17.08.20236 min
Anastasiia Yefimenko
PeopleForce

Anastasiia YefimenkoCOOPeopleForce

Jak platforma HR może poprawić retencję pracowników

Sprawdź, jak retencja pracowników jest skorelowana z platformą HR, jak dbać o rozwój pracowników i ich work-life balance.

Jak platforma HR może poprawić retencję pracowników

Rotacja pracowników to całkowicie normalny proces, którego nie należy się obawiać. Niemniej jednak warto wyciągnąć z niej wnioski, bo jeśli zauważasz, że w firmie występuje rotacja pracowników – czas na rewizję planów retencji pracowników.

Współczesne problemy wymagają współczesnych rozwiązań. Najlepszą opcją byłoby przekazanie zautomatyzowanym platformom części strategii retencyjnej.

W jaki sposób retencja pracowników jest skorelowana z platformą HR?

Potrzeby retencji, strategii i planowania pojawiają w momencie, gdy fluktuacja pracowników zaczyna stawać się trendem. Oznacza to, że sprawy w firmie nie idą po Twojej myśli – istnieją ukryte powody, dla których pracownicy odchodzą. Aby jednak móc poświęcić odpowiednią ilość czasu i zasobów na zbadanie tego, co się dzieje, należy oddelegować rutynowe procesy i obowiązki. Nie wspominając o tym, że zasoby są również konieczne do realizacji strategii retencji – rozwoju, doskonalenia, komunikacji itp. Krótko mówiąc, musisz ściśle współpracować ze swoimi pracownikami i zespołem. Tylko jak znaleźć ten czas?

I tu z pomocą przychodzą platformy HR.

Istnieją dwa rodzaje systemów, które są najlepiej adresują opisane powyżej problemy:

 • HRM, czyli Human Resources Management System, który jest kluczowym narzędziem do zarządzania doświadczeniem pracowników;
 • HRIS czyli Human Resources Information System, który odpowiada za lepszą komunikację w zespole.

Jeśli szukasz najbardziej holistycznego podejścia pozwalającego na poprawę retencji w zespole, to zwróć uwagę na platformy, które łączą oba systemy i oferują wiele dodatkowych narzędzi. Takie platformy nazywane są platformami „all-in-one”.

W jaki sposób platforma HR pomaga w utrzymaniu pracowników?

Według badań Work Institute pierwszy rok zatrudnienia niesie ze sobą największe ryzyko związane z rotacją pracowników. Różne dane pokazują, że w tym okresie odchodzi z pracy 33% nowych pracowników, czyli 1 na 3 nowozatrudnionych.

Powody odejść są różne:

 • brak możliwości rozwoju kariery (22%);
 • brak wsparcia w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (12%);
 • zachowanie przełożonego (11%);
 • niezadowalające wynagrodzenie i świadczenia (9%);
 • złe samopoczucie / niski dobrostan (9%).


Można zapytać: w jaki sposób ta sama platforma HRM może pomóc w którymkolwiek z powyższych? Dobrze zaprojektowana i dostosowana platforma HR, która spełnia Twoje wymagania i potrzeby, może pomóc Ci rozwiązać problem wysokiej rotacji zapewniając:

 • wsparcie rozwoju pracowników – zarówno osobistego, jak i związanego z karierą;
 • dbałość o równowagę między pracą a życiem prywatnym i możliwość indywidualnego wpływania na nią;
 • usprawnioną i przejrzystą komunikację ze wszystkimi członkami zespołu, ale przede wszystkim z przełożonym oraz możliwość obiektywnej oceny wzajemnej pracy i komunikacji;
 • możliwość automatyzacji dowolnego procesu w zespole w celu usprawnienia pracy pracowników;
 • korzystanie z analiz HR, takich jak ciągłe monitorowanie raportów rotacji i podejmowanie na ich podstawie decyzji opartych na danych – podejście data-driven pomaga zmierzyć się z każdym problemem zespołu w zrównoważony sposób i ułatwia dogłębną analizę pojawiających się kwestii;
 • poprawę doświadczeń pracowników i wparcie ich na firmowej ścieżce kariery.


Rozważmy poszczególne zagadnienia na przykładach z platformy HR od PeopleForce, by zobaczyć od środka, jak to może wyglądać w praktyce.

Rozwój pracowników

Każdy z nas przynajmniej raz podczas rozmowy kwalifikacyjnej usłyszał pytanie – „Gdzie widzisz siebie w firmie za 5 lat?”, przez co poczuł się niezręcznie. Czym innym jest pytać, a czym innym oferować opcje rozwoju, nawet w pierwszym roku zatrudnienia. Nowi pracownicy, którzy spotykają się z brakiem jasnych planów dotyczących ich roli oraz ci, którzy nie widzą wpływu i wyników swojej pracy – szybko się wypalają.

Oto jak narzędzia platformy HR mogą pomóc:

 • Regularna komunikacja podczas spotkań 1:1, podczas których uwzględniane są bieżące i przyszłe aspekty działań, dzięki czemu pracownik ma świadomość, że poświęca się uwagę jemu i jego pracy.

 • Omówienie planu rozwoju i wyznaczanie kolejnych celów metodami OKR i KPI. Struktura celów w firmie powinna być przejrzysta, tak aby widoczny był wkład każdego pracownika.

 • Ocena wydajności. Dopiero po dokonaniu oceny wydajności pracownika i uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników związanych z wydajnością, można opracować kompleksowy plan kariery dla pracownika.

