Sytuacja kobiet w IT w 2024 roku
28.02.20208 min
Bennett Garner

Bennett GarnerFull-Stack Web Developer | Software EngineerSelf-Employed

Jak zacząć z GraphQL

Poznaj zalety GraphQL i sprawdź krok po kroku, jak szybko i łatwo go zaimplementować.

Jak zacząć z GraphQL

Wiele firm przeszło na GraphQL do budowania swoich interfejsów API. I mają powód - to rewolucyjny sposób myślenia o danych.

Początki GraphQL i dlaczego jest tak przydatny

GraphQL pochodzi z Facebooka, który wewnętrznie szukał sposobu na zwiększenie wydajności ładowania newsfeedu w telefonach komórkowych. Korzystając z tradycyjnej struktury REST API, newsfeed wysyłał zapytania do wielu endpointów API, aby uzyskać wszystkie potrzebne dane. W tym czasie wywołania API również ładowały dodatkowe dane, których newsfeed wcale nie potrzebował. Dodatkowo po otrzymaniu całości inżynierowie front-endowi nadal musieli analizować dane, aby znaleźć poszukiwane pola.

Inżynierowie z Facebooka zastanawiali się:

Co by było, gdybyśmy mogli napisać język zapytań, który mógłby określić wszystkie potrzebne informacje w jednym żądaniu API?

GraphQL jest wynikiem tego pomysłu. Mapuje relacje między obiektami w bazie danych, tworząc grafy. Następnie zaprojektowali język zapytań do nawigowania po tej mapie relacji. Stąd nazwa GraphQL.

Dzięki dodaniu języka zapytań, interfejsy API GraphQL mogą teraz przyjmować wszystkie żądania przychodzące, w jednym punkcie końcowym. Następnie pobierają i zwracają żądane dane i tylko je. Koniec z wysypem informacji, z których nie korzystasz.

Specyfikacja, a nie implementacja

Bardzo ważne jest to, że Facebook postanowił udostępnić kod źródłowy GraphQL jako specyfikację.

Oznacza to, że może być zaimplementowany w dowolnym języku programowania. Dopóki implementacja analizuje zapytania, schematy struktury itp. w określony sposób, będzie działać dobrze z każdą inną aplikacją GraphQL. Faktycznie, istnieją dziesiątki implementacji GraphQL w każdym głównym języku programowania.

W tym artykule użyjemy referencyjnej implementacji GraphQL napisanej w JavaScript, ale te same podstawowe zasady obowiązują w każdym języku. Możesz rzucić okiem na pełną listę implementacji GraphQL, aby znaleźć swój ulubiony język.

Podstawowa architektura

Opracowanie działającego interfejsu API GraphQL wymaga dwóch komponentów: serwera i klienta.

 1. Serwer obsługuje przychodzące zapytania, analizuje je, pobiera dane przy użyciu zdefiniowanego schematu i zwraca odpowiedź, zwykle w JSON.
 2. Klient umożliwia Twojej aplikacji komunikację z serwerem. Chociaż możesz po prostu wysłać zwykłe żądanie POST do punktu końcowego GraphQL, uzyskasz znacznie większą funkcjonalność, jeśli używasz klienta GraphQL do pomocy w wysyłaniu zapytań.


Budowanie API GraphQL może być bardziej intensywne niż budowanie REST API. Jednak korzyści w zakresie szybkości i użyteczności mogą nadrobić to w aplikacjach złożonych lub wysokowydajnych.

Jak wygląda GraphQL

Naszym celem dla naszego API jest wysłanie zapytania GraphQL i uzyskanie odpowiedzi. Zobaczmy więc, jak to wygląda. Pamiętaj, że GraphQL to też język. Nie jest trudny do nauki, a większość zapytań jest bardzo intuicyjna.

Wyobraźmy sobie, że mamy bazę danych, która zawiera informacje o lotach i pasażerach. W GraphQL możemy zapytać o lot w następujący sposób:

{
 flight(id: "1234") {
  origin
  destination
 }
}


Jest to sposób, w jaki GraphQL powie: „podaj początek i cel lotu 1234”. W odpowiedzi otrzymamy:

{
 "data": {
  "flight": {
   "origin": "DFW",
   "destination": "MKE"
  }
 }
}


Uwaga:

 • Otrzymujemy dokładnie to, o co prosiliśmy - nie mniej i nie więcej.
 • Otrzymujemy również odpowiedź w dokładnie tym samym formacie, co oryginalne zapytanie, które wysłaliśmy.


Oto główne cechy interfejsu API GraphQL. Właśnie to sprawia, że ​​GraphQL jest tak szybki i wydajny.

