17.03.20214 min
Georgy Glezer

Georgy GlezerTech LeadInvesting.com

Jak dzielić się danymi między zadaniami w GitHub Actions (przykłady)

Poznaj dwa sposoby na dzielenie się danymi między konkretnymi zadaniami w GitHub Actions i zobacz, jak z nich korzystać na konkretnych przykładach.

Jak dzielić się danymi między zadaniami w GitHub Actions (przykłady)

Ostatnio miałem okazję pracować w GitHub Actions - musiałem współdzielić zbudowany projekt frontendowy między wieloma zadaniami. Trochę pogrzebałem i odkryłem wszystkie sposoby, na jakie można to zrobić. W tym artykule się z Wami nimi podzielę. GitHub Actions to sposób na automatyzację pracy dzięki CI/CD działającemu bezpośrednio na repozytorium na GitHubie, które można włączyć poprzez dodanie pliku YAML.

Skupię się tutaj na tym, jak udostępniać dane między zadaniami, które wykonujemy w GHA. A jeśli chcecie odświeżyć sobie podstawy, to kliknijcie tutaj

Istnieją 2 sposoby na udostępnianie danych między zadaniami w GitHub Actions:

 1. Cache
 2. Artefakty

Cache

GitHub ma akcję o nazwie actions/cache (repozytorium). Możemy jej użyć to załadowania cache i pobrania go z różnych zadań (dokumentacja). 

Spójrzmy na następujący przykład:

  - name: Cache node modules
   uses: actions/cache@v2
   env:
    cache-name: cache-node-modules
   with:
    # npm cache files are stored in `~/.npm` on Linux/macOS
    path: ~/.npm
    key: ${{ runner.os }}-build-${{ env.cache-name }}-${{ hashFiles('**/package-lock.json') }}
    restore-keys: |
     ${{ runner.os }}-build-${{ env.cache-name }}-
     ${{ runner.os }}-build-
     ${{ runner.os }}-


Całkiem prosto się tego używa. Same akcje mają 3 parametry:

 • path(parametr wymagany):ścieżka pliku do wrzucenia do cache lub ściągnięcia z cache. path może być ścieżką absolutną lub względną do katalogu roboczego.
 • key(parametr wymagany): jest to klucz utworzony podczas zapisywania cache’a, a korzysta się z niego do ich wyszukiwania. Klucz może się składać z czegokolwiek. 
 • restore-keys(parametr opcjonalny): lista alternatywnych kluczy, których używamy do wyszukiwania cache, jeśli nie wydarzył się żaden cache hit na key.


Akcja ta wyrzuca cache-hit - możemy go również użyć do uruchomienia jakiejś akcji w następujący sposób:

  - name: Cache Primes
   id: cache-primes
   uses: actions/cache@v2
   with:
    path: prime-numbers
    key: ${{ runner.os }}-primes

  - name: Generate Prime Numbers
   if: steps.cache-primes.outputs.cache-hit != 'true'
   run: /generate-primes.sh -d prime-numbe


Jak widać, jest to bardzo proste i właściwie od razu gotowe do użycia. A teraz przejdźmy do następnego sposobu.

Ładowanie i pobieranie artefaktów

Artefakty służą do zapisywania plików, dzięki czemu można używać ich po zakończeniu uruchamiania. Korzysta się z nich również do udostępniania danych między zadaniami w GHA (dokumentacja). Do stworzenia i użycia artefaktu potrzebujesz następujących akcji: Upload oraz Download

Aby załadować plik lub katalog, wykorzystaj powyższe akcje w następujący sposób:

steps:
- uses: actions/checkout@v2

- run: mkdir -p path/to/artifact

- run: echo hello > path/to/artifact/world.txt

- uses: actions/upload-artifact@v2
 with:
  name: my-artifact
  path: path/to/artifact/world.txt


Musisz dostarczyć jedynie 2 parametry:

 • name: nazwa artefaktu
 • path:ścieżka do pliku/katalogu


Następnie pobieramy artefakt. Teraz możemy z niego korzystać:

steps:
- uses: actions/checkout@v2

- uses: actions/download-artifact@v2
 with:
  name: my-artifact


Jedyne co musimy tutaj dostarczyć, to nazwa zapisanego artefaktu, czyli my-artifact

Różnice

Poznawszy oba sposoby, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób się między sobą różnią (dokumentacja). Oba podejścia służą do przechowywania plików na GitHubie, ale w inny sposób. Oto najważniejsza różnica między nimi.

Caching wykorzystuje się do ponownego używania danych/plików w różnych zadaniach lub przepływach pracy. Artefaktów używa się natomiast do zapisywania plików po zakończeniu pracy. 

Jeśli chcesz, na przykład, udostępnić wersję w wielu zadaniach, to polecam wybrać cache, ponieważ jest to po prostu szybsze. Ładowanie artefaktów może zająć sporo czasu, zwłaszcza jeśli mamy duże rozmiary plików. 

Z drugiej jednak strony, w przypadku logów, wyników testów, oraz raportów, lepiej jest użyć artefaktów. 

Porównanie

Oto workflow, który wykorzystuje zarówno cache, jak i artefakty do współdzielenia zbudowanych projektów NextJS:


Widać zapewne niewielką różnicę między użyciem cache i artefaktów i to pewnie dlatego, że jest to jedynie przykład i zbudowany plik jest niewielki - bo jest praktycznie pusty. 

Różnica jest znikoma, ale wyobraźcie sobie, że macie prawdziwy projekt, a wtedy różnica czasu będzie spora. Widziałem już np. takie różnice, jak: upload (około 5 minut), download (około 2 minut). A teraz porównajmy to z cache, które zazwyczaj zajmuje kilka sekund. Po załadowaniu danego artefaktu można go pobrać:  


Możesz również użyć obu sposobów naraz. Na przykład, jeśli nie chcesz czekać, zanim zbudowana wersja się załaduje, ale istotne jest dla Ciebie zachowanie builda, to możesz użyć cache, a potem załadować wersję w sposób asynchroniczny jako artefakt. Wszystko to podczas działania innych zadań, a więc nie musisz czekać, aż ładowanie się zakończy. 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że powyższy artykuł pomoże Wam zrozumieć problem dzielenia się danymi między zadaniami w GitHub Actions. A tutaj jeszcze kilka linków:


Oryginał tekstu w języku angielskim możesz przeczytać tutaj

<p>Loading...</p>