29.09.20228 min
Simon Holdorf

Simon HoldorfFull-Stack EngineerSME

Java vs JavaScript – na czym polega różnica?

Dowiedz się, czym różnią się od siebie Java i JavaScript, czyli języki, które często są ze sobą mylone.

Java vs JavaScript – na czym polega różnica?

Nawet dzisiaj wiele osób zadaje sobie to pytanie: „Jaka jest różnica między Javą a JavaScriptem?”. Ale to nie wszystko. Te dwa terminy, Java i JavaScript, są często traktowane jako synonimy, są mylone lub po prostu uważane za ewolucję drugiego języka, co jest całkowicie błędne. Dlatego nadszedł czas, aby raz na zawsze wyjaśnić tę kwestię. Zanim jednak zajmiemy się różnicami między językami programowania JavaScriptem i Javą, dowiedzmy się, co oznaczają te dwa terminy i do czego służą te języki.

Czym jest Java

Java w tym kontekście to oparty na klasach, obiektowy język programowania i jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Wraz z Java Development Kit (JDK) i Java Runtime Environment (JRE) tworzy on Java Technology. Sam runtime składa się z kilku bibliotek i wirtualnej maszyny Javy (JVM). Warto wiedzieć, że JRE może uruchamiać nie tylko kod bajtowy skompilowany z Javy, ale także z innych języków programowania, np. Scala, Groovy czy Kotlin (i teoretycznie z dowolnych innych języków, jeśli istnieje dla nich kompilator kodu bajtowego).

Aplikacje w języku Java są napisane w formie zrozumiałej dla człowieka, tzw. kod źródłowy. Ten kod źródłowy nie może być uruchomiony bezpośrednio i musi być skompilowany przez kompilator Javy, który jest częścią JDK, do kodu bajtowego, który komputery mogą zrozumieć. Maszyny uruchamiające kod bajtowy to zazwyczaj maszyny wirtualne. Oznacza to, że kod nie jest bezpośrednio uruchamiany przez sprzęt, ale przez oprogramowanie na platformie docelowej. Ta wirtualizacja umożliwia niezależność od platformy, co stanowi istotną funkcję Javy. Aplikacje napisane w Javie mogą działać na niemal każdym urządzeniu i architekturze komputerowej, jeśli zainstalowane jest odpowiednie środowisko uruchomieniowe.

Kto wymyślił Javę?

Java została pierwotnie wymyślona przez Jamesa Goslinga na początku lat 90 podczas pracy w Sun Microsystems, ponieważ nie był on zadowolony z możliwości języka C++. Pierwszy prototyp nosił nazwę Oak (Object Application Kernel) i był skierowany do telewizji interaktywnej i innych urządzeń rozrywkowych. Oryginalny kompilator został napisany w C, krótko po tym nazwa języka została zmieniona na Javę, a uwaga przeniosła się na World Wide Web.

Od 2010 roku Java należy do Oracle Corporation w ramach przejęcia Sun Microsystems.

Czym jest JavaScript

JavaScript jest językiem skryptowym, który jest standaryzowany jako ECMAScript i opisywany jako interpretowany, dynamicznie typowany, zorientowany obiektowo, ale bezklasowy. Od wprowadzenia ECMAScript 6, JavaScript może konkurować z innymi językami obiektowymi ze względu na wprowadzenie prototypów. W JavaScript można pisać kod zarówno obiektowy, proceduralny, jak i funkcjonalny - cokolwiek najlepiej pasuje.

Kto wymyślił JavaScript?

W 1995 roku Brendan Eich stworzył JavaScript (pierwotnie nazywany był LiveScript) podczas pracy w Netscape z myślą o dynamicznym HTML w przeglądarkach internetowych, aby analizować interakcje użytkowników oraz zmieniać, generować i aktualizować zawartość. W zasadzie po to, by rozszerzyć możliwości ówczesnego HTML i CSS.

Co oznacza js?

Ludzie często używają terminu js jako skrótu terminu „JavaScript”. Również wiele bibliotek i frameworków, jak np. Next.js, Vue.js lub React.js używają tego skrótu, aby wskazać, że są napisane w JavaScript.

Czy JavaScript jest językiem interpretowanym?

To pytanie często pojawia się podczas rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska związane z inżynierią oprogramowania. Pierwotnie JavaScript został zaprojektowany jako interpretowany, wysokopoziomowy i dynamiczny język programowania. Interpretowany w tym kontekście oznacza, że kod źródłowy może być bezpośrednio wykonywany przez interpreter, linia po linii. W przeciwieństwie do tego, Java (lub C++) jest językiem kompilowanym, co oznacza, że kod źródłowy nie może być uruchomiony bezpośrednio, ale musi być wcześniej skompilowany do kodu bajtowego przez kompilator.