Ale to nie wszystko, co możemy w nim zrobić. Powiedzmy, że chcemy uzyskać informacje o pasażerach podczas lotu:

{
 flight(id: "1234") {
  origin
  destination
  passengers {
   name
  }
 }
}


Teraz GraphQL przejdzie przez wykres zależności między tym lotem a jego pasażerami. Otrzymamy listę pasażerów:

{
 "data": {
  "flight": {
   "origin": "DFW",
   "destination": "MKE",
   "passengers": [
    {
     "name": "Luke Skywalker"
    },
    {
     "name": "Han Solo"
    },
    {
     "name": "R2-D2"
    }
   ]
  }
 }
}


Super, możemy natychmiast zobaczyć wszystkich pasażerów tego lotu za pomocą jednego zapytania do API.

Bardziej ciekawi mnie, dlaczego Han, Luke i R2 latają samolotem lokalnym, ale słyszałem, że Milwaukee jest piękne o tej porze roku.

Ponieważ GraphQL interpretuje dane jako graf, możemy również nawigować po nim w innym kierunku.

{
 person(name: "Luke Skywalker") {
  passport_number
  flights {
   id
   date
   origin
   destination
  }
}


Teraz możemy zobaczyć, jakie loty zarezerwował Luke:

{
 "data": {
  "person": {
   "passport_number": 78120935,
   "flights": [
    {
     "id": "1234",
     "date": "2019-05-24",
     "origin": "DFW",
     "destination": "MKE"
    },
    {
     "id": "2621",
     "date": "2019-07-05",
     "origin": "MKE",
     "destination": "DFW"
    }
   ]
  }
 }
}


Wow, spędzi w Milwaukee ponad miesiąc! Ciekawe, co on tam robi?

Lista rzeczy do zrobienia

Więc czego potrzebujemy do stworzenia API GraphQL?

 1. Wybierz framework, w którym zaimplementujesz serwer GraphQL. My użyjemy Express.
 2. Zdefiniuj schemat, aby GraphQL wiedział, jak zrobić routing przychodzących zapytań.
 3. Stwórz funkcje, które obsłużą zapytania i powiedzą GraphQL co zwrócić.
 4. Stwórz endpoint
 5. Napisz zapytanie po stronie klienta, które pobiera dane


Ten samouczek nie obejmie wszystkich sposobów korzystania z GraphQL na front-endzie, ale pamiętaj, że dobrze integruje się ze wszystkimi nowoczesnymi frameworkami.

Ostatecznie większość zastosowań GraphQL wiąże się z rozmową z bazą danych. W tym samouczku nie omówimy dodawania bazy danych do Express i umożliwienia GraphQL zapytania i aktualizacji tej bazy danych. To jest temat na zupełnie inny tutorial.

Pierwszy krok: Implementacja serwera

Najpierw musimy położyć podwaliny pod nasze API. Będziesz musiał zainstalować nodejs i npm, aby kontynuować dalej korzystanie z tego samouczka.

Zbudujmy prościutki serwer Express. Zacznij od zainicjowania npm:

$ npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
See `npm help json` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.
Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.
Press ^C at any time to quit.
package name: (graphql-medium) 
version: (1.0.0) 
description: 
entry point: (index.js) 
test command: 
git repository: 
keywords: 
author: 
license: (ISC) 
About to write to /home/bennett/Repos/graphql-medium/package.json:
{
 "name": "graphql-medium",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}
Is this OK? (yes)


Naciśnij Enter, aby przejść przez proces inicjalizacji. Jeśli chcesz, możesz wrócić i edytować plik package.json później.

Następnie zainstalujmy bibliotekę Express, GraphQL i Express-GraphQL:

$ npm install express express-graphql graphql
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN [email protected] No description
npm WARN [email protected] No repository field.
+ [email protected]
+ [email protected]
+ [email protected]
added 53 packages from 38 contributors and audited 151 packages in 6.169s
found 0 vulnerabilities


Teraz utworzymy nowy plik o nazwie index.js i utworzymy tam nowy prosty serwer Express:

// index.js
const express = require('express');
const app = express();
app.get('/', function(req, res) {
 res.send('Express is working!')
});
app.listen(4000, function() {
 console.log('Listening on port 4000')
});


Spróbuj uruchomić node index.js. Powinien pojawić się komunikat “listening on port 4000”, a jeśli odwiedzisz http: // localhost: 4000 / , zobaczysz komunikat że „Express działa!”

Drugi krok: Dodaj GraphQL i zdefiniuj schemę

Już zainstalowaliśmy pakiet GraphQL npm. Teraz użyjmy go.

Najpierw musimy zaimportować niezbędne bloki konstrukcyjne:

const graphqlHTTP = require('express-graphql');
const { buildSchema } = require('graphql');


Następnie użyjemy tych bloków. Zacznijmy od zdefiniowania schematu naszego API GraphQL. Jak powinno wyglądać zapytanie przychodzące?

