Neuroróżnorodność w miejscu pracy
22.04.20165 min
Marcin Jackowski

Marcin JackowskiCo-OwnerBulldogjob

Jesteś Project Managerem w IT, ale czy jesteś Agentem zmian?

Jesteś Project Managerem w IT, ale czy jesteś Agentem zmian?

Z roku na rok można zaobserwować coraz większe zapotrzebowanie pracodawców na project managerów. We współczesnym świecie, zdominowanym przez nieustanne zmiany, kluczową umiejętnością jest już nie tylko sprawna organizacja pracy zespołu i osiąganie założonego celu, ale także duża kreatywność oraz realizacja potrzeb biznesowych pracodawcy w innowacyjny sposób. To wszystko zapewnia dobry kierownik projektu.

Amerykański Project Management Institute nazywa kierownika projektu – agentem zmian. Trudno o bardziej trafne określenie. Project manager doprowadza do realizacji zadania, wykorzystując swoje umiejętności oraz wiedzę do inspirowania członków teamu projektowego, nadaje poczucie wspólnego celu. Kierownik projektu analizuje różne symptomy, wyciąga wnioski i zawsze jest przygotowany na wyzwania przyszłości, potrafi rozwiązywać złożone zadania i działa pod dużą presją w środowisku niezwykle dynamicznych zmian. Bez wątpienia doskonale sprawdzi się w tej roli człowiek o wyjątkowej osobowości. Dużą uwagę zwracają na to rekruterzy, poszukujący kandydatów na stanowisko project managera.

Niezastąpiony kierownik projektu – co potrafią najlepsi?

Zadnia project managera to w rzeczywistości złożona, wielowymiarowa praca, koncentrująca się na różnych aspektach przygotowywanego projektu. Nie jest prawdą, że najlepsi na tym stanowisku to osoby doskonale znające zagadnienia technologiczne. Tak naprawdę ważniejsze są inne umiejętności. Owszem, dobry project manager musi orientować się w niuansach technicznych, ale nie oznacza to, że konieczne jest zgłębianie szczegółów. W tym zakresie kierownik projektu powinien wspierać się wiedzą specjalistów IT i bazować na ich doświadczeniu. 

Dobry project manager musi być, przede wszystkim, liderem, musi być człowiekiem z dużą charyzmą. Na tym stanowisku niezbędna jest umiejętność niezwykle sprawnego zarządzania zespołem projektowym i skutecznego motywowania podwładnych. Dobry kierownik projektu posiada wysokie kompetencje miękkie, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej. Organizuje pracę, ale również inspiruje do niej.

Project manager, który jest uważany za wysokiej klasy specjalistę na swoim stanowisku, to profesjonalista, który potrafi szybko i skutecznie rozwiązywać problemy, wykorzystując do tego narzędzia, w jakie został wyposażony oraz potencjał zespołu projektowego. Dobry kierownik projektu nie tylko kompleksowo planuje działania, ale również nie jest mu obce zarządzanie ryzykiem oraz budżetem. Taka osoba potrafi skutecznie łączyć oczekiwania oraz ambicje członków zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariusza. Dzięki działaniom i umiejętnościom project managera, możliwe jest sprawne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych, a także przygotowanej wcześniej strategii.

Bycie dobrym kierownikiem projektu oznacza również konieczność nieustannego rozwoju (co jest potwierdzane profesjonalną certyfikacją), zdobywanie doświadczenia, poznawanie i rozwijanie metodyki zarządzania. To właśnie dzięki takim umiejętnościom, łatwiej przezwyciężane są różne problemy i trudności, których przecież nie brak w procesie rozwoju każdego projektu. 

Osobowość i doświadczenie

Bez odpowiedniej osobowości project manager nie tylko nie odniesie sukcesu w tym zawodzie, ale również w wielu przypadkach może mieć problem z doprowadzeniem danego projektu do końca. Z wagi nietuzinkowej osobowości kierownika projektu zdają sobie doskonale sprawę rekruterzy i często zwracają uwagę na ten aspekt podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat na stanowisko kierownika projektu powinien cechować się dużą pewnością siebie i mieć świadomość własnej wartości. Nie chodzi tu jednak o nadętą postawę, czy narcystyczne postrzeganie własnej osoby. Duże ambicje, wysoka motywacja i silna orientacja na osiąganie sukcesów powinny być podbudowane również umiejętnością strategicznego myślenia i szybkiego uczenia się. Nie zaszkodzi również pozytywne nastawienie do świata i do życia. Project manager powinien być nie tylko największym optymistą wśród członków zespołu projektowego, ale musi posiadać także wrodzoną umiejętność zarażania pozytywnym podejściem do zadań i do rozwiązywania ewentualnych problemów.