Work-life balance

Wypaleniem zawodowym zagrożeni są zarówno nowi, jak i doświadczeni pracownicy, jeśli zaczynają pracować w nadgodzinach, nie ma przejrzystości w obliczaniu dni wolnych i trzeba stale próbować rozwiązywać te kwestie z kierownikiem działu kadr lub kierownikiem liniowym. Aby uniknąć tych trudności, najlepiej jest mieć politykę nieobecności, która może być bardzo elastyczna. Na przykład umożliwiać zgłoszenie:

 • nieobecności z powodu stanu zdrowia;
 • nieobecności z powodu pracy w nadgodzinach (rekompensata);
 • nieobecności w przypadku nagłych okoliczności;
 • nieobecności w celu poprawy zdrowia psychicznego.


Zasady dotyczące nieobecności i wygodne widgety na indywidualnym pulpicie nawigacyjnym pracownika pomogą mu samodzielnie zarządzać i dysponować dostępnymi dniami urlopowymi.

Jeśli rozważasz wprowadzenie w firmie różnych opcji nieobecności, możesz to wykorzystać jako benefit pracowniczy i elastycznie dostosować go do różnych stanowisk.

Ulepszenie komunikacji

Jeśli czytasz ten artykuł i myślisz: „Świetnie! Interesuje mnie taki rodzaj platformy, chcę go mieć w firmie!” – nie spiesz się z wyborem. Najpierw upewnij się, że Twój przyszły program HR będzie zawierał system HRIS, czyli pomoże w ustawieniu komunikacji. 

Jego elementy składowe to m.in.:

 • pulpity nawigacyjne dla pracowników, z których mogą oni wygodnie zarządzać swoim profilem i dostępnymi funkcjami;
 • profile wszystkich pracowników w katalogu, wraz z listą kontaktów, dzięki czemu można przeglądać i znajdować współpracowników, a także kontaktować się z nimi;
 • kanał aktualności dla wiadomości firmowych z możliwością komentowania;
 • kalendarz firmowy i osobisty kalendarz pracownika

 • struktura organizacyjna i struktura zespołu, które pomagają zrozumieć hierarchię stanowisk w firmie;
 • formularz umożliwiający przedstawianie pomysłów i propozycji do rozważenia.

Zautomatyzowane workflows

Zautomatyzowane procesy mogą być tworzone na podstawie workflows (przepływów pracy). Platforma samodzielnie koordynuje wykonanie takiego łańcucha zadań, co jest bardzo wygodne, bo oszczędza czas menedżera.

 • Onboarding i offboarding. Onboarding i offboarding to workflows same w sobie.  Przejrzysty i dobrze zorganizowany proces onboardingu pomoże pracownikowi zrozumieć jego rolę w zespole i obowiązki, zapobiegając w ten sposób wypaleniu zawodowemu na wczesnym etapie zatrudnienia. Automatyzacja procesu adaptacji i rozwiązania umowy jakościowo poprawia doświadczenia pracowników.
 • Organizowanie wydarzeń, uroczystości i ważnych rocznic. W przypadku przygotowywania rocznic, spotkań lub wydarzeń, niezwykle istotne jest dokładne zapoznanie się z zadaniami, które należy wykonać i ustalenie, kto jest odpowiedzialny za każde z nich. To samo dotyczy pierwszego dnia pracy pracownika. Wszystko to można ułatwić sobie dzięki dobrze zdefiniowanym workflows.

Pozytywne doświadczenia pracowników

Doświadczenia pracownika to ogół tego, z czym dana osoba spotyka się podczas swojego cyklu życia w firmie – od pierwszego kontaktu do chwili odejścia z pracy. Aby były one pozytywne, należy pamiętać o takich aspektach jak jasna i zorganizowana komunikacja, informacje zwrotne od pracowników, śledzenie ich zaangażowania i lojalności, a także stały rozwój firmy i platformy HR. 

Dlatego, dokonując wyboru platformy, skup się na tych, które są stale aktualizowane i dbają swój o kontakt z klientami.

Przemyślenia końcowe

Platforma HR pomoże ci zatrzymać pracowników i nawiązać z nimi relacje oparte na zaufaniu. Jednak budowanie programów retencyjnych można rozpocząć od inteligentnej rekrutacji, aby już od początku szukać kandydatów, którzy pasują do kultury korporacyjnej i wartości firmy.

Oto kilka wskazówek na koniec:

 • Pamiętaj, aby już na samym początku przedstawiać pracownikowi strukturę korporacyjną i wartości firmy.
 • Śledź trendy finansowe w zakresie wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń.
 • Zautomatyzuj rekrutację i zatrudnianie, aby nie przegapić żadnego istotnego kandydata.
 • Zacznij komunikować się w przemyślany i uporządkowany sposób, aby już od pierwszego kontaktu zyskiwać nowych zwolenników firmy (Company Advocate).
 • Od pierwszego kontaktu z kandydatem otwarcie rozmawiaj z nim o jego celach osobistych i zawodowych, aby poznać jego obawy i zapobiec potencjalnemu wypaleniu zawodowemu.


Wdrażając te strategie i wykorzystując platformę HR jako narzędzie do ich wspierania, firma może zbudować sobie lojalną i zaangażowaną siłę roboczą, co przyczyni się do zwiększenia jej produktywności i sukcesu biznesowego.

<p>Loading...</p>