Na razie po prostu zdefiniujmy schemat “hello world”, aby upewnić się, że wszystko działa:

let schema = buildSchema(`
 type Query {
  hello: String
 }
`);


Ten prosty schemat informuje GraphQL, że gdy ktoś wysyła zapytanie o „hello”, ten musi zwrócić string.

Zwróć uwagę na te małe odwrócone apostrofy(`). Wskazują, że używamy literału szablonu JavaScript. Zasadniczo używamy ich, aby powiedzieć JavaScript, że zamierzamy napisać coś w innym języku - języku zapytań GraphQL.

Trzeci krok: Rozwiązywanie zapytań

Tak więc, gdy ktoś przesyła zapytanie do hello , wiemy, że w końcu zwrócimy ciąg znaków. To jest zdefiniowane w naszym schemacie.

Teraz musimy dokładnie powiedzieć GraphQL, jaki string powinien zwrócić. Ustalenie, jakie dane są do zwrócenia na podstawie przychodzącego zapytania, to zadanie „resolvera” w GraphQL.

W tym przykładzie resolver jest prosty. To dosłownie ciąg „Hello world”

return 'Hello world!';


Musimy jednak opakować tę informację w funkcję, która może zostać wywołana wiele razy, za każdym razem, gdy ktoś wykona zapytanie hello:

function() {
 return 'Hello world!';
}


Owszem, Hello może nie być jedynym typem zapytania, który implementujemy. W przyszłości możemy również dołączyć „punkty końcowe” dla innych funkcji. Powinniśmy więc upewnić się, że to właśnie utworzona funkcja została zmapowana na “hello” i zapisana w obiekcie obok wszystkich innych funkcji rozwiązujących zapytania do naszego API.

let root = {
 hello: function() {
  return 'Hello world!';
 },
}


To konwencjonalne, że obiekt, który zawiera wszystkie resolvery, nazywamy root, ale możesz nazwać go jak chcesz.

Czwarty krok: Konfiguracja punktu końcowego

Uważni czytelnicy zauważą, że zaimportowaliśmy graphqlHTTP w kroku 2, ale jeszcze go nie używaliśmy. Pora to zrobić. Mamy teraz wszystko dla naszego serwera GraphQL. Musimy go wystawić za pośrednictwem punktu końcowego URL.

W Expressie stworzymy nową nowy wpis w routingu do obsługi interfejsu API GraphQL:

app.use('/graphql', graphqlHTTP({
 schema: schema,
 rootValue: root,
 graphiql: true,
}));


Schema i root to zmienne, które zdefiniowaliśmy w krokach drugim i trzecim.

graphiql jest użytecznym narzędziem wizualnym instalowanym wraz z GraphQL. Jak zobaczymy za chwilę, ułatwia sprawdzenie, jak działa Twój interfejs API.

Oto końcowy stan naszego kodu źródłowego dla naszego serwera GraphQL.

Piąty krok: Uruchom go i napisz zapytanie

Jesteśmy gotowi na testy!

 1. Uruchom aplikację za pomocą npm index.js
 2. Przejdź do http: // localhost: 4000 / graphql


Powinieneś zobaczyć interfejs graphiql:

Możemy teraz użyć tego interfejsu, aby upewnić się, że nasze API działa!

Napiszmy zapytanie. Te będzie bardzo proste. Nasze zapytania GraphQL zawsze zawijamy w nawiasy klamrowe. Następnie określamy obiekt schematu, o który pytamy, a następnie wszelkie atrybuty, które chcemy pobrać.

W tym przypadku do pobrania jest tylko jedna rzecz w naszym interfejsie API:

{
 hello
}


Po kliknięciu przycisku wysyłania zobaczysz:

{
 "data": {
  "hello": "Hello world!"
 }
}


Wszystko działa!

Dodawanie kolejnych punktów końcowych

Dodawanie punktów końcowych do interfejsu API jest tak proste, jak definiowanie nowych pól w schemacie, a następnie dodawanie funkcji resolvera do root. Stopniowo zapytania stają się coraz bardziej złożone. Polecam ten poradnik na temat udowania API do rzucania kostkami z oficjalnej dokumentacji, jako następny krok.

GraphQL, FTW

GraphQL jest niesamowity i szybko się rozwija. W nadchodzących latach może stać się wszechobecną technologią dla API.

Mam nadzieję, że ten przewodnik dał Ci dobre wprowadzenie do tego, jak i dlaczego możesz używać GraphQL w swoich projektach.


Oryginalny tekst w języku angielskim możesz przeczytać tutaj.

<p>Loading...</p>