27.01.20174 min
Iwona Tur

Iwona TurCEO Bulldogjob

Czy programiści są zadowoleni z pracy?

Czy programiści są zadowoleni z pracy?

Nie ma nic gorszego niż wykonywanie pracy, która nie przynosi satysfakcji, a nawet wzbudza zniechęcenie. Zadowolony pracownik to jednocześnie wydajny pracownik. Wiedzą o tym doskonale pracodawcy i na przykład w takich branżach, jak IT, starają się wręcz „dopieszczać” zatrudnione osoby. A co na to programiści? Badania pokazują, że z ich zadowoleniem w pracy nie jest źle. Nie powinno to dziwić, ponieważ wielu z nich łączy obowiązek zawodowy z pasją. Tę kwestie poruszaliśmy już w artykule „IT vs pasja - czy programista musi się pasjonować kodem?”. Teraz czas zająć się tematem zadowolenia z pracy.

Czy warto badać satysfakcję z pracy?

Drodzy programiści, menedżerowie, pracodawcy i wszystkie inne zainteresowane tematem osoby - ależ oczywiście, że warto sprawdzać satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy. Najlepszy argumentem na poparcie tej tezy jest fakt, że… takie badania są realizowane na całym świecie i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby z nich zrezygnować. Porzućmy jednak na chwilę ten żartobliwy ton i spójrzmy na problem analitycznym okiem naukowca, ponieważ to właśnie osoby pracujące na różnych uniwersytetach na świecie interesowały się zadowoleniem zawodowym już od początku XX wieku, a z czasem ta kwestia zafrapowała również pracodawców. Na marginesie warto dodać, że pierwsza książka na temat satysfakcji z pracy ukazała się już w 1927 roku i była to „Der Kampf um die Arbeitsfreude” Hendrika De Mana.

Zanim w ogóle można zacząć badać zadowolenie z pracy, należy wiedzieć, na jakie czynniki zwracać uwagę. Inaczej kwestię ujmując, co wpływa na to, że dany pracownik, dajmy na to – programista, odczuwa satysfakcję z wykonywania obowiązków zawodowych. To było sprawdzane przez wiele lat przez różnych badaczy, aż w końcu ustalono, że jest kilkanaście takich kwestii, które są najczęściej wymieniane przez pracowników i które mają największy wpływ na satysfakcję z pracy. Podajemy je w kolejności od najważniejszego:

 • wysokość wynagrodzenia;

 • stabilność zatrudnienia;

 • sposób wynagradzania;

 • możliwość rozwoju;

 • relacje z przełożonym;

 • wyposażenie stanowiska;

 • kontakty ze współpracownikami;

 • samodzielność działania;

 • wyrozumiałość przełożonego;

 • jasność informacji;

 • elastyczność czasu pracy;

 • możliwość awansu;

 • przestrzeganie przepisów BHP;

 • dostępność informacji.

Oczywiście to pewne ogólne czynniki, które mogą być dodatkowo doprecyzowane w zależności od tego, jaka branża jest badana oraz jakiego szczebla pracownicy zostali poddani analizie.

Zadowolenie z pracy w IT

Zanim sprawdzimy, jak to jest z zadowoleniem zawodowym programistów i innych specjalistów IT, warto przyjrzeć się satysfakcji zawodowej Polaków na tle innych narodowości. Według raportu Komisji Europejskiej, najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są Finowie (95,3%). Polacy wypadają dość średnio pod tym względem, zajmując dopiero 11 miejsce. Okazuje się, że najmniejszą satysfakcję z pracy odczuwają Bułgarzy oraz Grecy. Przy okazji badane było również zadowolenie z życia. Tutaj bezkonkurencyjni okazali się Duńczycy, Finowie i Szwedzi. Polacy uplasowali się na 5 miejscu.

Wróćmy jednak do branży IT. Firma analityczna Sedlak & Sedlak przeprowadziła badania satysfakcji zawodowej różnych branż. Pod uwagę brano takie czynniki, jak zadowolenie z wynagrodzenia, relacje z przełożonymi i współpracownikami, poziom więzi z firmą itp. Łatwo zauważyć, że wiele z tych kwestii pokrywa się z nasza listą, przedstawioną powyżej. Wróćmy jednak do wyników badania. Okazało się, że najbardziej zadowolone z pracy są osoby zatrudnione w branży IT, a szczególnie programiści. Wskaźnik satysfakcji pracowników IT osiągnął poziom 3,34 punkty (maksymalnie można było zdobyć 5 punktów). Kolejną pozycję zajęły osoby pracujące w usługach dla biznesu (3,31 punktów), a trzecie – pracownicy energetyki i ciepłownictwa (3,29 punktów). Jako ciekawostkę można podać, że najmniej zadowoleni z pracy są osoby zatrudnione w sektorze publicznym (2,85 punktów). Wróćmy jednak do IT.

Programiści i inni specjaliści IT są najbardziej zadowoleni ze swojego wynagrodzenia w porównaniu do innych sektorów. Branża IT zdobyła w tym obszarze 2,7 punktów, wyprzedzając usługi dla biznesu (2,63 punkty), organizacje pozarządowe (2,6 punktów) i branżę ubezpieczeniową (2,52 punkty). Warto podkreślić, że również programiści mogli się wykazać najlepszymi relacjami ze współpracownikami w porównaniu do innych zawodów. Zdobyli tutaj 3,98 punktów, podczas gdy drugie w kolejności usługi dla biznesu – 3,85 punktów. Wpływ na taki wynik ma zapewne również specyfika pracy koderów. Często pracują oni w tym samym zespole przy wielomiesięcznych projektach, co również wpływa na budowanie dobrych i silnych relacji koleżeńskich. Programiści doceniają często możliwość skonsultowania problemu ze współpracownikami. Pracownicy IT mają również najlepszy wskaźnik relacji z przełożonymi (3,54 punkty). Pozostające na drugim miejscu usługi dla biznesu zdobyły 3,46 punktów.

Gdy pracownicy są zadowoleni z pracy, stają się ambasadorami firmy, chętnie mówią o jej osiągnięciach i o wyjątkowej atmosferze w miejscu zatrudnienia. Takie głosy to prawdziwy skarb dla pracodawcy. Trudno o lepsza reklamę.

Teraz czas na Was. Przyznajcie się, czy rzeczywiście jesteście zadowoleni ze swojej pracy. Czekamy na komentarze!

<p>Loading...</p>