30.09.20213 min
Robert Baczkowski

Robert BaczkowskiCo-founderCryptomonk

Blockchain dla zielonych

Dowiedz się, jak działa blockhain oraz jakie są jego zastosowania.

Blockchain dla zielonych

Bank posiada wrażliwe informacje odnośnie swoich klientów jako instytucja finansowa - sam je kontroluje i zabezpiecza. Staje się jakby właścicielem danych swoich klientów. Wyobraźmy sobie, że haker w celu kradzieży pieniędzy próbuje włamać się do systemu bankowego. W tym celu ze scentralizowanego systemu banku pobiera informacje zarówno o klientach indywidualnych, jak i biznesowych. 

Fundusze wielu osób stają się zagrożone. Sam haker trafia do więzienia, ale zmiany, jakie zaszły w systemie, są trudne do przywrócenia lub wręcz nieodwracalne. 


Technologia blockchain sprawia, że straty nie będą tak drastyczne, jak w opisywanym przypadku. Wszystko dzięki rozproszonej bazie danych, która zmniejsza prawdopodobieństwo błędów i oszustw. 

Do takiej bazy każdy użytkownik może coś dodać, ale nic w niej nie może zmienić. W takim przypadku żaden pojedynczy podmiot nie jest właścicielem danych i nie może ich kontrolować.

Jak działa blockchain?

Blockchain to lista bloków, w których znajdują  się dane publicznie przechowywane w porządku chronologicznym. Każdy blok posiada swój unikatowy hash w postaci ciągu liter i cyfr.

Kiedy tworzony jest pierwszy blok łańcucha, jednorazowa wartość generuje skrót kryptograficzny. Dane w bloku są uważane za podpisane i na zawsze powiązane z tym unikalnym hashem. Każdy następny blok posiada również hash swojego poprzednika. 

Hash w danym bloku może ulec zmianie w przypadku zmiany treści, czyli w przypadku próby np. włamania hakera do systemu. Oczywiste jest to, że następny blok zauważy, że hash poprzedniego bloku nie jest kompatybilny z informacją zapisaną w jego bloku. Dodatkowym zabezpieczeniem bloków jest mechanizm spowalniający tworzenie bloków do łańcucha. 

Do przeliczenia poświadczenia poprawności potrzeba więcej czasu, tak samo na dodanie nowego bloku do łańcucha. Ma to na celu zwiększenie zabezpieczenia i zmniejszenie możliwości zmanipulowania kolejnych bloków.

Bezpieczeństwo zwiększa też fakt, że baza jest obsługiwana przez sieć niezależnych uczestników. Każdy nowy uczestnik sieci dostaje pełną kopię łańcucha blockchain. W przypadku dodania bloku przez jednego użytkownika, nowy blok zostanie wysłany do wszystkich użytkowników sieci.

Każdy węzeł będzie poświadczał blok w celu weryfikacji, czy nie został zhakowany. Każdy łańcuch u każdej osoby sprawdzi, czy wszystko jest w porządku z danym blokiem i dopiero wtedy pozwoli na dodanie nowego bloku.

Łańcuchy bloków są przejrzyste, każdą akcję można sprawdzić i wyświetlić. Uczestnicy otrzymują niepowtarzalny alfanumeryczny numer identyfikacyjny, który pokazuje wszystkie poczynione przez daną osobę działania.

Uczestnicy konkurujący o dodanie nowych bloków nazywani są miners, a sam proces –mining. Połączenie informacji publicznych z systemem kontroli i równowagi pomaga łańcuchowi bloków zachować integralność i budować zaufanie wśród użytkowników.

Blockchain zastosowania

Najbardziej znanym zastosowaniem blockchain są kryptowaluty. Bitcoin pojawił się w 2008 roku i pozwolił ludziom na wykonywanie transakcji pieniężnych bez udziału banku. 

Kryptowaluty wykorzystują technologię blockchain do rejestrowania informacji. W bloku kodu zostaje zapisany nowy użytkownik oraz informacje o tym, co kupił i co sprzedał za cyfrowe pieniądze. 

Dzięki technologii blockchain w bazie danych zapisane są wszystkie transakcje użytkowników z całego Świata od początku powstania kryptowalut. Bezpieczeństwo blockchain znacznie utrudnia kradzież, ponieważ każda kryptowaluta ma swój własny, niepodważalny numer identyfikacyjny, który jest przypisany do jednego właściciela.

Kolejną dziedziną jest medycyna, w której bezpieczeństwo danych pacjenta oraz dostęp do całej historii leczenia pomimo zmiany lekarza jest bardzo ważny przy kontynuacji leczenia.

Posiadanie pełnej historii byłoby również dobre w przypadku samochodów. Dane o naprawach oraz przebiegu mogłyby być zapisywane z wykorzystaniem technologii blockchain. 

Ubezpieczenia to kolejna gałąź, która mogłaby skorzystać z technologii blockchain. Przydatna okazałaby się z pewnością weryfikacja ochrony ubezpieczeniowej w czasie rzeczywistym. To przyspieszyłoby i usprawniłoby proces roszczeń.

Inteligentne kontrakty obsługujące blockchain mogą również zrewolucjonizować roszczenia ubezpieczeniowe, zapewniając wypłatę tylko ważnych roszczeń. Na przykład blockchain natychmiast wiedziałby, czy w związku z tym samym wypadkiem złożono wiele roszczeń. A gdy spełnione zostaną warunki, płatność może zostać uruchomiona automatycznie, bez jakiejkolwiek interwencji człowieka

Nowe technologie i nowe gałęzie, które otwierają się na rozwój blockchain są szansą na wzbogacenie się dobrych programistów.


Artykuł powstał we współpracy z inwestujfinanse.pl

<p>Loading...</p>