12.09.20223 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Kim jest certyfikowany tester ISTQB

Przeczytaj fragment książki pt. „Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy” Adama Romana, Lucjana Stappa (Helion 2020).

Kim jest certyfikowany tester ISTQB

Okoliczności powstania

i historia certyfikatu podstawowego

Niezależna certyfikacja testerów oprogramowania rozpoczęła się w 1998 roku w Wielkiej Brytanii.

Pod auspicjami działającej w ramach British Computer Society rady ds. egzaminów informatycznych (Information Systems Examination Board — ISEB) została wówczas powołana specjalna jednostka ds. testowania oprogramowania — Software Testing Board.

W 2002 roku własny system kwalifikacji testerów stworzyła również niemiecka organizacja ASQF.

Sylabus poziomu podstawowego powstał na bazie sylabusów ISEB i ASQF, przy czym zawarte w nim informacje zostały przeorganizowane, zaktualizowane i uzupełnione. Główny nacisk położono na zagadnienia zapewniające testerom największe praktyczne wsparcie.

Dotychczasowe certyfikaty podstawowe w dziedzinie testowania oprogramowania (np. certyfikaty wydawane przez ISEB, ASQF lub rady krajowe ISTQB®), które zostały przyznane przed powstaniem certyfikatu międzynarodowego, są uznawane za równoważne temu certyfikatowi. Certyfikat podstawowy nie wygasa i nie wymaga odnowienia. Data przyznania jest umieszczona na certyfikacie.

Uwarunkowania lokalne w poszczególnych krajach uczestniczących w programie leżą w gestii rad krajowych ISTQB®. Obowiązki rad krajowych określa ISTQB®, natomiast realizację tych obowiązków pozostawiono poszczególnym organizacjom członkowskim. Do obowiązków rad krajowych należą zwykle akredytacja dostawców szkoleń i wyznaczanie terminów egzaminów.

Ścieżki kariery dla testerów

System stworzony przez ISTQB® umożliwia definiowanie ścieżek kariery dla osób zawodowo zajmujących się testowaniem na podstawie trójpoziomowego programu certyfikacji, który obejmuje poziom podstawowy, poziom zaawansowany i poziom ekspercki.

Do sylabusa podstawowego istnieje dodatek w postaci sylabusa „Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny”. Ścieżka ta pozwala rozwijać się dalej w kierunku metodyk zwinnych (ang. agile).

Ponadto ISTQB® oferuje na tym poziomie także specjalistyczne programy kształcenia dotyczące: testowania akceptacyjnego, testowania wydajności, testowania aplikacji mobilnych, testowania maszyn do gier hazardowych, testowania w branży automotive, testowania użyteczności oraz testowania opartego na modelu.

Posiadacz certyfikatu na poziomie podstawowym może następnie poszerzyć posiadaną wiedzę w dziedzinie testowania poprzez uzyskanie kwalifikacji na poziomie zaawansowanym. Na tym poziomie ISTQB® oferuje szereg programów kształcenia. W zakresie metodyk zwinnych jest to techniczny tester zwinny.

W zakresie ścieżki podstawowej są to trzy programy: techniczny analityk testów, analityk testów, kierownik testów. W zakresie ścieżki specjalistycznej są to: tester bezpieczeństwa oraz inżynier automatyzacji testów.

Poziom zaawansowany stanowi punkt wyjścia do zdobywania dalszej wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim. Osoba, która zdobyła już doświadczenie na stanowisku kierownika testów, może na przykład zdecydować się na dalsze rozwijanie kariery testera poprzez uzyskanie certyfikatów na poziomie eksperckim w dziedzinach zarządzania testami oraz doskonalenia procesu testowego.

Rysunek 0.1 przedstawia schemat certyfikacyjny ISTQB® na dzień 8 maja 2020 roku.

Docelowi odbiorcy

Kwalifikacja na poziomie podstawowym jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych testowaniem oprogramowania. Mogą to być między innymi: testerzy, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci ds. testów, kierownicy testów, użytkownicy wykonujący testowanie akceptacyjne oraz programiści.

Ponadto kwalifikacja na poziomie podstawowym jest odpowiednia dla osób chcących zdobyć podstawową wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania, takich jak: kierownicy projektu, kierownicy ds. jakości, kierownicy ds. wytwarzania oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy ds. informatyki oraz konsultanci w dziedzinie zarządzania.

*Artykuł stanowi fragment książki pt. „Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy” Adama Romana, Lucjana Stappa (Helion 2020)

<p>Loading...</p>