26.06.20195 min
Hardik Vishwakarma

Hardik Vishwakarma Co-FounderRecooty

Kto jest lepszym pracownikiem - spec każdej branży, czy mistrz tylko jednej?

Poznaj zalety i wady speców każdej branży oraz mistrzów tylko jednej i sprawdź, który pracownik jest cenniejszy dla firmy.

Kto jest lepszym pracownikiem - spec każdej branży, czy mistrz tylko jednej?

Jak mówi słynne angielskie powiedzenie: Jack Of All Trades, Master Of None. W zasadzie odnosi się ono do typu ludzi, którzy załapali się na wiele umiejętności, ale jakoś nie udało im się osiągnąć ekspertyzy w żadnej z nich. Wyrażenie to powstało w formie "speca każdej branży" czyli “Jack of all trades” autorstwa Roberta Greene'a w 1592 r. w celu odwołania się do Williama Shakespeare'a, który był aktorem przekształconym w scenarzystę. Był on używany losowo jako forma pochwały w XVII wieku, aż do momentu, gdy dołączono do niego termin “mistrz żadnej”, czyli "master of none". Jednak w ciągu ostatnich kilku lat wyrażenie to przybrało kilka alternatywnych form.

Podczas gdy stary jest częściej używany w negatywnym odniesieniu, "Jack Of All Trades, Master Of One" ma więcej pozytywnych skojarzeń niż konwencjonalny stary zwrot. “Spec każdej branży, mistrz tylko jednej”. Jeśli chodzi o rekrutację i zatrudnianie, wyrażenie to jest najprawdopodobniej używane w celu sprawdzenia, kto lepiej nadaje się do branży - kandydat, który jest specem wszystkich branż lub mistrzem jednej z nich. Oczywiście, priorytet kogo zatrudnić zależy od rodzaju branży, ale jest o wiele więcej aspektów, na których należy się skupić, gdy osoba jest zatrudniona w dowolnej firmie. 

Pozostaje więc pytanie, kto jest lepszym kandydatem - spec wszystkich branż czy mistrz jednej z nich? W tym artykule zwrócimy uwagę na niektóre podstawowe, ale niezwykle decydujące zalety związane z każdym z dwóch typów, które na pewno dadzą lepszy wgląd w to, kto jest lepszy dla Twojej organizacji.

Argumenty za zatrudnieniem speca różnych branż

Różnorodny zestaw umiejętności

Zazwyczaj osoba o wielu umiejętnościach jest nie do końca pozytywnie odbierana. Istnieje (często błędne) przekonanie, że ludzie, którzy wykonują wiele zadań, mogą zawodzić. Jednak bardzo ważny fakt jest ignorowany podczas krytykowania takich osób, a mianowicie ich wszechstronność i zróżnicowany zestaw umiejętności

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, większość takich speców jest wystarczająco pewna siebie i biegła w zakresie wszelkich umiejętności, jakie posiadają. Zatrudnienie tak wszechstronnej i produktywnej jest zazwyczaj korzystne dla rekrutera i pracodawcy.

Może być błogosławieństwem dla startupów

Biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność kapitału finansowego i różnych innych zasobów, startupy mogą naprawdę wykorzystać potencjał i zdolności osoby o wielu umiejętnościach. Osoba o wielu umiejętnościach może wykonywać kilka zadań. Może trochę programować, trochę zarządzać mediami społecznościowymi i ogarniać marketing cyfrowy. Może również pisać blogi i artykuły. 

Zamiast zatrudniać i inwestować w wiele osób do różnych zadań, zatrudnij jedną osobę, która posiada i wykonuje wszystkie deklarowane umiejętności. Nawet przy przyzwoitym wynagrodzeniu może być ogromną oszczędnością zasobów dla startupów.

Adaptacyjność i elastyczność

Spec wszystkich branż może skutecznie podjąć się wielu zadań i sytuacji w trakcie ich wynikania. Zdobycie pewnej liczby umiejętności w końcu czyni ich na tyle biegłymi, aby w pełni wykorzystać każdy element swojego zestawu umiejętności. 

