18.08.20212 min
Karol Kozieł

Karol KoziełRadca prawnyKancelaria Prawa IP

Czy musisz podpisać umowę powierzenia? - test

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, czy powinieneś podpisać umowę powierzenia z firmą, dla której pracujesz.

Czy musisz podpisać umowę powierzenia? - test

Niniejsza checklista ma charakter przykładowy i nie stanowi porady prawnej. Służy jedynie ogólnemu zorientowaniu się co do szczegółowej weryfikacji – konieczności podpisania umowy powierzenia w ramach konkretnej umowy współpracy.

Należy zachować szczególną osobę szczególnie w przypadku osób funkcjonujących w ramach własnych działalności gospodarczych i używających własnego sprzętu lub przebywających na stałe poza biurem administratora danych – gdzie kluczowe dla określenia czy konieczne jest podpisanie umowy powierzenia jest określenie stopnia ich podległości oraz rzeczywistej kontroli administratora danych nad danymi przetwarzanymi w jego imieniu przez taką osobę.


Czy w ramach zlecanych Ci czynności masz dostęp do danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez klienta (np. dane w bazach danych, repozytorium, dane testowe klientów etc.), innych niż dane kontaktowe pracowników klienta?


Tak:
Odpowiedz na kolejne pytania.

Nie:
Nie musisz podpisywać umowy powierzenia ze swoim klientem. W przypadku przetwarzania innych danych może być konieczne podpisanie umowy lub oświadczenia o zaufaniu w poufności danych. Koniec.


Czy jesteś zatrudniony na umowie o pracę?


Tak:
Nie musisz podpisywać umowy powierzenia. Ponieważ w stosunkach pracy mamy do czynienia z podporządkowaniem pracownika pracodawcy, który ustala zasady, cele i środki ochrony danych w ramach określonej struktury - wystarczające jest udzielenie pracownikowi upoważnienia. Koniec.

Nie:
Odpowiedz na kolejne pytania.


Jakiego rodzaju umowę masz zawartą ze swoim klientem?


Umowa B2B/Freelancer:
Odpowiedz na kolejne pytania.


Czy  w ramach działalności jesteś traktowany jak zwyczajny pracownik tj. masz komputer z oprogramowaniem udostępnianym przez klienta i pracujesz w jego biurze?


Tak:
Nie musisz podpisywać umowy powierzenia. Ponieważ nie decydujesz o celach i środkach przetwarzania danych a jednocześnie pozostajesz w strukturze organizacyjnej klienta – wystarczające jest więc udzielenie Ci upoważnienie przez klienta. Koniec.

Nie:
Odpowiedz na kolejne pytania.


Czy pracujesz na własnym komputerze z własnym oprogramowaniem?


Tak:
Odpowiedz na kolejne pytania.


Czy klient dostarczył dokładną specyfikację techniczną, informacje odnośnie stosowanego oprogramowania, wymogi sprzętowe i sprawuje nadzór nad komputerem (dostęp zdalny/administrowanie kontem/możliwość zablokowania dostępu do komputera)?


Tak:
Nie musisz podpisywać umowy powierzenia. Ponieważ nie decydujesz o celach i środkach przetwarzania danych i działasz w strukturze organizacyjnej klienta – wystarczające jest więc udzielenie Ci upoważnienie przez klienta. Koniec.

Nie:
Odpowiedz na kolejne pytania.


Czy sam decydujesz jakiego rodzaju komputer i zabezpieczenia wybierasz?


Tak:
 Musisz podpisać umowę powierzenia. Ponieważ decydujesz o celach i środkach przetwarzania danych konieczne jest ustalenie określonych standardów oraz zasad współpracy i zabezpieczenia danych poza strukturą organizacyjną klienta, któremu formalnie nie podlegasz. Koniec.

<p>Loading...</p>