2.10.20192 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Hackaton BioNinja Challenge

Już w piątek 4.10 rozpocznie się 3-dniowy hackaton Bio Ninja Challenge w Łodzi.

Hackaton BioNinja Challenge

Hackathon jest imprezą z reguły weekendową, w trakcie trwania której uczestnicy (z reguły programiści) rozwiązują mniejsze lub większe problemy tego świata. Taki model radzenia sobie z wyzwaniami informatycznymi jest ostatnio bardzo popularny, uciekają się do niego firmy, organizacje pozarządowe a nawet Ministerstwo Cyfryzacji.

Idea zawitała również na polskie uczelnie. Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 04–06.10.2019 organizuje BioNinja Challenge 2019 - hackathon bioinformatyczny. W trakcie trwania imprezy rozwiązywane będą wyzwania z pogranicza biologii i informatyki. 

Współczesna nauka staje się coraz bardziej multidyscyplinarna i właśnie na styku różnych dziedzin, często z pozoru mających ze sobą niewiele wspólnego, powstają wspaniałe rozwiązania. Jednym z celów BioNinja Challenge jest wypracowanie właśnie takich rozwiązań.

Drugim, równie ważnym, jest pokazanie specjalistom z różnych profesji, iż można z sukcesem współpracować. Chodzi o przekonanie do współpracy specjalistów IT z naukowcami i naukowców do współpracy ze specjalistami IT. Chcemy udowodnić, iż taka współpraca jest możliwa, a niekiedy nawet konieczna w celu uzyskania innowacyjnych produktów lub rozwiązań.

BioNinja Challenge to nie tylko kodowanie i rywalizacja – w trakcie imprezy prowadzone będą wykłady ekspertów i przedstawicieli branży biotechnologicznej, naświetlające bieżący stan wiedzy, kierunki rozwoju, problemy i wyzwania. 

Wydawać się może, iż aby wziąć udział w imprezie konieczne jest posiadanie interdyscyplinarnego zespołu, który poza wiedzą z zakresu IT, pozwalającą na implementacje algorytmów AI oraz opracowywanie optymalnych metod przetwarzania danych, wykaże się także wiedzą domenową w zakresie life science. Nic bardziej mylnego. Do udziału w imprezie zachęcamy przede wszystkim osoby indywidualne – na miejscu zostaną utworzone zespoły posiadające jak najszersze kompetencje. Do dyspozycji Uczestników pozostaje również grupa mentorów, składająca się z osób na co dzień mierzących się z tego typu problemami. Ich zadaniem będzie dostarczenie wiedzy domenowej i konsultacja możliwości rozwiązań napotkanych problemów. Nie wykluczamy jednak możliwości zgłoszenia drużyny liczącej maksymalnie pięć osób – macie sprawdzoną ekipę lub właśnie chcecie się sprawdzić, nie będziemy ingerować w skład.

Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, którą od roku 2016 promuje Uniwersytet Łódzki, będąc członkiem dwóch europejskich prestiżowych organizacji zrzeszających jednostki biobankujące: BCNet (Biobank and Cohort Building Network) oraz ESBB (European and Middle Eastern Society for Biopreservation and Biobanking). Jednostka należy również do krajowego Konsorcjum BBMRI.pl, realizującego projekt na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resource Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium), współtworząc Polską Sieć Biobanków.


Bieżące informacje na temat wydarzenia pojawiają się  na stronie internetowej www.bioninjachallenge.eu oraz na twitterze i Facebooku.

<p>Loading...</p>