12.04.20224 min
Mehdi Aoussiad

Mehdi AoussiadFront-End Web DeveloperFreelance

Jak używać Flexbox w CSS (przykłady)

Sprawdź, jak możesz korzystać z funkcji Flexbox w CSS, kierując się przy tym konkretnymi przykładami.

Jak używać Flexbox w CSS (przykłady)

Flexbox to jedna z najlepszych funkcji CSS. Zaprojektowano ją jako jednowymiarowy model tworzenia układu elementów oraz metodę, która oferuje dystrybucję przestrzeni między elementami w interfejsie. Flexbox ułatwia też wyrównanie elementów. Dzięki Flexbox łatwiej jest projektować elastyczne i responsywne layouty bez korzystania z float, czy position. W artykule tym nauczymy się, jak korzystać z Flexbox w CSS, przyglądając się tym samym kilku praktycznym przykładom. Zaczynajmy!

Definiowanie kontenera

Aby zacząć korzystać z Flexbox, należy zedefiniować element, który stanie się kontenerem, który opakowuje wszystkie elementy potomne w następujący sposób:

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>


Kontener staje się elastyczny przez przestawienie właściwości display na flex:

.container {
 display: flex;
 background-color: red;
}
.container div{
 background-color: #f1f1f1;
 margin: 10px;
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
}


Oto rezultat:


Czerwony kontener, który zawiera 3 elastyczne elementy div


Jak widać, ustawiając właściwość display na flex, elementy potomne automatycznie stały się elastyczne. Możesz teraz wykorzystać właściwości kontenera, takie jak justify-content, czy align-items, aby, na przykład, wyśrodkować elementy wewnątrz kontenera. Przyjrzymy się temu w poniższych przykładach.

Właściwość flex-direction

Właściwość flex-direction definiuje, w którym kierunku ułożyć elementy potomne. Dostępne wartości to column lub row. Poniższy przykład ustawia flex-direction na column (od góry do dołu). W rezultacie, elementy potomne wewnątrz kontenera div będą formowały linię pionową.

Spójrzmy na poniższy przykład:

.container {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 background-color: red;
}
.container > div {
 background-color: #f1f1f1;
 width: 100px;
 margin: 10px;
 text-align: center;
 line-height: 75px;
 font-size: 30px;
}


Oto rezultat:


Ustawienie elementów w kolumnie


Oto ten sam przykład, ale właściwość flex-property została ustawiona na row, co sprawi, że element potomny będzie ustawiony w kontenerze poziomo: 

.container {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 background-color: red;
}
.container > div {
 background-color: #f1f1f1;
 width: 100px;
 margin: 10px;
 text-align: center;
 line-height: 75px;
 font-size: 30px;
}


Rezultat: 


Ustawienie elementów w wierszu


Możesz także odwrócić kierunek elementu potomnego wewnątrz kontenera, ustawiając właściwość flex-direction na column-reverse, czy row-reverse

Właściwość flex-wrap

Właściwość flex-wrap określa, czy elementy wewnątrz mają być zawijane, czy nie. Poniższy przykład ma 12 obiektów flex i ustawia właściwość flex-wrap na wrap.

Polecam wstawić poniższy kod do edytora albo do Codepen i dopasować rozmiar okna przeglądarki - pozwoli to w pełni pokazać, do czego flex-wrap jest zdolne. 

HTml:
<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div> 
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div> 
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div> 
 <div>10</div>
 <div>11</div>
 <div>12</div> 
</div>
CSS:
.container {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 background-color: red;
}
.container > div {
 background-color: #f1f1f1;
 width: 100px;
 margin: 10px;
 text-align: center;
 line-height: 75px;
 font-size: 30px;
}


Jeśli chcesz, aby elementy potomne nie były zawijane, ustaw właściwość flex-direction na nowrap (to domyślna wartość):

.container {
 display: flex;
 flex-wrap: nowrap;
 background-color: red;
}

Właściwość justify-content

Właściwości justify-content używa się do wyrównania elementów wewnątrz flex. Możesz przekazać tej właściwości takie wartości, jak center, flex-start, flex-end, space-between itd.

Wartość center zgrupuje wszystkie elementy na środku kontenera:

.container {
 display: flex;
 justify-content: center;
}Wartość flex-start sprawi, że elementy zostaną wyrównane do początku kontenera:

.container {
 display: flex;
 justify-content: flex-start;
}Wartość flex-end sprawi, że elementy zostaną wyrównane do końca kontenera:

.container {
 display: flex;
 justify-content: flex-end;
}Wartość space-between sprawi, że obiekty zostaną rozmieszczone z równymi odstępami między sobą.

.container {
 display: flex;
 justify-content: space-between;
}


Właściwość align-items

Właściwość align-items służy wyrównaniu obiektów flex. To prawie to samo, co justify-content, ale pracujemy pionowo, a nie poziomo. To dlatego pokażę tylko jeden przykład, zamiast powtarzać ciągle te same:

Oto przykład, który wyśrodkowuje elementy potomne w pionie wewnątrz kontenera: 

.container {
 display: flex;
 height: 300px;
 align-items: center;
 background-color: red;
}
.container > div {
 background-color: #f1f1f1;
 width: 100px;
 margin: 10px;
 text-align: center;
 line-height: 75px;
 font-size: 30px;
}


Rezultat:Elementy wyrównane w pionie


Właściwość align-items posiada te same wartości, co justify-content. Jedyną różnicą jest to, że pracujemy pionowo, a nie poziomo. 

Pionowe i poziome wyśrodkowanie

Tym razem użyjemy zarówno justify-content, jak i align-items, aby łatwiej wyśrodkować elementy potomne w sposób pionowy oraz poziomy.

Oto przykład:

.container {
 display: flex;
 height: 300px;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 background-color: red;
}
.container > div {
 background-color: #f1f1f1;
 width: 100px;
 margin: 10px;
 text-align: center;
 line-height: 75px;
 font-size: 30px;
}Pionowe i poziome wyśrodkowanie

Elementy potomne

Elementy potomne również mają kilka przydatnych właściwości:

 • order
 • flex-grow
 • flex-shrink
 • flex-basis
 • flex
 • align-self


Dowiedz się więcej

Podsumowanie

Flexbox to niesamowita funkcja, która pozwala na łatwe zaprojektowanie responsywnego layoutu. Przy odrobinie praktyki używanie flexbox jest bardzo intuicyjne, więc polecam poćwiczyć. 

Dziękuję za uwagę!


Oryginał tekstu w języku angielskim możesz przeczytać tutaj.

<p>Loading...</p>