Wiele osób pewnie powie, że JavaScript jest rzeczywiście językiem interpretowanym zgodnie ze specyfikacją języka. Jednak to już nie jest ostateczna odpowiedź. Wraz z pojawieniem się silnika V8, który zasila przeglądarkę Google Chrome, wyraźne rozróżnienie między interpretowanym a kompilowanym stało się nieco rozmyte. V8 kompiluje kod źródłowy JavaScript do natywnego kodu maszynowego przed jego wykonaniem, a inne nowoczesne implementacje JS jak np. Rhino (która w rzeczywistości jest napisana w Javie!) lub TraceMonkey robią podobne rzeczy.

Tak więc podczas gdy JavaScript, w teorii, jest językiem interpretowanym, rzeczywiste implementacje używają funkcji interpreterów i kompilatorów, aby połączyć to, co najlepsze z obu światów.

Czy więc JavaScript jest językiem interpretowanym? Tak. Czy JavaScript jest językiem kompilowanym? Też tak. To po prostu kwestia perspektywy.

Do czego służy Java

Ogólnie rzecz biorąc, język programowania Java służy do pisania kodu w sposób czytelny dla człowieka, który zostaje skompilowany do kodu bajtowego działającego na maszynach wirtualnych na dowolnym urządzeniu. Szczególnie wraz z rozwojem Internetu rzeczy, liczby te poszybowały w górę. W rzeczywistości Java działa dziś na miliardach urządzeń. Ze względu na swój charakter bycia niezależnym od platformy, Java jest również wykorzystywana do wielu aplikacji.

Tutaj kilka przykładów:

  • Backend API
  • Backendy z zakresu uczenia maszynowego
  • Backend przechowywania danych
  • Przetwarzanie backendu w branży finansowej
  • Natywne aplikacje na Androida
  • Przemysłowe systemy sterowania

Wielkie korporacje używają Javy jako podstawowego elementu swojego stosu technologicznego. Na przykład większość stosu Amazona, w tym AWS, jest oparta i napisana w Javie.

A co Java robi?

Java jako język programowania - jak już wcześniej powiedziano - służy do pisania kodu programistycznego, który jest kompilowany i wykonywany na maszynach. Java na komputerze (i to, do czego często odnosi się to pytanie) oznacza Java Runtime Environment, JRE. Sam w sobie nic nie robi, ale zapewnia infrastrukturę do uruchamiania aplikacji opartych na Javie na komputerze lokalnym lub na maszynach wirtualnych rozproszonych w sieci.

Czy potrzebuję Javy?

To pytanie często wiąże się z innym pytaniem, o to czy trzeba zainstalować Javę na komputerze. Co prawda nie jest konieczne, aby mieć go zainstalowanego na stałe, ale wiele aplikacji opiera się dziś na środowisku Java Runtime Environment. Jeśli więc chcesz zainstalować aplikację, która jest napisana w Javie – to tak, musisz zainstalować środowisko Java Runtime Environment. Ale nie trzeba do tego instalować JDK ani znać języka programowania Java! Głównym powodem, dla którego warto wiedzieć o tym języku jest to, że chcesz zostać programistą Javy.

Do czego służy JavaScript

JavaScript umożliwia interaktywność stron internetowych oraz zasila serwery internetowe i API. Zastosowanie JS, o ile na początku ograniczało się do przeglądarek (klientów), o tyle od dziś można go używać również po stronie serwera, np. za pomocą node.js. Na stronach internetowych JavaScript zajmuje się takimi rzeczami, jak przesyłanie formularzy, sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika, wykonywanie skryptów innych firm, wywoływanie API w celu uzyskania danych. Krótko mówiąc, tworzenie interaktywnych aplikacji. Bez JavaScript większość stron internetowych byłaby tym, co nazywamy statycznymi stronami internetowymi.

Czy potrzebuję JavaScript?

Niemal wszystkie strony internetowe wymagają dziś od przeglądarki wykonania skryptu JavaScript do poprawnego działania. Bez JS nie byłoby Facebooka, Twittera, Amazona, Instagrama... W zasadzie wszystko, co jest interaktywne na tych stronach, jest zasilane przez JavaScript. Chociaż możesz wyłączyć JavaScript w swojej przeglądarce, nie byłoby to mądre, ponieważ nie mógłbyś już cieszyć się ciekawymi doświadczeniami na większości stron internetowych. Był czas, kiedy JavaScript został potraktowany jako zagrożenie, a ludzie proponowali blokadę jego wykonania. Ale obecnie JavaScript jest integralną częścią Internetu, a nowoczesne przeglądarki dbają o wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem wykonywania JS.

Podobnie jak w przypadku Javy, nie można zainstalować na komputerze JavaScriptu. Niektóre aplikacje, takie jak serwery internetowe, które są napisane w JS, potrzebują środowiska uruchomieniowego, na przykład node.js, aby działać. Jednak dla przeciętnego użytkownika nie jest to konieczne.

Jaka jest różnica między Javą a JavaScriptem?

