29.04.20213 min
Maryam Dashtirahmatabadi

Maryam DashtirahmatabadiAndroid DeveloperFarazpardazan

Jak poprawnie korzystać z obiektu Context w Androidzie

Dowiedz się, czym jest Context w Androidzie i jak możesz z niego poprawnie korzystać.

Jak poprawnie korzystać z obiektu Context w Androidzie

Context to jeden z najważniejszych obiektów w Androidzie - oznacza on kontekst obecnego stanu aplikacji i odpowiada za: 

 • Zdobywanie informacji dotyczących aktywności oraz aplikacji
 • Zdobywanie dostępu do bazy danych, zasobów dotyczących jakiejś aplikacji (potrzebny tekst, drawable itd.) oraz do klas, systemów plików i współdzielonych preferencji
 • Up-calls dla operacji na poziomie aplikacji, takich jak uruchamianie aktywności, broadcasting i otrzymywanie intencji (intents).


Jak widać, w Androidzie prawie wszystko musi mieć dostęp do obiektu Context. Jeśli użyjemy go w nieprawidłowy sposób, to możemy wywołać wyciek pamięci. Istnieją dwa typy obiektu Context:

 • Application Context: ten rodzaj obiektu Context jest ściśle powiązany z cyklem życia aplikacji. Oznacza to, że jeśli aplikacja nie została uśmiercona, to Context jest nadal dostępny. Zwykle jest to singleton, do którego dostęp można uzyskać z poziomu getApplicationContext(). Istotną rzeczą jest tutaj jednak to, że nie jest to kontekst związany z UI. Jeśli chcemy więc rozpocząć jakąś aktywność przy użyciu intencji, pokazania toasta lub czegokolwiek innego związanego z UI, to nawet jeżeli pobieramy, coś co będzie korzystać z motywów, to nie powinniśmy używać kontekstu aplikacji. Zauważ, że trzymanie referencji do aktywności w długo żyjącym obiekcie, czy wątku, może spowodować wyciek pamięci. W takim przypadku także wykorzystaj Context aplikacji. Oto lista funkcji Context w danej aplikacji: 

 1. Załaduj wartości zasobów
 2. Uruchom serwis
 3. Połącz z serwisem
 4. Wyślij transmisję
 5. Zarejestruj broadcastReceiver

 • Activity Context: ten rodzaj obiektu Context jest związany z cyklem życia aktywności. Można do niego uzyskać dostęp przez getContext(), jeśli activity nadal żyje. Z Activity Context powinno się korzystać, kiedy chcemy wywołać kontekst z obecnie działającego activity oraz z operacji związanych z UI - na przykład: 

 1. Załaduj wartości zasobów
 2. Stwórz layout
 3. Uruchom aktywność
 4. Pokaż dialog albo toast
 5. Uruchom serwis
 6. Połącz z serwisem
 7. Wyślij transmisję
 8. Zarejestruj broadcastReceiver


Oprócz getApplicationContext() i getContext(), to jako Context w Androidzie zauważysz jeszcze getBaseContext() oraz this. getBaseContext() to metoda ContextWrappera, która: 

Tworzy proxy implementacji obiektu Context, które deleguje wszystkie jego wywołania do innego kontekstu. Można stworzyć z niego podklasę, aby modyfikować zachowania bez zmieniania kontekstu oryginalnego. 


getBaseContext() pozwala nam na pobranie obecnego kontekstu znajdującego się wewnątrz ContexWrappera.

this odnosi się również do instancji klasy i można go używać, gdy Context jest potrzebny wewnątrz danego activity. Poniżej mamy kilka przypadków użycia, które wymagają obiektu Context korzystającego z Javy i Kotlina:

//if you want to start the activity from an activity, you should pass 'this' as context.
val intent = Intent(this, <YourClassname>::class.java)
startActivity(intent)


//view.getContext() refers to the current activity view. 
listView.setOnItemClickListener { parent, view, position, id -> 
  val myElement = adapter.getItemAtPosition(position) 
  val intent = Intent(view.getContext(), <YourClassname>::class.java)
  view.getContext().startActivity(intent)
}
public class ApplicationListAdapter extends RecyclerView.Adapter<
  ApplicationListAdapter.ApplicationListViewHolder> {
  ...
   
  @NonNull
  @Override
  public ApplicationListAdapter.ApplicationListViewHolder onCreateViewHolder(
    @NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    //the correct context can be inferred from the parent view as 'parent.getContext()' for inflation.
    View view = 
      LayoutInflater.from(parent.getContext())
      .inflate(R.layout.list_row_application, parent, false);
    return new ApplicationListViewHolder(view);
  }
  ...
   
  public class ApplicationListViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    private final ImageView mApplication_icon;

    public ApplicationListViewHolder(@NonNull View itemView) {
      super(itemView);

      mApplication_icon = itemView.findViewById(R.id.application_image);
    }

    private void bind(Application application) {
      //Context is needed outside of the onCreateViewHolder() method which is retrieved via 'itemView.getContext()'.
      Glide.with(itemView.getContext())
          .load(application.getIcon())
          .placeholder(R.mipmap.ic_launcher)
          .into(mApplication_icon);

    }
  } 
  ...
}


Oryginał tekstu w języku angielskim możesz przeczytać tutaj.

<p>Loading...</p>