Wieloletnie doświadczenie to kolejny aspekt, na jaki pracodawcy zwracają szczególną uwagę, poszukując kandydatów na kierowników projektów. Łatwo to zauważyć, analizując oferty zatrudnienia nie tylko aktualne, ale również te z kilku ostatnich lat. Najczęściej pożądane jest co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie. Jedynie w przypadku junior project manager akceptowany jest krótszy staż na tym stanowisku (2-5 lat). Nie oznacza to jednak, że kandydat bez doświadczenia jako kierownik projektu nie ma szansy na zatrudnienie. Tutaj wracamy ponownie do kwestii osobowości. Nierzadko pracodawca jest gotowy postawić na osobę, która nie była nigdy project managerem, ale ma doświadczenie w obszarze IT i posiada pewne cechy osobowości oraz charakteru, które mogą gwarantować osiągnięcie sukcesu. W takim przypadku firmy gotowe są nawet zainwestować w rozwój pracownika, finansując mu różnego rodzaju szkolenia, a nawet certyfikację. To oznacza, że potencjał tkwiący w osobowości oraz w pewnych cechach charakteru można z powodzeniem wykorzystać do wejścia w zawód kierownika projektu bez wieloletniego doświadczenia.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na znajomość języków obcych. Bez tej kompetencji trudno w ogóle myśleć o robieniu kariery w zawodzie project managera. Wpływ na to ma głównie specyfika polskiego rynku, na którym międzynarodowe korporacje tworzą liczne Delivery Centers, dostarczające usługi profesjonalnych kierowników projektów w modelu outsourcingowym. To oznacza, że język, jakim posługują się w pracy project managerowie, niekoniecznie musi być polski. Podstawa to, oczywiście, angielski, ale pracodawcy poszukują również często osób władających mniej popularnymi językami, jak na przykład niemiecki, francuski, hiszpański, a nawet szwedzki czy duński. 

Wiedza potwierdzona certyfikatem

Około 35% ofert pracy dla project managera zawiera informację, że pracodawca oczekuje wiedzy potwierdzonej certyfikatami, co będzie dodatkowym atutem kandydata. W tym zawodzie certyfikacja ma bardzo duże znaczenie. Bywa, że kandydaci, którzy nie posiadają żadnych certyfikatów, nie są brani w ogóle pod uwagę przy wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych. Jednak certyfikacja to nie tylko wyróżnik w CV, ale przede wszystkim wiedza na temat standardów i najlepszych praktyk stosowanych w zawodzie project managera.

Kierownik projektu, który chce się rozwijać, ma do wyboru wiele różnych certyfikacji. W rzeczywistości metodyka oraz standardy związane z zarządzaniem projektami często są podobne w przypadku różnych organizacji certyfikujących, natomiast różnice pojawiają się w podejściu do dokumentacji projektowej, a nawet w pozycjonowaniu project managera. Obecnie najbardziej liczą się certyfikacje Prince2 (standard opublikowany po raz pierwszy w 1996 roku, który szybko zyskał popularność najpierw w Wielkiej Brytanii, a wkrótce potem również na całym świecie), PMI (certyfikaty przyznawane przez międzynarodowe stowarzyszenie Project Management Institute, powołane do istnienia w Pensylwanii w 1969 roku i posiadające oddziały lokalne na całym świecie) oraz IPMA (międzynarodowa federacja Project Management Institute, założona w Szwajcarii w 1965 roku, obecną nazwę przyjęła w Paryżu w roku w 1996). To prestiżowe certyfikaty również dlatego, że nie łatwo je zdobyć. Uzyskanie certyfikacji wiąże się z koniecznością zdania egzaminu, do tego należy udokumentować doświadczenie w zawodzie kierownika projektów, a także przedłożyć referencje. To jednak nie wszystko. Konieczne jest również nieustanne dokształcanie się, co jest warunkiem utrzymania raz zdobytych uprawnień. Pracodawcy bardzo doceniają prestiżowe certyfikacje i są one dla nich sygnałem, że warto nawiązać współpracę z danym project managerem.

Praca kierownika projektu nie jest łatwa, nierzadko wymaga dużej odporności psychicznej i umiejętności szybkiej adaptacji. Odpowiednia osobowość project managera w połączeniu z szerokimi kompetencjami pozwala mu jednak nie tylko realizować wizję innych osób, ale również umożliwia skuteczne angażowanie wszystkich członków zespołu projektowego, co przekłada się na jakość ich pracy i na tempo realizacji zadań. Kierownik projektu to profesja pełna wyzwań, która może dostarczyć wielu satysfakcji, a przez specjalistów rynku pracy postrzegana jest coraz częściej, jako zawód przyszłości.   

<p>Loading...</p>