Rozległa wiedza i zainteresowania takich osób sprawiają często, że są one elastyczne i tak samo chętne na wykonywanie swego rodzaju pracy fizycznej, jak i takiej w fotelu biurowym przy przetwarzaniu danych. Mogą nie zawsze być idealni w swoich zawodach, ale mają przewagę w chęci zrobienia tego, co jest potrzebne w danym momencie i nie odczuwać przy tym stresu, zastanawiając się, co będzie dalej.

Długoterminowy uczeń

Będąc specem wszystkich branż, ludzie nie uczą się tylko jednej rzeczy. Przechodzą przez wiele procesów uczenia się z różnymi poziomami złożoności i czasu trwania. To zdecydowanie pomaga im zdobyć najważniejszą umiejętność, jaką może posiadać dowolna osoba - wiedza o tym, jak się uczyć. Spec wszystkich branż często uczy się przez całe życie. Zawsze jest w nich pragnienie wiedzy i nauki.

Świetnie nadaje się na przywódcę

Lider to zazwyczaj osoba z dużym doświadczeniem. Taka, która zna prawie każdy aspekt działalności gospodarczej, na pewno będzie miał przewagę nad kimś, kto podniósł się w rankingach, wykonując tylko jedną pracę. W takiej sytuacji spec wszystkich branż pasuje całkiem dobrze do roli lidera. Osoba posiadająca szereg umiejętności może skutecznie sprawować władzę nad innymi pracownikami, jeśli nie ma oczywiście innych przeciwwskazań, związanych np. z jej cechami charakteru.

Argumenty za zatrudnieniem mistrza jednej branży

Ekspertyza jest wartościowa

Wymóg bardzo dobrego wykonywania zadań i posiadania wiedzy specjalistycznej w zakresie konkretnych umiejętności, był tradycyjnie niezwykle ważny dla prawie każdej branży. Wiedza specjalistyczna w danej dziedzinie jest dość rzadka i dlatego, jeśli odniesiemy się konkretnie do tego zdania, mistrzowie jednej branży mają ogromną przewagę.

Jakość produktywności

Ponieważ mistrz jednego zawodu jest ekspertem od tego, co robi, zapewnia tym samym to, że po pierwsze, będzie niezwykle produktywny w swojej pracy, a po drugie, jego praca jest najprawdopodobniej nieskazitelna. Tak więc, zatrudnienie mistrza jednej umiejętności może nie tylko zwiększyć produktywność działu, ale również zwiększa jego dokładność i efektywność.

Łatwo może też zostać specem

Osoba, która osiągnie mistrzostwo w jakiejkolwiek umiejętności, jest zazwyczaj pełna pewności siebie i głodna, by uczyć się coraz więcej i więcej. Opanowanie jednej umiejętności może być pomyślnie przekształcone w katalizator w celu zdobycia wiedzy o innych dziedzinach i gdy człowiek zaczyna uczyć się coraz więcej o różnych aspektach niszy, staje się specem wszystkich branż w ten, czy inny sposób.

Oszczędność czasu na szkoleniach

Jeśli spec wszystkich branż zatrudnia się do pracy, która wymaga pewnego poziomu wiedzy fachowej w celu zapewnienia jakości, wówczas potrzeba będzie dużo czasu i innych zasobów, aby wyszkolić go w celu osiągnięcia wymaganego poziomu wiedzy fachowej i wydajności. Jeśli jednak mistrz jednego rodzaju umiejętności jest zatrudniony do wykonania wymaganej pracy, nie będzie potrzebował szkolenia, ponieważ jest już ekspertem w tym, co robi.

Wniosek

Jeśli dopiero co rozpocząłeś działalność gospodarczą z ograniczonymi funduszami i zasobami, spec wszystkich branż może być bardzo pomocny dla nowo założonej firmy. Jednak dla znanych marek bez ograniczeń budżetowych, mistrzowie mogą być bardzo pomocni w przenoszeniu swoich organizacji na nowe wyżyny.


Oryginał tekstu w języku angielskim przeczytasz tutaj.

<p>Loading...</p>