8.02.20213 min
Joe Eames

Joe EamesChief Executive OfficerThinkster.io

Czym naprawdę różnią się [] i {{}} w Angularze

Poznaj fundamentalną różnicę między [] a {{}} w Angularze, co pozwoli Ci uniknąć wielu błędów podczas kodowania.

Czym naprawdę różnią się [] i {{}} w Angularze

Brak rozumienia [] i {{}} w Angularze może nam przysporzyć wielu problemów podczas pracy. Może nam to m.in. trochę namieszać podczas pracy z szablonami - a dokładnie w przypadku dokładnego określania, co te szablony mają robić. Można też czasem spędzić za dużo czasu na poszukiwaniu jakiegoś błędu, który często wynika właśnie z niewłaściwego rozumienia tych notacji. Wyjaśnię tutaj, co te dwa wiązania właściwie robią i co sprawia, że ich użycie może nas wprowadzić w błąd.

Na pewno znacie powszechne użycie wiązań {{}}:

<h1>{{title}}</h1>


Znacie też raczej powszechne użycie [] (lub property bindings):

<img [src]="imgsrc">


Jednak, czy wiecie tak naprawdę, co do czego służy? I dlaczego używamy ich w takim, a nie innym kontekście? Często używa się {{}} do umieszczania tekstu w jakimś elemencie. [] jest natomiast z reguły używane do przyłączenia się do jakiejś właściwości. Czy zastanawialiście się jednak, dlaczego właściwość formControlName nie używa [] w formularzach reaktywnych?

<input formControlName="title" >


Zrozumienie podstaw działania tych dwóch elementów pomoże Wam w rozpoznaniu przypadków, w których powinno się użyć [], {{}}, a w których żadnego z nich (tak jak z właściwością formControlName). Naszą dyskusję rozpoczniemy od omówienia różnicy między poniższymi linijkami kodu:

<img [src]="imgsrc">
<img src="{{imgsrc}}">


Obie mają taki sam wynik - ustawiają atrybut src tagu image. Ważne jest również to, że obie linijki wyliczają właściwość imgsrc, która musi znajdować się w Twoim komponencie. W obu przypadkach wykorzystują składnię Angulara, a zatem możemy zrobić coś takiego: 

<img [src]="'/images/' + name + '.png'">
<img src="{{'/images/' + name + '.png'}}">


Oto wyrażenie, które dodaje ciąg znaków do adresu URL danego obrazu, łącząc ze sobą katalog główny, nazwę i rozszerzenie. Zauważcie, że nie należy łączyć [] i {{}} w tym samym atrybucie - Angular wyrzuci błąd. Jaka jest zatem prawdziwa różnica między tymi dwoma?

Wszystko sprowadza się do ich funkcjonowania - {{}} to pewien rodzaj interpolacji stringów. Zastępuje ciąg znaków HTML rezultatem połączenia. Następnie wszystko zostaje wykonane. [] działa trochę inaczej. Manipuluje DOM-em po przetworzeniu HTML-a przez przeglądarkę. 

Binding [src] obsługuje właściwość src obiektu image, a nie atrybut src od tagu img.  Jest to istotne, ponieważ [] może zachowywać typy danych (bo nie jest formą interpolacji stringów). 

Spójrzmy na poniższy kod:

<input formControlName="isVisible" name="isVisible" type="radio" 
value="true"> True
<input formControlName="isVisible" name="isVisible" type="radio"
value="false"> False


HTML nie łączy w tym formularzu isVisible z wartościami boolowskimi true i false. Kod ten tworzy powiązanie właściwości isVisible z ciągiem znaków true lub false. Co więcej, każdy niepusty string przy prostym porównaniu zostanie uznany za true. Jeśli użyjemy więc tego jako wyrażenie nglf

<h1 *ngIf="myForm.value.isVisible">I'm only visible if the radio 
button is set to True</h1>


To nie z tego nie wyniknie - nglf zawsze wykona się jako true. Jeśli zrobimy wiązanie do wartości właściwości

<input formControlName="isVisible" name="isVisible" type="radio" 
[value]="true"> True
<input formControlName="isVisible" name="isVisible" type="radio"
[value]="false"> False


To stworzmy wiązanie właściwości isVisible z boolowskim true/false. Nie można tego jednak dokonać, używając {{}}

<input formControlName="isVisible" name="isVisible" type="radio" 
value="{{true}}"> True
<input formControlName="isVisible" name="isVisible" type="radio"
value="{{false}}"> False


Bo otrzymamy taki sam wynik, jak w pierwszym przykładzie - będzie to po prostu ciąg znaków „true” i „false”. 

Powyższe rozważania dotyczą pewnych podstaw, które nie wszyscy developerzy Angulara rozumieją. Property bindings zmieniają DOM i zachowują typy danych. {{}} to interpolacja stringów HTMLa - ich rezultatem zawsze jest ciąg znaków. 

Ta wiedza pozwoli Wam uniknąć wielu bugów. 

Miłego kodowania!


Oryginał tekstu w języku angielskim możesz przeczytać tutaj

<p>Loading...</p>