Neuroróżnorodność w miejscu pracy
3.12.20212 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Jak rozpoznać kogoś, kto programuje w JavaScript? (pół żartem, pół serio)

Przekonaj się, jak rozpoznać JavaScriptowca.

Jak rozpoznać kogoś, kto programuje w JavaScript?  (pół żartem, pół serio)

JavaScript to skryptowy język programowania, który jest najczęściej wybieranym językiem przez programistów zwłaszcza od front-endu ze względu na stosunkowo niski próg wejścia. Powstał w połowie lat 90-tych i rozwija możliwości HTML tak, aby elementy witryny stały się bardziej efektywne i przyciągające uwagę w trakcie interakcji z użytkownikiem. Do dziś jest jednym z najczęściej spotykanych języków służących do walidacji formularzy, obsługi zdarzeń czy tworzenia funkcjonalności elementów nawigacyjnych na stronie. 

No dobra, ale dość nudnych wstępów. 


Krążą takie plotki, że JS wymyślili PHP-owcy, którzy mieli dość żartów o sobie samych. No to chyba im nie bardzo wyszło… 

<koniecznie czytaj głosem Krystyny Czubówny>

Jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w dżungli IT i chcielibyście rozpoznać po odgłosach JavaScriptowca, to przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik.

Jak to w dzikim środowisku, liczy się przetrwanie. Aby przetrwać, trzeba umieć w porę usłyszeć lub dostrzec zagrożenie. Niewątpliwie głodny JavaScriptowiec może nim być. 

Jak owego rozpoznać? Pytamy samych zainteresowanych: jakie odgłosy wydaje JavaScriptowiec?

1. Kamil: Npm install is-odd

2. Anna: You'll never understand this.

3. Patryk: Koduje w języku w którym nie musze mieć typu, ale zawsze wszystko jest obiektem, standardowe porównania są w standardowych językach, wszystkie obiekty bazują na prototypie (to wyjątkowo długi okrzyk godowy — dopisek redakcji)

4. Piotr: console.log('dupa');

5. Mateusz: 2 + 2 = 22

6. Piotr: Słyszałeś o takim nowym frameworku?

7. Emilia:

8. Marek: Nie mam swoich typów

9. Adam: Debuguje konsol logiem

10. Marcin: Kiedyś służyłem tylko do animacji, dzisiaj wszędzie mnie pełno ?

11. Michał: jestem frontendem ?

12. Kacper: [][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]][([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]((!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+([][[]]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(+[![]]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+!+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(+(!+[]+!+[]+!+[]+[+!+[]]))[(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([]+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]][([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+((+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[+!+[]+[+!+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]]](!+[]+!+[]+!+[]+[!+[]+!+[]])+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]])()(([]+[])[(![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]()[+!+[]+[!+[]+!+[]]]+([][[]]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(+[![]]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+!+[]]]+(+(!+[]+!+[]+[+[]]))[(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([]+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]][([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+((+[])[([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]+[])[+!+[]+[+!+[]]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]]](!+[]+!+[]+[+!+[]])+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([]+[])[(![]+[])[+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+([][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+[]]])[+!+[]+[+[]]]+(!![]+[])[+!+[]]]()[+!+[]+[!+[]+!+[]]])

My już Was trochę znamy. Oczywiście zawsze trafi się jakiś śmieszek, który musi obalić system. Poznajcie Filipa:
Programuję w JavaScript. Wygrałem? Polecam lepiej precyzować pytania ?

Dzięki, że budujecie z nami razem społeczność Bulldoga. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, warto założyć sobie u nas konto, bo budujemy dla Was genialne narzędzie do budowania Waszej kariery w IT - Bulldog.Guide

Miłego weekendu!

<p>Loading...</p>