8.03.20223 min
Rikam Palkar

Rikam PalkarSoftware Engineer / .NET Fullstack

Jak zaimplementować wzorzec facade w C#

Sprawdź, jak zaimplementować popularny wzorzec projektowy krok po kroku.

Jak zaimplementować wzorzec facade w C#

Po co nam Facade design pattern?

Przyjrzyj się uważnie poniższej ilustracji. Klasa po prawej stronie potrzebuje czterech metod, które należą do klasy po lewej stronie. Jednak aby określić, do których z czterech metod musimy uzyskać dostęp, prawdopodobnie będziemy musieli pogrzebać w organizacji wewnętrznej najbardziej wysuniętej na lewo ClassA. Albo… istnieje lepsze rozwiązanie!

Mogę po prostu umieścić fasadę pomiędzy moimi klasami. Teraz ta fasada ma wewnętrzne odniesienie do ClassA i organizuje wywołania w imieniu klasy Program. Używamy klasy fasady, która zawiera ClassAi udostępnia tylko te metody, które są potrzebne naszemu programowi. Możemy używać bardziej znaczących nazw metod, a ponadto nasz program będzie rozmawiał tylko z fasadą, nie wiedząc nic o ClassA.

Skalowalny i złożony projekt zawiera oczywiście setki klas. Ten wzorzec pomaga naszej klasie wywołującej, dzięki skupieniu się na tym, co jest w tym momencie ważne, zamiast przeglądania wszystkiego (abstrakcja w programowaniu obiektowym).

Załóżmy, że chcemy zaimplementować klasę dla smartfona, która ma 3 specyfikacje: procesor, pamięć (RAM, ROM) i wyświetlacz. Nasza implementacja może przedstawiać się następująco:


Listing 1: klasa Processor

namespace FacadeDesignPattern 
{ 
  public class Processor 
  { 
    public void DisplayProcessor() 
    { 
      System.Console.WriteLine("Snapdragon 635"); 
    } 
 
  } 
} 


Listing 2: klasa Memory

namespace FacadeDesignPattern 
{ 
  public class Memory 
  { 
    public void AssembleMemory() 
    { 
      System.Console.WriteLine("8GB RAM + 128GB ROM"); 
    } 
  } 
} 


Listing 3: klasa Display:

namespace FacadeDesignPattern 
{ 
  public class Display 
  { 
    public void AssembleDisplay() 
    { 
      System.Console.WriteLine("Retina Display"); 
    } 
  } 
} 


Listing 4: klasa wywołująca, klasa SmartPhone:

 
namespace FacadeDesignPattern 
{ 
  class SmartPhone 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      Console.WriteLine("One Plus 8"); 
      //calling processor 
      Processor processor = new Processor(); 
      processor.AssembleProcessor(); 
 
      //calling memory 
      Memory memory = new Memory(); 
      memory.AssembleMemory(); 
 
      //calling display 
      Display display = new Display(); 
      display.AssembleDisplay(); 
    } 
  } 
}


Jest to prosty problem, ale ponieważ smartfony muszą podążać za najnowszymi trendami i innowacjami, trzeba będzie dodać więcej klas dla każdej funkcji.

Aby ponownie zaimplementować smartPhone, trzeba przebrnąć przez wszystkie te klasy, a tutaj mamy tylko 3: Display, Memory, Processor. W prawdziwym projekcie, jak już wspomniałem, mielibyśmy do czynienia z setkami klas, co utrudnia znalezienie tych potrzebnych do implementacji nowego smartPhone.

Jesteśmy w stanie dodać warstwę pośrednią, która będzie odgrywała rolę fasady dla naszego smartfona i która zajmie się wszystkimi funkcjami niezbędnymi do stworzenia smartfona. Jeśli chcemy, aby nasz wzorzec był bardziej rozwinięty, możemy dodać interfejs, za pomocą którego nasza klasa smartPhone będzie wchodzić w interakcje.

Dlaczego interfejs? Dobre pytanie.

Ta abstrakcja pozwala programowi wywołującemu (w tym przypadku smartPhone) pracować wyłącznie z fasadą i tym samym uprościć nasz kod. Wprowadzenie w tym miejscu interfejsu naprawdę porządkuje sprawy dla programu żądającego i umożliwia łatwe dodawanie nowych klas fasady do bazowych klas serwisowych (więcej funkcji, więcej klas), które będą zmieniały się w przyszłości (bardziej zaawansowane klasy smartfonów).

Jeśli jutro na przykład wypuściłbym na rynek nowy smartfon z systemem Android 10 o nowej, wysokiej klasie specyfikacji, to mógłbym to osiągnąć poprzez interakcję z interfejsem.

Skoro już o tym mowa, zacznijmy pracę z Facade design pattern.

A gdyby tak umieścić procesor, pamięć i wyświetlacz za fasadą, aby smartfon nie musiał się martwić o powyższą złożoność?

Krok 1


Listing 5: Dodajmy interfejs ISmartPhoneFacade:

namespace FacadeDesignPattern 
{ 
  interface ISmartPhoneFacade 
  { 
    void ShowSmartPhoneSpecifications(); 
  } 
}

Krok 2


Listing 6: Teraz dodajmy klasę SmartPhoneFacade:

namespace FacadeDesignPattern 
{ 
  public class SmartPhoneFacade : ISmartPhoneFacade 
  { 
    private Display display; 
    private Memory memory; 
    private Processor processor; 
 
    public SmartPhoneFacade() : this(new Display(), new Memory(), new Processor()) 
    { 
 
    } 
    public SmartPhoneFacade(Display display, Memory memory, Processor processor) 
    { 
      this.memory = memory; 
      this.display = display; 
      this.processor = processor; 
    } 
    public void ShowSmartPhoneSpecifications() 
    { 
      display.AssembleDisplay(); 
      memory.AssembleMemory(); 
      processor.DisplayProcessor(); 
    } 
  } 
}


Listing 7: Teraz spójrzmy nieco prościej na naszą klasę smartPhone:

using System; 
 
namespace FacadeDesignPattern 
{ 
  class SmartPhone 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      ISmartPhoneFacade smartPhone = new SmartPhoneFacade(); 
      smartPhone.ShowSmartPhoneSpecifications(); 
    } 
  } 
} 


Jeśli jutro pojawi się nowe urządzenie smartPhone, wystarczy, że utworzę nową fasadę, specyficzną dla funkcji smartPhone i dziedziczącą po interfejsie ISmartPhoneFacade. To jest właśnie siła abstrakcji w programowaniu obiektowym.

Uwaga: dodanie dodatkowej klasy może wydawać się kłopotliwe, ale w szerszej perspektywie jest to pomocne i właśnie w tym miejscu można zaprojektować klasy, które są luźno powiązane.

Mam szczerą nadzieję, że podobał Ci się ten artykuł i że zainspirował Cię do zastosowania zdobytej wiedzy w twoich własnych aplikacjach.


Oryginał tekstu w języku angielskim możesz przeczytać tutaj. 

<p>Loading...</p>