3.08.20225 min
Redakcja Bulldogjob

Redakcja Bulldogjob

Data Scientist – praca i zarobki w Polsce

Sprawdź, ile Data Scientist może dziś realnie zarobić w Polsce.

Data Scientist – praca i zarobki w Polsce

Dzięki relatywnie łagodnej krzywej uczenia wykorzystywanego na szeroką skalę w Data Science języka Python, dziedzina ta przyciąga zainteresowanie nie tylko osób już zatrudnionych w branży IT, ale także tych zamierzających się przebranżowić. 

Zachęcające są także optymistyczne perspektywy na przyszłość – zewsząd słychać, że jest specjalizacja przyszłości, zaś zaawansowana analityka danych będzie rozszerzać systematycznie na kolejne obszary życia. Szerzej na ten temat pisaliśmy w przeglądzie bieżących trendów w Data Science.

Taki stan rzeczy to dobry powód, by sprawdzić, jak w praktyce wygląda dziś sytuacja osób pracujących na stanowisku Data Scientis na polskim rynku pracy. Zwłaszcza że nie brakuje nam rzetelnych źródeł informacji – Raportu z Badania Społeczności IT oraz narzędzia Bulldog Guide, dzięki któremu można pozyskać szczegółowe informacje na temat zarobków pochodzące także z dostępnych aktualnie ofert pracy. Także tych, w przypadku których dane o zarobkach są niejawne dla kandydatów. 

W rezultacie udaje się budować solidny ogląd sytuacji zarobkowej w poszczególnych specjalizacjach i nie inaczej jest w segmencie Data Science. Dostęp do spersonalizowanych raportów dotyczących zarobków w polskim IT można uzyskać za pośrednictwem Bulldog Guide’a.

Włącz Bulldog Guide


Data Scientist – praca i technologie

Data Science to w szeroko pojętym segmencie pracy z danymi najpopularniejsza specjalizacja – jako Data Scientist deklaruje się blisko 70% wszystkich ankietowanych w tej kategorii. Oznacza to, że wyprzedzają oni inżynierów Machine Learning (24%), inżynierów pracujących nad sztuczną inteligencją (6,5%) i analityków danych (1,4%). 


Przekłada się to na wykorzystywane języki programowania i technologie. Co nie powinno dziwić, wśród języków zdecydowanie tryumfy święci Python, który zna aż 91% specjalistów IT w tej kategorii. W Badaniu Społeczności IT pod uwagę braliśmy nie mniej ważne języki zapytań i znaczników, co przełożyło się na uwzględnienie w zestawieniu języka SQL, który jest drugim najpopularniejszym językiem podczas pracy z danymi i zna go aż 56% badanych. Dalej plasuje się R (21%), Java oraz, co jednak może być w tej kategorii pewnym zaskoczeniem, HTML i CSS (5,6%).


Jeśli zaś chodzi o wykorzystywane do pracy z danymi frameworki, biblioteki i narzędzia deweloperskie, to nie uświadczymy tu już takiej dominacji jednego konkretnego wyboru, jak choćby w kwestii specjalizacji i języków programowania. Wykorzystywana do analizy danych pythonowa biblioteka Pandas (22%) nieznacznie wyprzedziła PyTorch (20%), Jupyter Notebook oraz opracowane przez Google TensorFlow (16%).


Data Scientist – mediana zarobków w Polsce

Na potrzeby przedstawienia mediany zarobków na faktycznej skali płac w Polsce wykreujmy postać przykładowego pracownika Data Science. Będzie to specjalista z dwuletnim doświadczeniem rynkowym, ze znajomością Pythona i SQL – a więc najbardziej rozpowszechnionych w tej kategorii – kompetencji i mieszkającym w Warszawie. Jest on otwarty na pracę zdalną, relokację i nie ma preferencji co do formy współpracy. 

Przyjmując taki punkt wyjścia, mediana zarobków wyniesie w przypadku umowy o pracę 11,1 tys. zł. Rozpiętość skali płac (25-75%) sięga od minimum 9,3 tys. zł do 15,5 tys. W przypadku współpracy w ramach B2B wartość środkowa wynosi już 13 220 zł, przy czym jest to kwota netto na fakturze, z której należy zapłacić podatki i ZUS. Analogicznie na skali płac minimum to w przypadku B2B 10 800 zł, zaś maksimum 17 400 zł. Można więc zauważyć, że po potrąceniu podatków i ZUS-u są to kwoty zbliżone do tego, co można zarobić na podstawie umowy o pracę.


Data Scientist – średnie zarobki w Polsce

Prześledźmy teraz, na jakie średnie zarobki może w Polsce liczyć Data Scientist. Należy tu podkreślić, że mowa o średniej arytmetycznej wyciągniętej z zarobków, bez rozróżnienia na takie czynniki, jak znajomość technologii, wielkość organizacji czy miejsce wykonywania pracy. 

Rzecz jasna wszystkie one mogą mieć duży wpływ na wysokość końcowego wynagrodzenia, jednak w przypadku średnich skupiamy się wyłącznie na typach stanowisk, formach współpracy oraz doświadczeniu. Mamy także wygodną możliwość jak osoby pracujące na stanowisku Data Scientist zarabiają na tle innych, zbliżonych specjalizacji: inżynierów zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji, uczeniem maszynowym i analityków danych.

Data Scientist zarabia w Polsce na umowie o pracę średnio 7445 złotych netto. Piastuje go to na drugim miejscu w przyjętej przez nas kategorii – więcej na UoP zarabiają analitycy AI (12 650 zł), zaś mniej inżynierowie Machine Learning (7 362 zł) oraz analitycy danych (6 650 zł). 


Zgodnie z trendami panującymi także w innych specjalizacjach Data Scientist lepiej zarobi w ramach współpracy B2B – jest to już kwota 16 080 zł, ale jest to kwota netto na fakturze. Oznacza to, że należy z niej jeszcze opłacić podatki oraz ubezpieczenie. Jeśli zaś chodzi o zlecenia i działa realizowane w ramach umów cywilno prawnych, to specjaliści ds. Data Science zarabiają w Polsce średnio 5 242 zł.


Warto odnotować, że solidne drugie miejsce w swojej kategorii pracownicy piastujący stanowisko Data Scientist utrzymują wyłącznie, jeśli pracują na podstawie umowy o pracę. W przypadku umów B2B wyprzedzają ich nie tylko inżynierowie AI (26 333 zł), ale też inżynierowie ML (23 684 zł). 


Oczywiście wpływ na średnie zarobki w Data Science ma także doświadczenie
. W rezultacie junior w tej kategorii zarabia na umowie o pracę 5 371 zł netto, zaś bardziej doświadczony pracownik na poziomie mid – 7 695 zł. Seniorzy na UoP mogą z kolei liczyć na zarobki sięgające średnio 11 tys. zł. 


Przydatne linki 

Naszym zwyczajem, zamiast podsumowania warunków i płac, kwestia ta bowiem jest dość subiektywna, pozostawiamy garść linków przydatnych dla wszystkich tych, którzy planują pracować w Data Science lub chcą się w tej profesji doskonalić:

<p>Loading...</p>