Mam nadzieję, że do tej pory dobrze zrozumieliście już różnice między JavaScriptem a Javą. Poza nazwą i tym, że oba są językami programowania, JavaScript i Java różnią się od siebie zasadniczo. Java służy głównie do pisania aplikacji, które są uruchamiane na maszynie wirtualnej poprzez środowisko Java Runtime Environment. JavaScript służy do pisania kodu, który jest głównie wykonywany przez przeglądarkę w celu tworzenia interaktywnych stron i aplikacji.

Java jest skompilowanym, ściśle typowanym językiem, a JavaScript jest językiem interpretowanym, dynamicznie typowanym. Jednak, jak już zdążyliście zauważyć, granica między językami interpretowanymi i kompilowanymi stała się nieco rozmyta w ostatnich latach.

Składnia Javy jest również zupełnie inna w porównaniu do składni JavaScriptu:

Składnia Javy


Składnia JavaScriptu


Czy Java to skrót od JavaScriptu?

Absolutnie nie! Poza podobną nazwą są to dwa zasadniczo różne języki programowania. Powód tego zamieszania i tego, że istnieje ono do dziś, wynika z przyczyn historycznych. Ponieważ pojawiły się problemy z prawami autorskimi do oryginalnej nazwy JS, LiveScript, Netscape postanowił zmienić nazwę języka na JavaScript, aby skorzystać z popularności Javy w tym czasie. Jednak ostatecznie Java jest w rzeczywistości znacznie bliższa C ++ niż JavaScriptowi.

Kim jest Java Developer?

Java Developer to programista lub inżynier oprogramowania, który specjalizuje się w języku programowania Java lub posiada potrzebną wiedzę na jego temat, aby używać go do pisania aplikacji. Może pracować zarówno profesjonalne w ramach codziennej pracy, lub traktować to jako hobby. Ponieważ Java jest głównie używana do pisania aplikacji po stronie serwera (back-end), ludzie często odnoszą się do programistów Javy jako programistów backendowych.

Ponieważ wiele korporacji na całym świecie używa Javy jako elementu swojego stosu technologicznego, a sam język jest bardzo popularny, zapotrzebowanie na programistów Javy jest duże i można na tym dobrze zarobić.

Kim jest JavaScript Developer?

JavaScript Developer to osoba, która wie jak pisać aplikacje używając języka programowania JavaScript. Termin „JavaScript Developer” jest często używany jako synonim programisty, inżyniera oprogramowania, a nawet twórcy stron internetowych. W świecie JavaScriptu ludzie i firmy często rozróżniają pomiędzy programistami JavaScriptu dla strony klienta (frontend developer) i strony serwera (backend developer). Niektóre mają nawet opisy stanowisk konkretnie dla deweloperów Reacta lub Vue, wskazujące, że szukają inżynierów znających konkretne frameworki JavaScriptu.

Ze względu na tak wiele stron internetowych i aplikacji działających z JavaScriptem, programiści stron internetowych są bardzo poszukiwani i ogólnie dobrze opłacani. Ponieważ JS może być używany po stronie klienta i po stronie serwera, możliwości pracy w dzisiejszych czasach są ogromne.

Java vs. JavaScript – co jest lepsze?

Dla tego pytania istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź: To zależy. Ponieważ przypadki użycia i ogólna koncepcja JavaScriptu vs. Javy są tak fundamentalnie różne, naprawdę nie ma jednego lepszego od drugiego.

Java ma pewne przewagi nad JavaScriptem i odwrotnie. Java jest regularnie nauczana i jest to część studiów informatycznych, podczas gdy programiści JavaScriptu są często samoukami. Niektórzy ludzie uważają, że JavaScript jest łatwiejszy do nauczenia się ogólnego programowania. Jednak najlepszym podejściem jest bycie otwartym na oba języki i zawsze decydowanie o każdym przypadku z osobna.

  • Jaki język jest najlepszy dla projektu lub firmy?
  • Czy chcę pracować po stronie klienta, po stronie serwera, czy po obu (jako full-stack developer)?
  • Jak wiele zasobów takich jak materiały do nauki, tutoriale, kursy, biblioteki, frameworki itp. istnieje dla tych języków?
  • Jak wygląda rynek pracy w moim kraju lub mieście? Czy jest więcej ofert pracy dla programistów Javy czy JavaScriptu?


Tutaj znajdziesz świetny film, który również wyjaśnia niektóre z kluczowych różnic!

Tak więc oczywiście żaden język nie jest lepszy od drugiego, a najlepszym sposobem na naukę JavaScriptu lub Javy jest realne pisanie kodu. Jest również wiele dostępnych zasobów, niektóre za darmo, za niektóre trzeba zapłacić. Jeśli szukasz projektów, które możesz zbudować za pomocą JavaScriptu, oto kilka świetnych projektów w tym języku. A jeśli szukasz książek o programowaniu to również mamy dla Ciebie kilka ciekawych propozycji!


Oryginalną wersję tekstu znajdziesz tutaj.

<p>Loading...</p>