Podsumowanie

Jest to koniec części wprowadzającej do tematu Garbage Collectorów. O ile pomiędzy poszczególnymi algorytmami GC istnieją poważne różnice, tak opisane tutaj zagadnienia stanowią swoistego rodzaju fundament ich działania. W późniejszych wpisach postaram się szczegółowiej opisać te algorytmy, a tymczasem wszystkich zainteresowanych tematem zachęcam do lektury poniższych źródeł: 


*Jak zauważył w komentarzu Bartek Kowalczyk, dzięki tzw. Adaptive Size Policy rozmiary generacji mogą się zmieniać w zależności od potrzeb aplikacji.