższych pryncypiów. W T-Mobile Polska architekturę nowoczesnego data lake house oparliśmy w całości o kubenetesa. Z ciężkiego i scentralizowanego DWH zmierzamy ku lekkim i zwinnym serwisom. Kluczowym w całej architekturze mikro serwisowej elemencie jest komunikacja.

Postawiliśmy na komunikację w opartą o bazę dokumentową MongoDB oraz ich rozwiązaniu Mongo Streams. Każdy serwis, który miał być wpięty, musiał komunikować się z szyną komunikatów (Event Hub). Komunikacja jest sercem i mózgiem całego datalake house.

Jak obecnie to robimy w TMPL przy pomocy kubernetesa.

Tak więc naszym silnikiem wykonawczym (compute) jest spark.  Sparka zainstalowaliśmy w najnowszej dostępnej na dany dzień wersji (3.1.2) w trybie standalone z dynamiczną alokacją. 

Dynamiczna alokacja zasobów pozwala na lepszą utylizację i priorytetyzację zadań na klastrze.

Serwisy, które wykonują logikę biznesową — są napisane w Springu (Java 11). Wszystkie serwisy napisane są w taki sposób, aby skalować się horyzontalnie.

 Wyróżniamy kilka grup serwisów:

 • Acquire – serwisy, które bezpośrednio łączą się z systemami zewnętrznymi,
 • Publish – serwisy publikujące dane. Np. na S3, do SnowFlake etc.,
 • ETL Service – serwisy manipulujące dane w sparku,
 • Inne – Data Catalog, DataGovernance etc.


Do tego jako EventHub korzystamy z Mongo. Co jest ciekawe jeszcze na tym obrazku?

Serwisy nie komunikują się ze sobą bezpośrednio. Dzięki temu zachowujemy pełną autonomię i niezależność serwisów.

„Benefity” powyższej architektury:

 1. IaaC – Infrastructure as a code, cała infrastruktura opisana w YAML,
 2. CaaC – Configuration as a code, pozwala na to z unifikowana komunikacja,
 3. Uruchomiania tego samego przetwarzania na wielu silnikach,
 4. Brak cloud lock – każdy provider chmurowy dostarcza kubernetesa,
 5. Pay for use– płacimy tak naprawdę tylko za infrastrukturę,
 6. Proste „wpinanie” nowych serwisów.

Wady rozwiązania:

 1. Cała architektura jest oparta na niezależnej komunikacji. Co w tym momencie robi ją „single point of failure”
 2. Narzut zasobowy na kubernetesa, przez serwisy. Każdy serwis musi mieć określony request i limit
 3. Należy stworzyć odpowiedni distribute tracingi monitoring, dzięki któremu w łatwy sposób zdiagnozujemy problemy w „znikających komunikatach” oraz w monitorowaniu performance’u
<p>Loading...</p>